Jei kūdikis prakalbėtų, jis štai ką pasakytų

dasiva7

Daivos Sirvydienės nuotr.

Jei kūdikis prakalbėtų, jis pasakytų:

VIENAS MĖNUO

Jei gimiau sveikas, išnešiotas, ir mama su tėveliu man nuolat padeda, juos net pirmąjį savo savarankiško gyvenimo mėnesį beveik kasdien kuo nors pradžiuginu:

Kasdien vis energingiau mojuoju ir tabaluoju rankomis ir kojomis. Noriu, kad būčiau aprengtas taip, kad drabužėliai man netrukdytų judėti.

Gulėdamas ant pilvuko pasuku galvą į šoną ir bandau ją pakelti, kai esu paguldytas ant kieto čiužinuko.

Bandau sugriebti barškutį, tačiau ne visuomet tai pasiseka.

Vis ilgiau ir ilgiau stebiu ne tik mamą ir tėtį, bet ir aplinkos daiktus. Man patinka žiūrėti į įvairios spalvos, šviesumo ir formos daiktus ir žaislus.

Vis dar mėgstu pamiegoti – iš 10 valandų būdrauju maždaug vieną.

Ramiausiai jaučiuosi prisiglaudęs prie mylimos mamos ir matydamas jos veidą.

Verksmu pareiškiu nepasitenkinimą, kai kas nors man daroma.

Nebeverkiu, kai mano norai yra patenkinami – esu pavalgydintas, pervystytas, būnu prisiglaudęs prie mamos, matau jos veidą ir esu jos kalbinamas.

Kai tik mama pradeda kalbinti, įdėmiai žiūriu į jos veidą (juk ir man kažkada reikės išmokti kalbėti ne blogiau nei mama).

Bandau nusišypsoti savo geradariams, ypač mamai, tačiau ne visada tai pavyksta (man tai atleistina, nes esu jaunas ir visko mokausi).

Valgau kada noriu, nesvarbu, ar tai būtų diena ar naktis – juk man reikia augti.

DU MĖNESIAI

vyras ir kūdikis

Jūratės Čiakienės nuotr. www.fotojurate.lt

Kai manimi nuolat rūpinasi, antro gyvenimo mėnesio pabaigoje aš jau daug moku: ne tik judu, bet ir protauju, moku bendrauti su suaugusiaisiais, reikšti savo jausmus ir dar daug, daug ką…

Psichika (protinė veikla):

Mano reakciją į garsą galima pamatyti iš veido – pasikeičia mimika. Jei mano mimika „rūgšti“, vadinasi, man garsas nepatiko, tokių garsų dera vengti. Išgąstis ir neigiamas emocijos man kenkia.

Įdėmiai stebiu aplinką.

Koordinuoju akių judesius, sekdamas šviesą ar daiktą.

Sutelkiu žvilgsnį į daiktus, esančius už 20-70 cm nuo akių. Arčiau daiktų man nekiškite, o jei labai nutolinate, irgi nesitikėkite, kad juos pastebėsiu.

Žiūriu į patrauklius, didelius ir judančius daiktus, ypač veidus, esančius maždaug už metro. Gražiausias man mamos veidas.

Ilgiau domiuosi judančiais ir aiškių kontūrų ryškiais daiktais. Tuo pat metu sutelkiu dėmesį į vieną arba du daiktus.

Reaguoju į daiktus visu kūnu, griebiu patrauklius daiktus.

Aiškiai skiriu balsus, žmones, skonį, daiktų dydį ir atstumą.

Sieju žmones su jų elgesiu ar su tam tikrais dalykais, pvz., mamą su maistu, tėtį su maudynėmis, sesę su žaisliuko pypsėjimu.

Socialinis tobulėjimas:

Svarbiausias mėnesio įvykis – nusišypsau! Šypsotis man labai patinka, todėl šypsausi visiems – žmogui, lėlei, pieštam veidui, žaisliukui, turinčiam veido bruožų (tik ne mašinai), gyvūno atvaizdui.

Parodau kančią, susijaudinimą, palengvėjimą.

Žįsdamas krūtį nusiraminu.

Gyvai reaguoju į žmones. Juos pamatęs susijaudinu, mojuoju rankomis, kojomis. Mėgstu stebėti judantį žmogų.

Nurimstu paimtas ant rankų, kalbinamas, matydamas veidą, ypač mamos.

Naktį galiu valgyti tik vieną kartą. Bet nesmerkiu draugų, kurie valgo naktį daug kartų – kiekvienas vis dar pasirenka, kiek kartų valgyti naktį.

Tuštinuosi įvairiai dažnai, paprastai 2-3 kartus, netrukus po žindymo ar pamaitinimo.

Per parą būdrauju 5-8 val. Kai suaugusieji noriai bendrauja su manimi, mano būdravimo laikas pailgėja.

Tėvai turėtų išmokti atskirti, kai manęs nebedomina suaugusieji ir aplinka. Tada tampu mieguistas ir mane turėtų paguldyti miegui.

Per dieną ilgiau pamiegu 2-4 kartus.

Naktį neatsibudęs galiu išmiegoti 7 valandas. Miegu nevienodai giliai.

Mėgstu maudytis, tai išreiškiu pasitenkinimu šviečiančiu veiduku ir šypsena. Tačiau ne visi mano draugai mėgsta maudynes!

TRYS MĖNESIAI

neramus kūdikis

Ingos Deksnės nuotr. www.indexphotography.lt

Trečio mėnesio pabaigoje sugebu dar daugiau. Esu tiesiog nepakartojamas genijus.

Psichika (protinė veikla):

Akimis mažiausiai 10 sekundžių seku daiktą, judantį maždaug per metrą nuo veido iš vienos kūno pusės į kitą.

Sutelkiu žvilgsnį į motinos veidą, paveikslėlius, daiktus, esančius regos lauke prieš save.

Nukreipiu žvilgsnį nuo vieno daikto prie kito. Greitai pastebiu prieš save kabančius daiktus – daužau juos sugniaužtu kumščiu arba siekiu abiem rankomis.

Žiūriu į rankomis laikomą barškutį.

Skiriu artimus ir tolimus daiktus.

Demonstruoju atmintį – laukiu žindymo, maitinimo, paėmimo ant rankų.

Nuobodžiauju, kai garsai ir vaizdai kartojasi.

Greitai nusiraminu, kai galiu sutelkti žvilgsnį į žmogaus veidą. Pradedu pažinti šeimos narius.

Rankomis tyrinėju savo ir kitų, pvz., mamos, veidą, akis, burną.

Pradedu suvokti save.

Galiu sieti veiksmą su jo rezultatu, pvz., patinka numesti barškutį ir klausytis kritimo garso.

Norėdamas paklausyti, nustoju čiulpti. Stebiu ir čiulpiu vienu metu.

Akimis ieškau daikto, iš kur sklinda garsas.

Socialinis tobulėjimas:

Pajuntu, kad rankos ir kojos priklauso mano kūnui, o jų ilgis ir galimybės yra ribotos.

Šypsausi greitai, ypač pažįstamiems veidams. Atpažįstu mamą. Į pažįstamą reaguoju visu kūnu: veido mimika, rankų ir kojų judesiais, garsais. Nusivylęs surinku, zirziu, norėdamas valgyti čepsiu lūpomis.

Į kiekvieną žmogų reaguoju savaip (taip parodau, kad juos skiriu).

Pagal tai, kas mane laiko ant rankų, galiu pradėti arba nustoti verkti.

Ypač gailiai verkiu, kai mane palieka mama ar kiti žmonės.

Kitaip (daug smagiau) šypsausi, tariu garsus, judu, kai šalia yra mama arba kai girdžiu jos balsą.

Stengiuosi atkreipti mamos dėmesį.

Pasuku galvą į tą pusę, iš kurios sklinda kalba, dainavimas, muzikos garsai.

Kalbinamas atsakau įvairiais savais garsais. Atsakęs nutylu ir vėl klausausi.

Reguliariai valgau, būdrauju, miegu.

Dažnai atsisakau valgyti naktį.

Dieną miegu du kartus po 2-3 val. rytą ir po pietų.

Naktį galiu išmiegoti apie 10 val. bet nesmerkiu savo draugų, kurie to negali (ar nenori) daryti.

KETURI MĖNESIAI

alergiškas kūdikis

Jurgitos Kerulienės nuotr.

Esu sveikas, teisingai maitinamas, gaunu daug suaugusiųjų dėmesio, todėl ketvirto mėnesio pabaigoje esu tikras gudrutis, tik dar nemoku žodžiais išsakyti visų savo norų ir pastebėjimų. Nuovoki mama mane „skaito“ iš mano elgesio ir emocijų.

Psichika (protinė veikla):

Skiriu spalvas. Matau nevienodai nutolusius daiktus.

Būdrauju valandą ir ilgiau. Tyrinėju daiktus, žaislus, domiuosi jų detalėmis.

Koordinuoju galvos ir akių judesius. Akimis ir galvos pasukimu seku svyruojančius, judančius daiktus, garso šaltinį. Greitai reaguoju į pamatytą daiktą, išgirstą garsą.

Daikto siekiu aktyviai: rankomis ir kūnu, žvilgsnį nukreipiu nuo rankos į šalia esantį objektą, siekiu jo, pagriebiu ir pastumiu bet kuria ranka.

Prisitraukiu prie savęs kabančius daiktus. Kišu daiktus į burną.

Smūgiuoju viena ranka arba plaštaka, tik dažnai nepataikau.

Suvokiu atstumą (nuotolį).

Žiūriu įsistebeilijęs į vietą, nuo kurios nukrito daiktas.

Atsimenu tai, kas įvyko prieš 5-7 sekundes.

Daugiau šypsausi ir džiaugsmingai guguoju, matydamas gyvą, o ne pieštą veidą.

Skiriu gyvus veidus ir žmones nuo daiktų.

Skiriu žmonių veidus. Pažįstu mamą ir kitus dažnai su manimi būnančius artimuosius.

Svetimus priimu nepatikliai.

Žaidžiu abiem rankomis kartu. Suprantu, kad jos yra atskiros.

Galiu šypsotis ir skleisti garsus, žiūrėdamas į veidrodį.

Pradedu skirti savo veiksmus nuo išorinių rezultatų, save patį – nuo išorinio pasaulio.

Suvokiu atsidūręs svetimoje aplinkoje. Vienus daiktus ar žaislus mėgstu labiau nei kitus.

Galiu perdėti žaislą iš vienos rankos į kitą. Mėgstu žaisti, bendrauti, tada ilgiau būdrauju.

Socialinis tobulėjimas

Garsais išreiškiu nuotaiką, džiaugsmą, abejojimą, protestą.

Bendraudamas juokiuosi, o jeigu žaidimas nutraukiamas – klykiu.

Rodau priešiškumą, susijaudinimą (sunkiau ir dažniau kvėpuoju).

Stengiuosi nusiraminti pats.

Nurimstu girdėdamas muziką, švelnias lyriškas lėto tempo melodijas.

Žaisdamas suspaudžiu rankas, pirštus.

Susidomiu savo atvaizdu veidrodyje, šypsausi sau. Atskiriu motinos atvaizdą nuo savo.

Išalkęs galiu truputį palaukti maitinimo neverkdamas. Atpažįstu krūtį, šaukštuką, buteliuką.

Pasiruošdamas valgyti sudedu lūpas.

Skleidžiu garsus kviesdamas bendrauti – kosėju, pliaukšiu liežuviu.

Labai mėgstu būti ant rankų.

Jau esu įvaldęs tam tikrą maitinimo ir tuštinimosi ritmą.

Mėgstu maudytis: taškausi, spardausi, atlieku įvairius judesius.

PENKI MĖNESIAI

5 mėnesiai

5 mėnesių kūdikis. Studijos „G foto“ nuotr.

Penkto mėnesio pabaigoje sugebu jau labai daug ką, žinoma, jei mane gerai prižiūri suaugusieji ir nuolat skiria man laiko.

Psichika (protinė veikla):

Būdrauju be pertraukos 1-2 val. Esu aktyvus naujoje aplinkoje: daug judu, dairausi.

Lėtai pasuku galvą silpnėjančio, išnykstančio garso arba vaizdo kryptimi.

Akimis koreguoju daikto paėmimą ir manipuliavimą juo.

Imant daiktą mano žvilgsnis klaidžioja nuo rankų prie daikto ir atgal. Dažniausiai daikto siekiu abiem rankomis. Jomis braukiu nuo daiktų kraštų vidurio link. Kartais tai darau sugniaužęs kumščius. Per mėnesį daikto paėmimo procesas pastebimai patobulėja. Mėnesio pradžioje mano rankos susitikdavo žemiau, viršuje arba šalia daikto, o mėnesio pabaigoje jos dažniausiai susitinka ties daiktu.

Pirmiausia daiktą paliečiu, o po to paimu, sukinėju, kratau, stuksenu, ragauju, žodžiu – įvairiausiai juo manipuliuoju.

Matydamas tik daikto dalį, žinau, koks yra visas daiktas.

Akimis greitai tyrinėju judančius ir esančius toli nuo manęs daiktus. Pasilenkiu į priekį, kad galėčiau pasižiūrėti į nukritusį daiktą. Patraukiu į šalį nedidelius daiktus, kliudančius stebėti kitus mane dominančius objektus arba tiesiog aplinką.

Pažįstu panašius daiktus, pvz., 2 skirtingų spalvų šuniukus. Prisimenu savo poelgius, ką tik atliktus veiksmus.

Mintyse turiu žmogaus veido modelį. Atskiriu tėvus ir giminaičius nuo kitų asmenų.

Supykstu pamatęs nepažįstamus, ypač moteris.

Sąmoningai ir sistemingai mėgdžioju garsus ir judesius.

Stengiuosi pakartoti jau pavykusius dalykus, pvz., atsistumiu kojomis nuo elastingo daikto, po to pasiekiu ranka ir sujudinu negriūvančią skambančią lėlę.

Laikydamas vieną daiktą, siekiu kito. Numetu pirmąjį, kad paimčiau antrąjį.

Socialinis tobulėjimas

Parodau baimę, pasišlykštėjimą, pasibjaurėjimą, pyktį.

Atskiriu save ir mamą veidrodyje.

Šypsausi, kalbinu atvaizdą veidrodyje.

Mėgdžioju grimasas.

Šypsausi žmogui, kalbinu jį. Džiugia šypsena, įvairiais garsais apdovanoju tėvus ir giminaičius, o nepažįstamus sutinku santūria šypsena ir vienu kitu garsu. Tačiau, norėdamas su jais užmegzti kontaktą, jiems daugiau šypsausi ir gyviau kalbinu.

Moku palaukti.

Pamatęs besiartinantį žmogų tiesiu rankas, mosuoju jomis, kiek leidžia lovytė stengiuosi priartėti prie priėjusio žmogaus.

Įsikabinu į mane paėmusį žmogų ir tvirtai laikausi.

Čiauškėjimu, gugavimu trukdau suaugusiųjų pokalbį, noriu į jį įsiterpti.

Nustoju verkti, kai į mane kreipiasi.

Reiškiu protestą, nepasitenkinimą, jei suaugęs žmogus bando atimti žaislą.

Išdykauju, kai su manimi žaidžiama. Žaidžiu su buteliuku, plekšnoju per krūtinę.

Žįsdamas čiupinėju krūtį.

Paimu į rankytę duonos plutą, džiūvėsį.

Auštant dažnai ir greitai atsibundu.

ŠEŠI MĖNESIAI

Penki mėnesiai

6 mėnesių kūdikis. Studijos „G foto“ nuotr. www.gfoto.eu

Šešto mėnesio pabaigoje aš dar daugiau moku. Jeigu sirgau ūmine liga, buvau dažnai paliekamas vienas su čiuptuku burnoje, tai galiu nesugebėti šio mėnesio pabaigoje padaryti tai, ką sugeba mano bendraamžiai.

Psichika (protinė veikla):

Burkuoju, niūniuoju, nustoju verkti išgirdęs švelnią lyrinę melodiją.

Be pertraukos būdrauju 2-2 val. 15 min.

Apie 50 proc. dienos laiko išbūnu atsimerkęs.

Dominantį daiktą pasiekiu greitai, sumaniai ir tiksliai.

Žiūrėdamas į vertikalų daiktą, akis vedu iš viršaus į apačią.

Pakeliu puodelį už rankenos. Padedu popieriaus lapą į šalį. Domiuosi dėžutėmis. Pakeliu apverstą dėžutę. Siekiu paimti nukritusį daiktą.

Žiūriu, kai kas nors rašo.

Juntu santykį tarp rankos ir joje esančio daikto.

Perdedu daiktus iš vienos rankos į kitą. Laikau vieną kaladėlę, siekiu kitos. Tuojau pat žiūriu į trečią kaladėlę.

Socialinis tobulėjimas

Šypsausi žiūrėdamas į atvaizdą veidrodyje.

Skiriu save nuo savo atvaizdo veidrodyje – suprantu, kad tai tik atvaizdas.

Daiktą, laikomą rankoje, įsikišu į burną, perimu iš vienos rankos į kitą.

Atsisuku išgirdęs savo vardą.

Nemėgstu svetimų.

Skiriu vaikus nuo suaugusiųjų.

Vaikams meiliau šypsausi, siekiu paplekšnoti.

Įvairiais garsais stengiuosi atkreipti dėmesį į save, šaukiuosi tėvų pagalbos.

Gulėdamas ant nugaros žaidžiu su pėda.

Labai mėgstu žaisti su mama ar tėčiu žaidimus: ,,ku-kū“, „ateik“, „paimk mane“; „panešiok“, „parodyk“ ir pan.

Pasitaikius progai, daržovių tyrę ar košę kabinu pirštais ir kišu į burną.

Skiriu įvairų skonį.

Išlaikau buteliuką, šaukštuką, puoduką. Iš buteliuko bandau gerti pats.

Išmiegu visą naktį (bet nesmerkiu draugų, kurie nenori miegoti ir keliasi pavalgyti).

Miegu ne mažiau kaip pusę paros.

SEPTYNI MĖNESIAI

Septintojo mėnesio pabaigoje nuovokūs tėvai gali pastebėti, kad sugebėjimais tobulėti išnešiotos, sveikos mergaitės gali nežymiai pralenkti bendraamžius berniukus. Tai yra normalu. Jei esu berniukas, nelaikykite manęs nevykėliu, aš tikrai pasivysiu mergaites ir viską darysiu taip pat gerai, kaip jos, tik truputį vėliau.

Psichika (protinė veikla):

Ilgiau ir labiau sutelkiu dėmesį. Daiktais domiuosi nuodugniau.

Daikto siekiu ištiestais pirštais, sutelkiu į veiksmą visą dėmesį.

Suvokiu erdvę, skiriu artimus ir tolimus daiktus.

Daiktus imu, sukioju, dedu į burną, kratau, traukau. Energingai žaidžiu su skleidžiančiais garsus daiktais – varpeliu, muzikine dėžute ir kitais cypiančiais, kvaksinčiais žaisliukais.

Trumpai ieškau pradingusio žaislo.

Laukiu, kol tam tikras įvykis pasikartos, pvz., kol nutilusi mama prabils.

Atsimenu trumpą ką tik įvykusių veiksmų eigą (tų, kuriuose pats dalyvavau).

Kartais mėgdžioju veiksmus, ypač mamos.

Žaismingai reaguoju į atvaizdą veidrodyje.

Bet kokio kūdikio atvaizdą sieju su savimi, ištardamas atitinkamą garsą.

Domiuosi savo elgesio pasekmėmis. Tačiau atpažįstu įvykį tada, kai viskas jau atlikta.

Įvairių dydžių kaladėles atidžiai tyrinėju tarsi lygindamas tarpusavyje.

Perdedu daiktą iš vienos vietos į kitą.

Socialinis tobulėjimas

Siekiu ranka atvaizdo veidrodyje ir jį paglostau.

Tyrinėju kūną burna ir rankomis: įsikišu kojų pirštus į burną.

Bijau svetimų žmonių.

Pradedu juokauti, pokštauju.

Noriu būti įtrauktas į socialinius veiksmus.

Atsisakau ką nors daryti, jei pats to nenoriu, pvz., paploti katučių, valgyti.

Atskiriu balso toną, pvz., kai kalbama draugiškai ir kai piktai. Į tai reaguoju.

Galiu bijoti tam tikrų panašių vienas į kitą veiksmų.

Mėgstu čiulpti pirštus, ypač nykštį – bandau save raminti, kai neturiu kuo užsiimti.

Bandau valgyti šaukštuku, gerti iš puoduko. Kišu į patiekalą pirštus, po to į burną. Valgydamas noriu būti savarankiškas.

AŠTUONI MĖNESIAI

8 mėnesiai

8 mėnesių kūdikis. Studijos „G foto“ nuotr. www.gfoto.eu

Ir per aštuntąjį gyvenimo mėnesį aš labai daug ko išmokstu ir patobulėju.

Psichika (protinė veikla):

Į situaciją reaguoju tuojau pat.

Tyrinėju daiktų išorę trimatėje erdvėje. Stebiu rankas įvairiose padėtyse, laikydamas daiktus.

Tiriu sąvokas ,,viduje“, „išorėje“, įdėdamas ir išimdamas mažesnius daiktus iš didesnių.

Ieškau dingusio daikto, jeigu matau, kaip šis buvo slepiamas.

Tam tikrą daiktą suvokiu tik toje vietoje, kur pirmąsyk jį pamačiau.

Atsimenu neseniai ir trumpai trukusių veiksmų, atliktų ne mano paties, seką.

Suvokiu laiką. Žinoma, valandų nepažįstu, bet suprantu, kada rytas, kada vakaras. Laiką man „išduoda“ ritualai – rytinė mankštelė ar vakarinės maudynės.

Mėgdžioju žmones ir jų elgesį, pamatęs ar išgirdęs.

Žinau, kad mano (ir kitų žmonių) judesiai yra susiję su kūnu.

Žinau, kad reikia pastangų, norint pasiekti tikslą.

Išsprendžiu nesunkias užduotis, pvz., skambinu varpeliu norėdamas išgirsti jo garsą arba patraukiu už virvutės norėdamas pasiekti žaislą.

Laikydamas vienokį žaislą (pvz., kaladėlę) ir ką nors su juo darydamas, reaguoju į kitokį žaislą, pvz., puodelį.

Pradedu skirti, ką reiškia vienas ir daugiau negu vienas.

Atlikdamas naujus veiksmus pasinaudoju patirtimi.

Socialinis tobulėjimas

Matydamas atvaizdą veidrodyje, glostau jį, šypsausi jam, stengiuosi pabučiuoti.

Bijau svetimų.

Labai prisirišu prie mamos: sekioju paskui, bijau atsiskirti.

Šaukiu, kad susilaukčiau dėmesio.

Stumia šalin, kai nenoriu.

Priešinuosi apribojimams, ypač judėjimo.

Suvokiu, kaip paveikti tėvus, kad gaučiau norimą daiktą.

Nuolat siekiu nepasiekiamų įdomių daiktų ar žaislų.

Žaislus ir daiktus kandžioju, kramtau.

Labai noriai žaidžiu, tačiau dėmesį į vieną veiksmą sutelkiu neilgai.

Nenoriai einu miegoti, bijau išsiskirti su mama.

DEVYNI MĖNESIAI

Devinto mėnesio pabaigoje esu lygiavertis šeimos narys su savo nuomone, humoro jausmu, užgaidomis, kaprizais ir pomėgiais. Moku bendrauti su savo šeimos nariais savo kalba, be jie mane puikiai supranta.

Psichika (protinė veikla):

Bijau aukščio.

Suvokiu daiktų dydį: mažų daiktų siekiu smiliumi ir nykščiu, didelių – abiem rankomis.

Kaišioju pirštus į lentą su skylutėmis.

Atrandu žaislą, jeigu matau, kur jis buvo paslėptas.

Tie patys veiksmai, efektai man greitai atsibosta (pvz., garsas, pasigirstantis iš lėlės ją vartant), pradedu nuobodžiauti.

Prisimenu vakare žaistą žaidimą.

Laukiu atpildo už sėkmingai atliktą veiksmą arba paliepimą.

Laukiu grįžtančio žmogaus ar daikto, kurį paleidau iš akių ar rankų.

Įdėmiai stebiu, kaip kas nors rašo.

Paimu ir ką nors darau su dviem daiktais, laikydamas juos skirtingose rankose.

Daužau daiktus arba stumiu juos vieną į kitą.

Kai laikau dvi kaladėles, vieną jų išmetu, norėdamas paimti trečią.

Mėgstu judrius žaidimus.

Supykstu, kai nutraukiami mano veiksmai.

Atkakliai, užsispyręs siekiu norimo daikto.

Socialinis tobulėjimas:

Veidrodyje atpažįstu mamą ir save.

Mamą suprantu kaip atskirą asmenį.

Laukiu mamos, ateinančios pamaitinti.

Atlieku tam tikrus veiksmus, pvz., ploju katučių, jei namiškiai žiūri. Pakartoju, jei man pritariama.

Ginu save, savo nuosavybę, kovoju dėl žaislo (traukiu į save, neduodu prašomas).

Užjaučiu kitus vaikus: jeigu jie verkia – pravirkstu, susijaudinu.

Įvertinu, suprantu žmonių nuotaikas ir motyvus.

Vis dar bijau svetimų žmonių, nežinomų garsų, situacijų.

Pradedu žaidimus (rodau iniciatyvą).

Žaidžiu kamuoliu, pamojuoju atsisveikindamas.

Apgalvotai išsirenku žaislą.

Valgau šaukštuku, laikau puoduką už ąselės ir iš jo geriu.

DEŠIMT MĖNESIŲ

10 mėnesių

10 mėnesių kūdikis. Studijos „G foto nuotr“

Per dešimtąjį mėnesį patobulėja mano įgūdžiai, kuriuos įgijau 8-9 mėnesiais – darausi vis nuovokesnis, sumanesnis. Dešimto mėnesio pabaigoje esu gudruolis, spartuolis, šaunuolis.

Psichika (protinė veikla):

Siekiu žaislo, kuris yra už nugaros ir jo nematau, bet žinau, kad jis ten yra.

Suvokiu nuotolį ir tai, kad tarp daiktų būna skirtingas atstumas.

Pažįstu daiktą ir savybes: glamžau popierių, kratau barškančią dėžutę, klausausi laikrodžio tiksėjimo.

Ištiestu smiliumi rodau, liečiu, baksnoju, visur jį kišu.

Domiuosi puodų, dėžių turiniu – išimu iš jų mažesnius daiktus arba paverčiu ir stebiu, kaip jie krinta.

Išmoningiau ieškau paslėptų daiktų: po apversta dėže ar puoduku neradęs daikto, trumpai jo ieškau kitur. Jei nepavyksta rasti daikto, vėl ieškau ankstesnėje vietoje.

Vis labiau mėgdžioju kitų elgesį. Pats save muiluoju, maitinu kitus.

Suvokiu save kaip subjektą tarp kitų.

Pradeda vyrauti viena mano ranka, viena kūno pusė.

Rodau kūno dalis.

Parenku į porą dvi vienodo dydžio kaladėles.

Socialinis tobulėjimas:

Parodau savo nuotaiką: kad esu užgautas, įžeistas, liūdnas, linksmas, laimingas, piktas, kad jaučiuosi nepatogiai, ką mėgstu, pvz., kokią muziką.

Atskiriu kūno dalis.

Mėgdžioju judesius, veido išraišką, garsus.

Pradedu atskirti lytį, pvz., berniukus tapatinu su vyrais, mergaites – su moterimis.

Suprantu aplinkinių pritarimą arba nepritarimą mano elgesiui ir veiksmams.

Verkiu, jei kitam vaikui rodomas dėmesys, o man – ne.

Nusiimu kepurę norėdamas pokštauti. Tai padaręs patenkintas juokiuosi.

Labiau mėgstu vieną ar kelis žaislus. Pirmenybę teikiu kimštiems žvėreliams ar lėlėms.

Noriai padedu save aprengti ir nurengti, deja, nesuprantu kad ta ,,pagalba“ mamai tik trukdau.

VIENUOLIKA MĖNESIŲ

11 mėnesių

11 mėnesių kūdikis. Studijos „G foto“ nuotr.

Per vienuoliktąjį mėnesį, jei man šeimoje skiriama daug dėmesio, augu sveikas, teisingai maitinamas, aš daug ko išmokstu.

Psichika (protinė veikla):

Rodau į daiktą, esantį už stiklo. Bandau jį paimti, tiesdamas ranką pro stiklo kraštą.

Atskiriu daiktus pagal dydį. Suvokiu, kad mažesnis telpa į didesnį, pvz., į didesnes dėžutes įdedu (ir išimu) mažesnes, žaidžiu kaladėlėmis.

Tyrinėju, iš ko sudaryti daiktai, pvz., čiupinėju varpelio šerdį, išvynioju iš popieriaus žaislą.

Vis tobuliau mėgdžioju suaugusiųjų veiksmus.

Suvokiu kai kuriuos savo paties veiksmus.

Suvokiu, kaip siekti tikslo, pvz., kai noriu paimti ant sofos esantį žaislą, traukiu sofos užtiesalą.

Daiktų savybes priskiriu konkretiems subjektams, pvz., kniaukimą kačiukui, o lojimą – šuniukui.

Nuo bokšto (piramidės) ašies numaunu ir užmaunu žiedus. Sudedu dėžutes vieną į kitą. Verčiu knygos lapus, dažniausiai po kelis iš karto.

Susidomėjęs žiūriu į paveiksliukus knygoje.

Socialinis tobulėjimas:

Siekiu daikto atvaizdo veidrodyje.

Ginu savo daiktus nuo broliukų ir sesučių.

Darausi dar labiau priklausomas nuo mamos.

Suprantu mamos siekius, tikslus, ir, jei jiems nepritariu, protestuoju.

Kartais sąmoningai nevykdau reikalavimų.

Siekiu pripažinimo, pritarimo. Stengiuosi išvengti nepritarimo.

Ne visada bendradarbiauju. Atsisakau priverstinio mokymo.

Prieštarauju, jei iš manęs atimami žaislai.

Pokštauju – tiesiu žaislą kitam žmogui, bet neatiduodu.

Protestuoju, kai nutraukiamas žaidimas.

Tvirtai žinau žodžio „ne“ reikšmę.

Pripažįstu, kad esu kaltas, jei padarau tai, kas man draudžiama.

Erzinu tėvus ir nuolat tikrinu leistinumo ribas.

Mėgdžioju suaugusiųjų ir kitų vaikų judesius, žaidimą.

Žaidžiu šalia kito vaiko, bet ne kartu su juo.

DVYLIKA MĖNESIŲ

Per dvylika mėnesių aš iš gulinčio ir beveik visą laiką miegančio bejėgio kūdikėlio tapau tikru šeimos nariu – unikalia asmenybe. Vieni mano bendraamžiai išmoko daugiau, kiti – mažiau, nes kiekvienas mažylis, kai jam tėvai nuolat padeda, moko, kiekvieną parą nenuilstamai skiria daug dėmesio, tobulėja nevienodu tempu. Dalis mūsų sugeba padaryti daugiau ir padaro anksčiau, dalis – vėliau. Būdamas metukų aš moku išties labai daug.

Psichika (protinė veikla):

Daiktus suvokiu kaip atskirus objektus, kaip tam tikrą žaidimo dalį, susijusią su laiku ir erdve.

Tyrinėju, kaip padėti daiktai, pasuku juos, apverčiu, užkeliu vieną ant kito, dedu į kitų daiktų vidų, išimu.

Ieškau paslėpto daikto net tada, kai nematau, kaip jis buvo paslėptas, nes atsimenu, kur paskutinį kartą jį mačiau. Daikto ieškau daugiau nei vienoje vietoje. Randu žaislus, esančius po puodeliu, dėžute, pagalve.

Atsimenu anksčiau, maždaug prieš valandą, buvusius įvykius.

Mėgdžioju apdairiau ir tiksliau. Darau tai ir tada, kai „modelio“ (mėgdžiojamo žmogaus ar gyvūno) nėra šalia.

Atskiriu save nuo kitų žmonių.

Daugiau veiksmų atlieku viena (vyraujančia) ranka. Viena mano ranka daugiau laiko, kita daugiau tyrinėja.

Skiriu žmones, nevienodai jais pasitikiu. Turiu savo favoritus – mylimą brolį ar gerą tetą.

Pastatau bokštą iš dviejų ar trijų kaladėlių, kaip man būna nurodyta.

Sugrupuoju daiktus pagal formą ir spalvą.

Vieną iš dviejų daiktų kišu į burną ar po pažastimi, imu trečią.

Socialinis tobulėjimas:

Reiškiu daug emocijų, savo emocijas atpažįstu kituose žmonėse.

Bijau svetimų žmonių, nežinomų vietų.

Labai skaudžiai reaguoju į atskyrimą nuo mamos.

Prisirišu prie žmonių ir daiktų, pvz., žaislų, drabužių. Turiu mėgstamus batukus, kepurę.

Didėja mano negatyvizmas. Atsisakau valgyti, ypač naują maistą, rodau nepasitenkinimą, kai valgant neleidžiama žaisti. Nenoriai einu miegoti.

Išmokstu verkti iš pykčio, įniršio. Tėvai sako, kad man „dygsta ragai“.

Paprašytas paduodu žaislus.

Per dieną pats valgau 4-5-6 kartus. Gerdamas gerai laikau puoduką. Valgau šaukštuku. Žaidžiu su lėkštute, dedu ją po puoduku, kaip buvau matęs.

Dieną miegu vieną kartą, dažniausiai po pietų.

Padedu save rengti, nurengti.

Konsultavo docentas Algimantas Vingras

„Mamos žurnalas“

mamoszurnalas.lt_630x400

Susiję straipsiai

Žymos: , , , , ,

Sponsored Video

Komentarų nėra.

Palikite atsiliepimą


8 + = vienuolika

Kitos temos: