Dėl skiepų – į teismą

skiepai

Vėtrės Antanavičiūtės nuotr.

LR Vyriausiasis Administracinis teismas priėmė tirti Seimo narių pareiškimą dėl buvusio Sveikatos apsaugos ministro V.P.Andriukaičio įsakymo, uždraudžiančio priimti neskiepytus sveikus vaikus į ugdymo įstaigas, atitikties įstatymams.

Į teismą kreipėsi Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D.Mikutienė, Antikorupcijos komisijos pirmininkas V.Gailius, Vaiko gerovės komisijos narė A.Stančikienė, Audito komiteto narys G.Tamošiūnas.

Seimo nariai išgirdo atkaklius tėvų asociacijų pagalbos prašymus dėl Sveikatos apsaugos ministerijos piktnaudžiavimo valdžia. Buvusio Sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kaip norminis teisės aktas, negali pakeisti įstatymų ar prieštarauti jiems. Seimo nariai pagrįstai prašo teismo išvados dėl minėto įsakymo atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.25 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 11 straipsnio 1 ir 5 dalims, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 3 punktui, 14 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės principui ir 6 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 5 straipsnyje įtvirtintam lygių galimybių principui, konstituciniam asmenų lygiateisiškumo ir konstituciniam teisinės valstybės principams.

Sveikatos apsaugos ministerija tikriausiai numano, kad šis įsakymas teisine prasme yra niekinis. Primename, kad Sveikatos apsaugos ministerija skubos tvarka parengė teisės aktų, įskaitant Administracinį kodeksą, pakeitimų projektus siekdama įvesti privalomą skiepijimą mažamečiams vaikams nereikalaujant tėvų sutikimo ir taikant pinigines baudas to nepadariusiems tėvams ir globėjams. Tik milžiniškų tėvų Asociacijų „Objektyviai apie skiepus“, „Nepriklausomas skiepų informacijos centras“, „Lietuvos tėvų forumas“ ir kt., kartu vienijančių daugiau negu 4500 Lietuvos šeimų, pastangų dėka šiuos drastiškus privalomų skiepų įstatymų svarstymų projektus pavyko sustabdyti Vyriausybėje. SAM planuojamuose teisės aktų pakeitimuose numatyta administracinė atsakomybė– 115 eurų bauda tėvams, atsisakiusiems paskiepyti savo 2 mėn.- 6–7 metų amžiaus vaikus nuo poliomielito, tymų ir raudonukės.

Dar 2014 metais tuometinio SAM ministro V.P. Andriukaičio išleistas įsakymas, kuriuo nuo 2016 m. sausio 1d. neskiepyti sveiki vaikai nebus leidžiami nei į valstybinius, nei į privačius darželius bei priešmokyklines grupes, susilaukė daug diskusijų ir prieštaravimų. Net 4548 žmonės pasirašė po peticija prieš privalomąjį skiepijimą. Peticijoje pateikti argumentai dėl minėto įsakymo nepagrįstumo ir neteisiškumo buvo įteikti SAM. Tačiau ministerija, nepaneigusi peticijoje išdėstytų argumentų, bei nepaisydama visuomenėje atsiradusio nepritarimo, paruošė dar griežtesnes sankcijas „nepaklusniesiems“. Ką tik LR Seimui įstatymu įtvirtinus privalomą priešmokyklinį ugdymą visiems vaikams, šis V.P.Andriukaičio išleistas įsakymas teisine prasme riboja vaikų ugdymo procesą.

Tokie SAM veiksmai atrodo mažų mažiausiai keisti, nes Lietuva turi vienas didžiausių savanoriško vaikų skiepijimo apimčių Europoje – 93–97 proc. Didelė dalis nepaskiepytųjų vaikų yra dėl rimtų sveikatos kontraindikacijų. Jungtinių Tautų vaikų fondas kartu su Europos Sąjungos atsakingomis institucijomis taip pat rekomenduoja diegti neprivalomus vaikų skiepijimo metodus, kaip daug efektyvesnius skiepijimo apimtims užtikrinti. Tik labai nedidelė dalis tėvų atsisako skiepų dėl rimtų priežasčių, dažniausiai tuomet, kai jie būna patyrę nepageidaujamas skiepo reakcijas ar tiesiogiai susidūrę su gydytojų užimtumu ir (ar) skiepo šalutinių poveikių neigimu. Tėvų Asociacijos siūlo Sveikatos apsaugos ministerijai bendradarbiauti skatinant savanorišką vakcinaciją ir taip nukreipti ministerijos energiją ieškant būdų, kaip išvaduoti šeimos gydytojus nuo per didelių krūvių suteikiant jiems galimybę turėti laiko profesinei kvalifikacijai kelti ir profesionaliai konsultuoti tėvus skiepų ir užkrečiamųjų ligų temomis.

Tėvų Asociacijos tikisi, kad LR Vyriausiasis administracinis teismas panaikins buvusio Sveikatos apsaugos ministro V.P.Andriukaičio įsakymą, pripažinęs jo neteisėtumą, valdžios suteiktų galių viršijimą ir nepaskiepyti sveiki vaikai nebus diskriminuojami suvaržant jų teises sveikai augti ir ugdytis.

Lina Rutkauskienė, Asociacijos „Objektyviai apie skiepus“ Prezidentė

www.skiepai.info

2016 sausio 6 d.

Žymos: ,

Rekomenduojami video

Komentarų nėra.

Palikite atsiliepimą


5 − = trys

Kitos temos: