Dorybes ugdantis „Šeimų darželis“ – naujas vėjo gūsis darželių rinkoje

Darzelis

„Šeimų darželyje“ kiekviena šeima turi jai priskirtą mentorių (tam specialiai paruoštą ir apmokytą auklėtoją), su kuriuo vyksta sistemingi susitikimai. Evaldo Lasio nuotr.

Visai neseniai pasiekė žinia apie naujai įkurtą krikščionišką „Šeimų darželį“, pristatantį vaiko charakterio (dorybių) ugdymu paremtą darželio modelį, kuriuo siekiama ugdyti laisvą, atsakingą, sąžiningą, tvirtą, kūrybišką, mąstantį jauną žmogų, turintį tvirtą charakterį ir vertybes. Susidomėję šio darželio idėja susitikome pakalbėti su viena iš „Šeimų darželio“ steigėjų – Agata Jurolaite-Mažeikiene. Siūlome pasakojimą apie dorybes ugdantį vaikų darželį.

Ar galite pristatyti šio darželio idėją, kam ji kilo?

Mintis steigti darželį kilo šeimoms, kurias įkvėpė šv. Josemaria Escriva mokymas ir kurios vaiką mato visų pirma kaip žmogų – nuostabią asmenybę, sukurtą pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Nuo mažų dienų mokome vaikų įvairų dalykų (kalbų, muzikos, menų), dažnai pamiršdami, kad auginame žmogų, kuris, be talentų ir žinių, turi dar kai ką labai svarbaus, kas ir leidžia jam būti žmogumi, – tai žmogus – kaip visuma, asmuo, turintis savo charakterį, kuris gali save pažinti, save valdyti, bendrauti su kitais asmenimis. Charakteris ir jau vaikystėje suformuotos vertybinės nuostatos lemia visą žmogaus gyvenimą, jo ateities poelgius ir pasirinkimus.

Tėvai ir pedagogai, kurie įsteigėme „Šeimų darželį“, svajojome padėti kiekvienam vaikui atsiskleisti, užauginti nuostabius žmones, kuriais galėtume džiaugtis ir didžiuotis, ir kurie keistų pasaulį į gera. Būtent taip vaikus auginame savo šeimose. Ilgai svajojome, kad atsirastų ugdymo įstaiga, kuri pratęstų šį ugdymą. Tai mus ir pastūmėjo imtis konkrečių veiksmų.

Ar galėtumėte plačiau papasakoti apie charakterio ugdymo unikalumą ir ypatumus?

„Šeimų darželyje“ teikiamo ugdymo šerdis yra ugdyti vaiko charakterį. Ką reiškia charakteris? Tai dorybės, tiksliau – geriausių ir gražiausių žmogaus savybių rinkinys: išmintis, drąsa, tvirtumas, teisingumas, susivaldymas ir kt. Charakteris formuojasi temperamento pagrindu ir jis nėra duotybė – nuo mažų dienų jį galime formuoti ugdydami teigiamus moralinius įpročius, kurie vadinami žmogiškomis dorybėmis. Tai padeda žmogui subręsti ir tokiu būdu charakteris nugali temperamentą, kuris liaujasi dominavęs. To paties temperamento žmonės, augantys skirtingoje aplinkoje, gali turėti visiškai skirtingus charakterius.

Ypač svarbus ir jautrus yra vaikų raidos periodas nuo 1 iki 7 m., nes būtent tada yra kuriami asmenybės pagrindai. Nuo patirties, kurią vaikas turėjo vaikystėje, didžia dalimi priklausys, ar jau būdamas suaugęs, vaikas bus nuoširdus, drąsus, atkaklus, atsakingas, sąžiningas, kūrybingas ir t.t. Gerą moralinį įprotį, charakterio savybę lengviau suformuoti, negu vėliau taisyti. Įdomu tai, jog dar vaikystėje vaikas, išmokęs būti, pvz., atkaklus, vėliau mokykloje moka siekti užsibrėžtų tikslų, nenusimena, jeigu nesiseka, moka rasti išeitį. Visa tai turi tiesioginės įtakos jo laimėjimams mokykloje, ir ne tik. Arba, pvz., vaikai, nuo mažų dienų mokyti būti tvarkingi, ateityje mokės planuoti savo laiką, tinkamai susidėlioti prioritetus, vadovautis logine seka, priimant sprendimus ar imantis veiksmų.

Pavyzdžiui, šį mėnesį „Šeimų darželio“ vaikai ugdo šiuos konkrečius įpročius: visada pabaigti iki galo tai, ką pradėjo (atkaklumas, tvirtumas); įžvelgti teigiamas savybes tuose žmonėse, kurie galbūt mums nepatinka (draugystė, empatija); rūpintis, kad mūsų išvaizda būtų tvarkinga, žiūrėti į veidrodį (tvarkingumas). Visą mėnesį apie šiuos įpročius kalbame, išnaudojame kiekvieną progą šiems įpročiams ugdyti. Toks susitelkimas ties konkrečiais įpročiais yra labai veiksmingas. Mėnesio pabaigoje esame įtvirtinę gražius įpročius, tad kitą mėnesį imamės naujų.

„Charakterio ugdymo“ modelis, apie kurį kalbate ir kuriuo remsitės darželyje, – ar jis yra Jūsų sugalvotas ir sukurtas, ar jį perimate iš kitų?

„Charakterio ugdymo“ modelio kūrėjai ir pradininkai yra šeimos ir pedagogai iš Barselonos, kurie jau nuo 1969 m. pradėjo ugdyti pirmuosius vaikus. Pamatę šio ugdymo modelio veiksmingumą, vėliau steigė mokyklas ir universitetus, kuriuose irgi pagrindinis principas yra ugdyti vaikų (jaunuolių) charakterį. Per nemažą šių ugdymo įstaigų veikimo laiką pastebėta, jog šių įstaigų absolventai būna ypač sąmoningi, atsakingi, kūrybingi jauni žmonės, o jų mokslo rezultatai – vieni geriausių jų šalyse.

Taigi mes perėmėme kitų šalių daugybės metų patirtį ir, atsižvelgdami į mūsų šalies, kultūros ypatumus, jį taikome „Šeimų darželyje“. Džiugu yra tai, jog iki šiol bendradarbiaujame su keliomis ugdymo įstaigomis, į kurias visuomet galime kreiptis patarimo, matyti jų gerą pavyzdį.

Kokie yra dar „Šeimų darželio“ ugdymo proceso ypatumai?

Iš tiesų, be charakterio ugdymo, yra dar keli aspektai, kurie yra labai svarbūs ir didžia dalimi sudaro mūsų stiprybę: viena vertus, tai požiūris, jog tėvai, kaip turintys labai didelę įtaką savo vaikams, yra pirmieji ir pagrindiniai vaiko mokytojai, o darželis – tarsi namų tęsinys. „Šeimų darželis“ stengiasi būti namų tęsiniu tiek puoselėjamų vertybių prasme, tiek būdamas labai arti kiekvienos šeimos, patraukliai ir kūrybingai įtraukdamas tėvelius į ugdymo procesą. Labai vertiname individualų bendradarbiavimą su kiekviena šeima. Norime kiekvieną šeimą, vaiką pažinti, įsiklausyti, suprasti. Tam turime labai gerą įrankį –  mentorystės programą, kuri leidžia mums būti labai arti kiekvienos šeimos, kiekvieno vaiko, individualiai atliepti ir patarti.

Ar galėtumėte plačiau papasakoti apie mentorystės programą?

„Šeimų darželyje“ kiekviena šeima turi jai priskirtą mentorių (tam specialiai paruoštą ir apmokytą auklėtoją), su kuriuo vyksta sistemingi susitikimai. Nuolatinis kontaktas su mentoriumi, kuris nemažą laiko dalį praleidžia su vaikais, leidžia labiau pažinti stipriąsias ir silpnąsias vaiko puses, geriau atskleisti vaiko talentus, efektyviau išnaudoti turimą laiką. Konkretūs susitarimai su mentoriumi rodo kryptį ir sutelkia darbui, kadangi mažam vaikui trys mėnesiai yra didelis laiko tarpas, per kurį galima daug visko nuveikti, todėl nėra tas pats, ar išnaudosime šį laiką maksimaliai, ar vidutiniškai, ar iššvaistysime jį veltui.

darzelis1

„Šeimų darželis“ yra atviras visoms šeimoms – toms, kurios jau puoselėja krikščioniškąsias vertybes, ir toms, kurioms šios vertybės yra svarbios ar norėtų šias vertybes puoselėti. Evaldo Lasio nuotr.

Pokalbyje su mentoriumi dalyvauja ir tėtis, ir mama, o tai suteikia galimybę abiems tėvams įsitraukti į darbą su vaiku. Nuo pat priešmokyklinio ugdymo tėvai turi galimybę prisiimti atsakomybę už vaikų ugdymą, būti šio ugdymo dalimi. Ruošdamiesi susitikimui ir analizuodami namuose kylančias situacijas, tėvai išsiaiškina vaiko elgesio priežastis, vėliau susitikimo metu sužino, kaip situaciją mato asmuo iš šalies, ir visi kartu priima konkrečius sprendimus bei juos vykdo. Toks darbo su vaiku planas tėvams nepaprastai palengvina užduotį. Apibrėžiamas tikslas, kurį reikia pasiekti ir kurio siekia tiek tėvai, tiek auklėtojai darželyje. Be galo veiksminga, kai vaikas mato ugdymo įstaigos ir namų vientisumą, kai tos pačios dorybės praktikuojamos ir darželyje, ir namuose.

Be charakterio ugdymo, ką dar siūlote šeimoms?

Mums svarbu pasiūlyti vaikams kokybišką ir įvairiapusį ugdymą, leisti prisiliesti prie įvairių sričių ir tai daryti mokantis iš geriausių. Į „Šeimų darželį“ ateina ir kviestinių mokytojų, išmanančių savo dalyką ir mylinčių savo darbą, kurie veda vaikams judesio ir teatro, sporto, anglų kalbos užsiėmimus. Ieškome galimybių bendradarbiauti ir su kitais mokytojais.

Žinome, jog vaikai mokosi per pavyzdį, todėl mums labai svarbu, koks žmogus ateina ir būna su vaikais, ką vaikai mato – atsidavimą savo darbui, išbaigtumą, nuoširdumą, profesionalumą. Tokiu būdu iš konkretaus mokytojo vaikai išmoksta ne tik atitinkamo dalyko, bet ir daug įvairių dorybių, laikysenos, meilės darbui. Vertiname kokybę, o ne kiekybę. Todėl kiekvieno mokytojo „išlaukiame“.

Kokia tikėjimo svarba „Šeimų darželyje“? Ar priimsite vaikus tik iš tikinčiųjų šeimų, ar esate atviri visiems?

„Šeimų darželis“ yra atviras visoms šeimoms – toms, kurios jau puoselėja krikščioniškąsias vertybes, ir toms, kurioms šios vertybės yra svarbios ar norėtų šias vertybes puoselėti. Be to, užsienio patirtis rodo, jog charakterio ugdymas yra labai universalus ir aktualus daugeliui šeimų. Svarbu, kad tos šeimos priimtų ugdymo įstaigos vertybes ir nuostatus.

Papasakokite apie šio projekto, iniciatyvos prigimtį?

„Šeimų darželis“ yra privati įstaiga, tačiau ne pelno siekianti. Esame numatę ugdymo mokestį, kad galėtume padengti įstaigos išlaikymo kaštus.

Siekiame, kad „Šeimų darželio“ teikiamas ugdymas būtų prieinamas visoms šeimoms, tam tikslui kuriame stipendijų fondą, nuolatos ieškome rėmėjų, kuriems siūlome prisidėti prie projekto ir tokiu būdu. Taigi šeimas, kurios labai norėtų savo vaikams dorybių ugdymo, tačiau negali mokėti viso ugdymo mokesčio, paraginčiau turėti drąsos kreiptis. Atsižvelgę į darželio galimybes ir konkrečios šeimos motyvaciją ir situaciją, ieškosime sprendimų. Šeimų įvairovė yra „Šeimų darželio“ siekiamybė ir be galo tiek vaikus, tiek šeimas praturtinantis dalykas.

Ką „charakterio ugdymo“ idėja susižavėję tėveliai turėtų daryti, kad jų atžalos patektų į „Šeimų darželį“?

Visų pirma reikėtų pasiskambinti ir įsiregistruoti. Tuomet pakviesime šeimą atvykti į darželį ir apsižiūrėti, pamatyti auklėtojas, aplinką, skirsime laiko individualiam pokalbiui. Šio susitikimo metu yra gera proga išsamiau sužinoti apie ugdymo programą, darželio dienos ritmą, atsakyti į kitus tėveliams rūpimus klausimus. Jeigu šeima nusisprendžia dėl darželio, pasiūlome užpildyti anketą ir laukti atsakymo dėl priėmimo į ugdymo įstaigą.

Ačiū už pokalbį!darzelis2

„Šeimų darželis“ kviečia vaikus prisijungti prie mūsų. „Šeimų darželio“ adresas: Žirmūnų g. 84, Vilnius. Registracija telefonu 8 670 50567, arba elektroniniu paštu info@seimudarzelis.lt

Išsamesnės informacijos ieškokite darželio svetainėje www.seimudarzelis.lt, taip pat „Facebooko“ paskyroje https://www.facebook.com/Seimudarzelis/.

Pokalbį parengė Vytautas Raškauskas

mamoszurnalas.lt_630x400

Susiję straipsniai

Žymos:

Rekomenduojami video

Komentarų nėra.

Palikite atsiliepimą


1 + penki =

Kitos temos: