Kūdikiai darželyje: už ir prieš

egles10

Eglės Gelažiūtės nuotr.

Pastaruoju metu daug kalbama ir rašoma apie tai, kad bent jau dvejus metus kūdikis turėtų augti šeimoje su jį prižiūrinčia mama arba tėčiu. Juk ne veltui Lietuvoje mamos turi tokias socialines garantijas kaip nė vienoje Europos (o galbūt ir pasaulio) šalyje. Net tokios ekonomiškai išsivysčiusios šalys kaip Belgija, Prancūzija ar Danija mamoms suteikia atostogas tik keliems mėnesiams (vienur – du, kitur – keturis ar šešis), o paskui moterys turi grįžti į darbą. Lietuvoje mamos dvejus metus gali būti motinystės ir vaiko auginimo atostogose, išsaugodamos darbo vietą ir gaudamos didelę dalį atlyginimo pinigų.

Kai pastaraisiais metais mamoms sudarytos „šiltnamio sąlygos“, mintis apie darželių grupes kūdikiams nuo gimimo gali nuskambėti keistai, nepaisant to, kad Lietuva yra vienintelė iš Europos Sąjungos šalių, kurioje aksčiau nebuvo tokių grupių.

Konsultuoja Gražina Šeibokienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja

Stereotipai, kuriuos turėsime įveikti

Nuo tarybinių laikų mūsų mąstyme likęs stereotipas, kad anksti vaiką išleisti į darželį yra labai blogai. Į savaitinius darželius šeimos vaikus išleisdavo iš didžiausio vargo, kai tikrai neturėdavo kur palikti mažylių, o reikėdavo eiti į darbą.

Ar dabar naujai atidaromos kūdikių grupės nebus kažkas panašaus į savaitinį darželį ar net kūdikių namus?

Pirmiausia norėtųsi paneigti šį stereotipą, papasakojant apie kitų šalių patirtį, kuriose kūdikių grupės veikia ne vieną dešimtmetį. Kuo labiau šalyje išplėtota demokratija ir lyčių lygybė, tuo populiaresnės tokios grupės. Danijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse jos labai populiarios, nes leidžia jaunoms šeimoms derinti karjerą ar mokslą su kūdikio auginimu, gauti pedagogų konsultacijas, kaip geriau prižiūrėti ir ugdyti tokio amžiaus vaiką namuose.

Nereikėtų painioti savaitinio darželio su tokia grupe, nes kūdikiai ugdymo įstaigoje paliekami vos keletui valandų per dieną ir dažnai ne kiekvieną savaitės dieną, o tik tada, kai tikrai yra poreikis. Juk dažnai jauna mama ar tėtis turi galimybę dirbti ne visą darbo dieną. Be to, šiuolaikiniame pasaulyje daugybė reikalų tvarkoma neišeinant iš namų, naudojantis internetu ar telefonu, ir tik retkarčiais prireikia nueiti į ofisą ar susitikimą.

Tokiu išimtiniu atveju ir praverčia darželis kūdikiams. Kūdikių grupės yra didžiulė pagalba šeimai, nes leidžia išsaugoti darbo vietą ar nenutraukti studijų. Užsienyje į kūdikių grupes vaikus veda tikrai ne asocialios ar socialiai remtinos šeimos. Dažnai atvirkščiai, tai sėkmingai darantys karjerą ar turintys savo verslą žmonės, kurie nenori daryti pertraukos dėl kūdikio gimimo ir sėkmingai derina tėvystę su darbu.

Vieni tokių grupių paslaugomis pradeda naudotis, kai vaikučiui sukanka 2 mėnesiai, kiti gerokai vėliau, po pusmečio.

„Ir mes neraginame, kad mažas vaikas ilgam būtų atiduotas specialistų globon, paliktas savaitei, kaip anksčiau savaitiniame lopšelyje darželyje. Mes kalbame apie trumpą laiką, ne ilgiau kaip pusę dienos, o dažnai tik porą valandų per dieną“, – sako Gražina Šeibokienė. Dabar tokiems trumpiems išėjimams iš namų šeimos paprastai samdo aukles. Tai ir finansiškai brangiau, o dažnai ir didesnė rizika, negu palikti vaiką specialistų globoje.

Ar vaikui tai nepakenks?

Yra atlikta daugybė psichologinių tyrimų, tiriant kūdikių iki vienerių metų emocijas ir raidą. Tyrimai parodė, kad mažam vaikui nėra kenksminga trumpam atitrūkti nuo mamos ar tėčio, jei kitas jį prižiūrintis asmuo tenkina visus poreikius, jei vaikutis sausas, pamaitintas, kalbinamas, žaidinamas, jam sudaryta jauki, maloni aplinka, kurioje pakanka įspūdžių. Trumpas atsitraukimas nuo mamos ar tėčio nepažeidžia ir vaiko prieraišumo jausmo. Jis tikrai nepradės elgtis kaip kūdikių namų auklėtinis.

Pritariu, kad kūdikiui geriausia, jei jis nuolatos būna su tuo pačiu jį kokybiškai prižiūrinčiu žmogumi, mama ar tėčiu, tačiau turime nepamiršti ir kitų šeimos narių poreikių bei pareigų. Be to, specialiai tam parengti pedagogai suteiks kūdikiui naujų įspūdžių, emocijų, naujos informacijos.

Dažnai trumpas atsitraukimas nuo kūdikio palankiai veikia ir šeimos klimatą, mamai ar tėčiui leidžia praplėsti savo veiklą, išvengti depresijos, izoliacijos nuo įprasto gyvenimo. Po trumpo išsiskyrimo ir mama ir kūdikis susitinka su džiaugsmu, spėję pasiilgti vienas kito. Žinoma, tos mamos ir tėčiai, kurie jaučia labai didelį prieraišumą vaikui ir mano, kad nuo kūdikio nereikia nė valandėlei atsiskirti, tikriausiai ir nesinaudos kūdikių grupių paslaugomis. Kiekviena šeima laikosi savo vertybių, kurias reikia gerbti. Šeimos labai skirtingos, vieniems palikti vaiką „valdiškoje įstaigoje“ yra nepriimtina, o kiti tai vertina kaip pagalbą ir išeitį sprendžiant iškilusias problemas.

Kūdikių grupės jau kuriamos

Kalbėdami apie kūdikių grupes lietuviškuose darželiuose mes ne fantazuojame apie ateitį, kad tai įvyks „kada nors“. Iš tiesų procesas jau prasidėjęs, tokios grupės jau kuriamos, ir pirmieji mažyliai iki vienerių metų į jas bus pakviesti jau ateinantį rudenį. Šiuo metu vykdomas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių lėšomis projektas renovuoti ir modernizuoti darželius visose savivaldybėse. O Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Marijampolėje nuo kitų metų bus atidaryta bent po vieną grupę kūdikiams. 2008 metais Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva buvo renkami duomenys, kiek tėvelių pageidautų leisti vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, tarp jų ir į kūdikių grupes, ir apklausa parodė, kad poreikis kūdikių ugdymui iš tiesų labai didelis.

Kūdikių grupės bus jaukios ir įrengtos pagal higienos reikalavimus, kurie turi atitikti tokio amžiaus vaikučių poreikius. Higienos normose, kurios irgi pakeistos 2008 m., yra aprašytos sąlygos, kaip turėtų atrodyti tokia grupė, kiek ten turėtų būti vaikų, kiek dirbti suaugusiųjų. Būtinai turėtų būti kampelis kūdikio maitinimui krūtimi, kur galėtų įsikurti mamytės, atnešusios ar atėjusios pasiimti vaikučius ir norinčios juos pažindyti. Vienoje grupėje turėtų būti ne daugiau nei 6 kūdikiai, o juos vienu metu prižiūrėti 2 pedagogai. Kitose šalyse tokios grupės dirba pagal kitokius modelius, nes daugelyje šalių tai nėra švietimo sritis. Kai kur tokiose grupėse dirba socialiniai darbuotojai arba sveikatos priežiūros specialistai, arba tam tikrą laiko dalį dirba socialinis darbuotojas, tam tikrą pedagogas ir/ar sveikatos priežiūros specialistas. Kiekviena šalis eina savo keliu, nes skiriasi ir socialinės, ir ekonominės sąlygos, ir darbo įstatymai, ir turima patirtis.

Lietuvoje, atsižvelgiant į pažangiausių šalių patirtį ir kokybiškų paslaugų kūdikiams kūrimo tendencijas, laikomasi nuostatos, kad šios paslaugos turi būti priskirtos ugdymo sričiai, todėl mažylius prižiūrės pedagogai. Jie šiam darbui reikalingą kompetenciją įgis specialiuose mokymuose, kurie irgi organizuojami vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis remiamą projektą ar studijuodami aukštosiose mokyklose.

Šeimos turės iš ko pasimokyti

Tikriausiai sutiksite, kad vaikui pradėjus lankyti darželį, jis labai daug ko išmoksta. Ne tik savarankiškai apsirengti ir pavalgyti, bet ir piešti, dainuoti, deklamuoti. Kartais mamos, auginančios mažus vaikus, net neįsivaizduoja, kad galima taip įdomiai užsiimti su vaiku. Nieko nuostabaus, juk namuose mamos turi atlikti įvairiausias pareigas, o ugdymo įstaigose auklėtojos visą dėmesį skiria vienintelei veiklai – vaiko ugdymui. Be to, tai yra profesionalės, turinčios daug patirties, iš kurios verta pasimokyti ir šeimoms.

Lygiai tas pat su kūdikių ugdymu. Nereikia įsivaizduoti, kad kūdikių grupės primins ligonines, kur mažyliai paguldomi į loveles ir tam tikromis valandomis pamaitinami ar pakeičiamos sauskelnės.

Specialistai bus parengti, kaip žaisti, lavinti tokio amžiaus vaikutį. Manome, tėveliai iš jų turės ko pasimokyti. Net ir brandžios, išsilavinusios šeimos kartais neturi įgūdžių, kaip bendrauti su kelerių mėnesių kūdikėliu.

Pirmaisiais mėnesiais vaiko ir mamos ryšys ypač artimas, todėl atiduoti jį kito žmogaus globai nelengva. Tam tėveliai turi pasirengti psichologiškai.

Kad tėveliai jaustųsi ramūs, atidavę vaiką į ugdymo įstaigą, kūdikių grupėse jie galės kartu su auklėtojomis dalyvauti vaikučio priežiūroje ir ugdyme, įgyti žinių bei įgūdžių pagal specialią programą, skirtą tėvų švietimui.

Kūdikių grupės – brangiausiai apmokamos

Didmiesčių šeimos gali skeptiškai vertinti galimybę patekti į kūdikių grupę, juk darželiai perpildyti, tenka laukti ilgiausiose eilėse, kol vaiką galų gale priima į lopšelį ar darželį. O kur dar pirmumą turinčios nepilnos, socialiai remtinos, studentų šeimos… Ar yra vilties į tokią grupę patekti šeimai, kur dirba abu tėvai ir gauna neblogas pajamas?

Taip, yra, nes kūdikių grupės bus pakankamai brangios. Jos pirmiausia bus kuriamos tikrai ne toms šeimoms, kurios nori tiesiog „atsikratyti“ vaiku, nes taip patogiau, pigiau ir t.t. Kadangi kūdikių grupėse su 6 vaikais dirbs 2 pedagogai ir dar auklėtojų padėjėja, tokios grupės išlaikymas bus gana brangus.

Atsižvelgiant į valstybės išmokas, kurias šiuo metu skiria valstybė šeimai, auginančiai vaiką iki vienerių metų, už ugdymo paslaugas tokioje grupėje turėtų sumokėti patys tėveliai. Bet kokiu atveju tai bus gerokai pigiau, negu samdyti auklę. „Mūsų valstybės politika – padėti stiprinti šeimą, sudaryti sąlygas šeimai siekti karjeros, tęsti mokslus ir t.t. Jeigu valstybė šiuo metu mamai duoda pakankamai dideles išmokas, turėtų būti atitinkamai paskaičiuoti ir mokesčiai, kiek už kūdikio priežiūros paslaugas šeima turėtų mokėti. Konkrečiai kainą pasakyti sunku, ji priklausys nuo komplekso paslaugų, kurios bus teikiamos, ir šį mokesčio dydį nusistatys savivaldybės“, – sako Gražina Šeibokienė.

Kitoks lankymo grafikas

Kai vaikas pradeda lankyti darželį, jis privalo eiti kasdien, o jei nelanko, turi atnešti pažymą, kodėl nebuvo. Kūdikių grupėse bus lankstesnė sistema, patogi tėvams ir kūdikiams. Pačios šeimos galės spręsti, kaip dažnai ir kokios ugdymo įstaigos pagalbos reikės, ir suderinę tai su įstaiga, galės atvesti vaikutį tik keletą dienų per savaitę.

Ginta Liaugminienė

„Mamos žurnalas“

mamoszurnalas.lt_630x400

Susiję straipsniai

Žymos: ,

Sponsored Video

Komentarų nėra.

Palikite atsiliepimą


7 + = dešimt

Kitos temos: