Pašalpų sudoku: svarbus straipsnis toms šeimoms, kurių vaikai dažnai serga

jur-1

Jūratės Čiakienės nuotr. www.fotojurate.lt

Ne paslaptis, kad naujai į darbą sugrįžusias mamas pasitinka ne tik buities, profesinės veiklos, vaikučio adaptacijos darželyje iššūkiai, bet dažnai susiduriama ir su vaikų ligomis. Vieni darželinukai nesuserga visai, kiti serga retai, na o tretiesiems galima pritaikyti taisyklę – „savaitė darželyje, dvi savaitės namuose“. Ką daryti mamoms, norinčioms rūpintis savo ligoniukais namuose, bet kartu neprarasti ir darbo pajamų?

 Kas gali gauti ligos išmoką?

Norint gauti ligos išmoką (dėl paties asmens ligos ar šeimos nario slaugos), visų pirma reikia būti socialiai draustam – mokėti ligos socialinio draudimo įmokas ir turėti reikalingą šio draudimo stažą. Jis turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai per paskutinius 12 mėnesių arba 6 mėnesiai per paskutinius 24 mėnesius. Jeigu esate jaunesnis nei 26 metų ir reikalaujamo stažo neįgijote todėl, kad stažo skaičiuotinais laikotarpiais mokėtės pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal profesinio mokymo programą arba studijavote aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir susirgote per pirmuosius 6 mėnesius nuo bendrojo ugdymo programos, profesinio mokymo programos arba aukštojo mokslo studijų programos baigimo ir atitinkamo išsilavinimo įgijimo, tuomet galite kreiptis dėl ligos išmokos. Taip pat privalomojo stažo nebus reikalaujama, jei prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose (tokiu atveju ligos socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai), jei pastaruosius metus arba dvejus buvote privalomosios karo tarnybos karys, atlikote alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tarnybos pabaigos įsidarbinote.

Išmokų dydis ir išmokos mokėjimo trukmė

Susirgus pačiai ar šeimos nariui (sutuoktiniui, vaikui, motinai, tėvui), reikia kreiptis į gydytoją, kuris jums išduos nedarbingumo pažymėjimą. Jeigu nedarbingumo pažymėjimas išduotas dėl jūsų pačios ligos, už pirmas dvi ligos dienas darbdavys moka ne mažiau nei 80 proc. ir ne daugiau 100 proc. jūsų vidutinio darbo užmokesčio. Nuo trečios ligos dienos ligos išmoką, siekiančią 80 proc. jūsų kompensuojamo darbo užmokesčio, pradeda mokėti „Sodra“. Ligos išmoka jums bus mokama tol, kol pasveiksite, gydytojas užbaigs jūsų nedarbingumo pažymą ir galėsite grįžti į darbą.

Jeigu nedarbingumo pažymėjimas jums bus išduotas dėl šeimos nario slaugos (sutuoktinio, vaiko mamos, tėvo), nuo pat pirmos slaugymo dienos 85 proc. jūsų kompensuojamo darbo užmokesčio ligos išmoką mokės „Sodra“. Kiek laiko galite gauti išmoką, priklauso nuo slaugomojo amžiaus, t.y. jeigu slaugote šeimos narį, vyresnį nei 14 metų, išmoka gali būti mokama ne daugiau nei 7 kalendorines dienas. Jei slaugote vaiką iki 14 metų, išmoka gali būti mokama ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų. Kai iki 7 metų amžiaus vaikui tenka gydytis stacionare ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje, vaiko mamai (tėvui, globėjui) ligos išmoka gali būti mokama visą slaugymo laikotarpį, tačiau ne ilgiau nei 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus. Toks pats išmokos gavimo terminas galioja ir slaugant vyresnius, iki 18 metų amžiaus vaikus, sergančius sunkiomis ligomis (įvairios kraujo ligos, gerybiniai ir piktybiniai navikai ir pan. – visas ligas galite rasti sveikatos apsaugos ministro patvirtintame sunkių ligų sąraše). Taip pat vienas iš tėvų gali kreiptis dėl išmokos iki 14 metų amžiaus vaikui prižiūrėti, jei darželyje ar bendro lavinimo mokykloje yra paskelbiamas karantinas. Šiuo atveju išmoka mokama ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme yra numatomi ir tokie atvejai, kai vaiko priežiūros atostogų metu (tarkime, mama) dėl savo ar savo mažamečio vaiko iki 3 metų amžiaus, kurio priežiūrai jai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, ligos negali pasirūpinti kitu, sveikuoju vaiku, kurio priežiūrai jai taip pat yra suteiktos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos. Tokiu atveju ligos išmoka gali būti skiriama kitam tėveliui (tarkime, tėčiui). Išmoka gali būti mokama ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų. Taip pat verta pastebėti, kad bendra šios išmokos mokėjimo trukmė per kalendorinius metus negali būti ilgesnė nei 90 kalendorinių dienų.

Kaip apskaičiuojama ligos išmoka?

Kompensuojamas uždarbis ligos išmokai skaičiuojamas pagal asmens pajamas, turėtas per paeiliui einančius tris kalendorinius mėnesius, buvusius iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš ligą, tarkime, jūs susirgote 2017 m. kovo mėnesį, todėl kompensuojamas uždarbis bus skaičiuojamas pagal 2016 m. lapkričio – 2017 m. sausio mėn. laikotarpį turėtas jūsų pajamas. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme yra nustatyti minimalus ir maksimalus vienos dienos ligos išmokos dydžiai: minimalus – 5,60 Eur už dieną, maksimalus – 59,68 Eur už dieną, kai mokama 80 proc. kompensuojamojo uždarbio, ir 74,60 Eur, kai mokama 100 proc. kompensuojamojo uždarbio. Maksimalus vienos dienos ligos išmokos dydis šeimos nario slaugos atveju – 63,41 Eur.

Atkreiptinas dėmesys, kad šios sumos yra priskaičiuotos, t.y. „ant popieriaus“, o ne mokėtinos arba kitaip – „į rankas“. Ligos išmoka, mokama „Sodros“, negali būti mažesnė nei 15 procentų šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, kuris galiojo prieš du ketvirčius iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio, tarkime, jeigu susirgote 2017 m. kovo mėn., jūsų „Sodros“ mokama ligos išmoka negali būti mažesnė nei 15 proc. 2016 m. III ketvirtį galiojusio vidutinio mėnesinio šalies darbo užmokesčio.Verta pastebėti, kad ligos išmoka mokama tik už darbo dienas (taikoma 5 dienų darbo savaitė), t. y. jeigu dirbate pamaininį darbą, už pirmas dvi dienas darbdavys jums mokės tik tuo atveju, jeigu tomis dienomis jūs turėjote dirbti pagal darbo grafiką. „Sodra“ ligos išmoką jums mokės tik už darbo dienas (nepriklausomai, koks buvo jūsų darbo grafikas) taikant 5 dienų darbo savaitę. Tarkime, jūs susirgote ketvirtadienį. Ketvirtadienis ir penktadienis jūsų darbo grafike pažymėtos kaip nedarbo dienos, todėl darbdavys už šias dienas jums nemokės. „Sodra“ ligos išmoką pradės mokėti tik nuo kitos darbo dienos, t. y. pirmadienio.

Kur ir per kiek laiko kreiptis?

Susirgę privalote nedelsdami kreiptis į gydytoją, kuris jums išduos nedarbingumo pažymėjimą. Tuomet informuokite darbdavį. Norint gauti ligos išmoką, reikia ne vėliau nei per 12 mėnesių nuo ligos pabaigos pateikti prašymą „Sodrai“. Pažymėtina, jog neterminuotą prašymą reikės pateikti tik vieną kartą ir kaskart jums susirgus ligos išmoka bus skiriama automatiškai. Šį prašymą galite pateikti internetu, paštu ar atvykus į „Sodros“ skyrių. Sprendimas dėl išmokos skyrimo yra priimamas ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų/duomenų gavimo „Sodros“ teritoriniame skyriuje gavimo dienos. Ligos išmoka išmokama į jūsų asmeninę nurodytą banko sąskaitą arba galite ją atsiimti prašyme nurodytame AB „Lietuvos paštas“ skyriuje. Išmoka pervedama ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų gavimo.

Kitos alternatyvos

Susirgus vaikui ar kitam šeimos nariui mama ar tėtis taip pat gali pasinaudoti apmokamomis arba neapmokamomis atostogomis. Apmokamų atostogų privalumas prieš neapmokamas atostogos ir nedarbingumą, jog gaunate 100 proc. jūsų vidutinio darbo užmokesčio, skaičiuojamo iš trijų mėnesių prieš atostogų pradžią gauto darbo užmokesčio. Tarkime, atostogų išėjote 7 kalendorinių dienų laikotarpiui nuo 2017 m. balandžio 5 dienos. Atostoginiai bus skaičiuojami pagal jūsų gautą vidutinį darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d.Tačiau dažnai įmonėse yra sudaromi kasmetinių atostogų grafikai, o ligų, kaip žinia, nesuplanuosi. Todėl gali būti, kad susirgus jūsų šeimos nariui, darbdavys nesutiks patenkinti jūsų apmokamų atostogų prašymo.

Įstatyme yra numatyti tokios galimos neapmokamų atostogų naudojimosi priežastys:

  • Neapmokamomis iki 14 kalendorinių dienų atostogomis gali pasinaudoti šeimos, auginančios iki 14 metų amžiaus vaiką. Tėveliams, auginantiems neįgalų iki 18 amžiaus vaiką, neapmokamų atostogų trukmė pratęsiama iki 30 kalendorinių dienų.
  • Šiomis atostogomis taip pat gali pasinaudoti tėčiai, kai mamos yra moters nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros, kol jam sueis treji metai, atostogose. Arba mamos, kai vaiko priežiūros atostogomis naudojasi tėtis. Bendra nemokamų atostogų trukmė negali viršyti trijų mėnesių;
  • Nemokamomis atostogomis gali naudotis ir darbuotojai, slaugantys sergantį šeimos narį. Atostogos suteikiamos tokiam laikotarpiui, kokį rekomenduoja gydymo įstaiga.

Būtina paminėti nemokamų atostogų trūkumus. Visų pirma nemokamų atostogų metu mama/tėtis nėra draudžiami socialiniu draudimu, taip pat jiems nėra mokamas darbo užmokestis, negaunamos išmokos iš „Sodros“, todėl susirgęs nemokamų atostogų laikotarpiu asmuo negaus ligos išmokos. Be to, neapmokamos atostogos gali daryti įtaką ir kasmetinių mokamų atostogų trukmei. Jeigu darbuotojas pasinaudoja neapmokamomis atostogomis dėl kitokių, nei anksčiau išvardinta, priežasčių ar suteikta atostogų trukmė yra ilgesnė nei 14 kalendorinių dienų (slaugantiems neįgalųjį arba neįgaliems asmenims – trisdešimt dienų), tuomet dienos viršijančios įstatyme numatytą terminą nebus įskaičiuojamos į darbo stažą tų darbo metų kasmetinėms atostogoms gauti.

Situacija Kiek laiko mokama? Kiek apmokama? Kas apmoka?
Mamos/tėčio liga 1–2 darbo dienos 80–100 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio Iš „Sodros“ lėšų ligos išmoka nemokama.

Moka darbdavys.

Mamos/tėčio liga Nuo 3 nedarbingumo dienos 80 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio „Sodra“
Šeimos nario iki 14 m. liga 14 kalendorinių dienų 85 proc.  kompensuojamojo darbo užmokesčio „Sodra“
Šeimos nario, vyresnio nei 14 m., liga 7 kalendorinės dienos 85 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio „Sodra“
Stacionare ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugote vaiką iki 7 m. amžiaus arba iki 18 amžiaus, sergantį sunkiomis ligomis 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus 85 proc.  kompensuojamojo darbo užmokesčio „Sodra“
Saugote iki 14 amžiaus metų vaiką, kurio darželyje ar bendrojo lavinimo mokykloje paskelbtas karantinas 14 kalendorinių dienų 85 proc.   kompensuojamojo darbo užmokesčio „Sodra“
Susirgus vienam iš tėvų, esančiam motinystės ar vaiko priežiūros atostogose, ar susirgus iki 3 metų vaikui, kurio priežiūrai minėtam tėvui taip pat yra suteiktos vaiko priežiūros atostogos ir jis dėl šių priežasčių negali prižiūrėti sveiko vaiko, kurio priežiūrai jam suteiktos vaiko priežiūros atostogos. Kitam tėvui skiriama ligos išmoka sveikajam vaikui prižiūrėti 14 kalendorinių dienų (bet ne daugiau nei 90 kalendorinių dienų per metus) 85 proc.  kompensuojamojo darbo užmokesčio „Sodra“
Kasmetinės apmokamos atostogos, kurios bus naudojamos gydytis ar slaugyti Tiek, kiek turite sukaupę ir išleidžia darbdavys 100 proc. buvusio darbo užmokesčio Darbdavys
Neapmokamos atostogos, kurios bus naudojamos slaugyti vaiką iki 14 metų amžiaus 14 kalendorinių darbo dienų 0 proc. Niekas neapmoka
Neapmokamos atostogos, kurios bus naudojamos slaugyti neįgalų vaiką iki 18 metų amžiaus 30 kalendorinių darbo dienų 0 proc. Niekas neapmoka

Dovilė Palubinskienė

„Mamos žurnalas“

mamoszurnalas.lt_630x400

Susiję straipsniai

Žymos:

Rekomenduojami video

Komentarų nėra.

Palikite atsiliepimą


devyni − = 4

Kitos temos: