Kaip vaikai Svarstyklės sugyvena su savo mama

Skaitykite, kaip įvairių horoskopo ženklų mamos sugyvena su vaikais Svarstyklėmis.

Mama Svarstyklės – vaikas Svarstyklės. Svarstykliukas, augdamas su Svarstyklių mama, jausis tikru laimės kūdikiu. Ji labai subtiliai jaučia, kokia svarbi vaikui rami, harmoninga aplinka ir saikas. Svarstyklių mama atlaidi ir dėl ramybės pasiruošusi padaryti viską. Ateityje šiam vaikui bus lengva pasiekti, kad visi jo norai būtų išpildyti. Nepastebimai mama gali išlepinti savo atžalą.

Svarstykliukas dažnai grožėsis ir gėrėsis savo mama, jam bus malonu su mama kur nors iškylauti. Svarstyklių mama sugebės išugdyti puikų vaiko estetinį skonį. Vis tik šis dvejetukas gali labai dažnai atsidurti sprendimų kryžkelėje. Net ir ruošiantis į svečius tikriausiai bus išsimatuota viskas, kas yra spintoje ir, be ryžtingo tėčio sprendimo, ore gali pakibti daugelis situacijų. Ši mama abejojanti, ilgai svarstanti, todėl vaikui išsiugdyti šias savybes turės padėti kitas šeimos narys.

Mama Skorpionė – vaikas Svarstyklės. Skorpionė valinga, norinti spręsti už save ir už kitą. Šalia jos Svarstykliukas jaučiasi saugus, nes už jį padaroma tai, kuo jį prigimtis neapdovanojo. Tačiau metams bėgant mamos įtaka vaiko gyvenime gali tapti nepakenčiama. Mama gali ,,pamiršti”, kad vaikas turi asmeninę gyvenimo programą, kad nevalia visko spręsti už jį ir blokuoti vaiko asmenybės. Jeigu Svarstykliukas ilgai pasikliaus Skorpionės ,,žinojimu”, gyvenime jam teks ilgai mokytis pasitikėti savimi. Ši mama emocinga, gali pasielgti įtakota jausmų, bet ji įvertina Svarstyklių savybę apsvarstyti, pasielgti šaltakraujiškai, pamatuotai. Skorpionė mama nepakęs Svarstyklių besikeičiančių planų, prieštaravimų ar išsisukinėjimo. Šio dvejetuko santykiai bus permainingi. Mama turėtų dažnai padrąsinti savo vaiką, padėti jam, kai jis suklumpa, suabejoja ir dažniau jį pamyluoti.

Mama Šaulė – vaikas Svarstyklės. Svarstykliukui mama Šaulė – pirmiausia autoritetinga draugė. Vaikas žavėsis mamos žiniomis, pasakojimais ir jos žaismingumu. Jis nepaleis mamos ir norės visur su ja eiti. Ši mama turėtų sugalvoti įdomių pasivaikščiojimų, kelionių. Vaikas stengsis daug ką perimti iš savo mamos. Šaulė mama suteiks vaikui daug laisvės jo pomėgiams. Bet tai nereiškia, kad mama toleruos nieko neveikimą ar ilgas ,,atostogas”. Šaulė labai rūpinsis vaiko mokslu, norės pasididžiuoti vaiku. Didelė tikimybė, kad vaikas pasirinks panašią profesiją, kaip ir jo mama.

Mama Ožiaragė – vaikas Svarstyklės. Ožiaragio mama Svarstykliukui atrodo griežta, ir pamatyti šypseną jos veide vaikui ne dažna, bet labai laukiama šventė. Prigimtinis Svarstyklių noras patinginiauti, atidėlioti darbus supliukš prieš įsakmų mamos toną ir ramią, bet šaltoką išvaizdą. Ši mama padarys didelį poveikį, kad Svarstykliukas išsiugdytų sugebėjimą siekti tikslo ir būti savarankišku. (Žinoma, naivu galvoti, kad iš esmės galima pakeisti Svarstyklių prigimtį). Ožiaragė turėtų dažniau parodyti artumo jausmą savo atžalai, nes jai to reikia. Ji turėtų suprasti, kad jos kūrybingas, linksmas vaikas nori pramogų ir įvairių žaislų. Nereikia per anksti suvaržyti jo laisvės.

Mama Vandenis – vaikas Svarstyklės. Vandenė ir Svarstyklių vaikas – tai laisvės, teisingumo ir lygybės sąjunga. Ši mama gerbs vaiko nuomonę, nevaržys jo sumanymų ir nesistengs ,,koreguoti” ateities. Bet Vandenio mama pro pirštus gali žiūrėti į būtiną vaikui dienotvarkę. Šis dvejetukas galės atvirai pasikalbėti be jokių barjerų. Vandenė žavėsis vaiko sugebėjimu matyti situaciją įvairias rakursais ir noru pasielgti teisingai. Ji stengsis, kad jos vaikas jaustų stiprius draugystės ryšius su ja.

Ši mama gyvena dideliais užmojais ir permainomis. Svarstykliukui nuostabu, kad mama laisvai pasiduoda gyvenimo tėkmei ir nesikankina svarstydama. Tai laisvina Svarstyklių vaiką nuo nuolatinių dvejonių ir graužaties. Šios mamos įtakotas Svarstyklių vaikas augs kūrybingas, atviras ateičiai ir naujovėms.

Mama Žuvys – vaikas Svarstyklės. Jie panašūs savo noru gyventi santarvėje, ramybėje. Kai vienam iš jų nesiseka ar iškyla kokių nors problemų, jie geriau apie tai nutylės, kad neįskaudintų vienas kito. Žuvys gali užsimiršti svajodamos, o Svarstyklės taip pat neprieštarauja atsipalaiduoti ir atidėti nemėgstamus darbus. Ši mama galbūt per daug atlaidi, jai nebūdinga kontroliuoti, ką jos atžala veikia.

Mamos dienotvarkė dažnai abstrakti, o planai keičiasi, todėl jai nesvarbus konkretumas ir vaiko gyvenime. Tai minusas. Žuvų mama dėl savęs pačios ir vaiko turi laikytis tam tikros drausmės, taisyklių. Juk labai svarbu šiam vaikui išugdyti gebėjimą nuosekliai iki galo padaryti tai, kas jam nėra malonu. Šis dvejetukas gerai sutars užsiimdamas menais, kurdamas ir ilsėdamasis. Mama nusileis Svarstyklių norams, nors saikingas disciplinavimas būtų neblogas vaistas prieš šio vaiko tingumą.

Mama Avinas – vaikas Svarstyklės. Avino ženklo mamai, kaip ir Svarstyklių vaikui, dažnai gali iškilti panašus klausimas: „Kodėl esu nesuprastas?“ Šie ženklai – priešingose Zodiako pusėse, todėl būtų idealiausia, jeigu jie nekritikuotų vienas kito, bet perimtų vienas kito gerąsias savybes. Mama energinga ir veikli, todėl ir Svarstyklių vaikas, jeigu tik per ilgai užsigalvos, bus greitai mamos ,,stukteltas” imtis veiklos. Nenuilstanti mama gali nesuprasti, kad šis vaikas greitai pavargsta.

Temperamentų skirtumas gali išprovokuoti mamą pakelti balsą, bet auginant šį vaiką labai svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp disciplinos ir meilės. Svarstyklių vaikas nori, kad jį dažnai apkabintų. Jis diplomatiškesnis, apgalvojantis, nešvaistantis energijos, kantriai laukiantis rezultatų. Jo mama dažnai daro skubotus veiksmus, mėgsta bendrauti, nori greito rezultato. Ši mama žavės vaiką savo entuziazmu, išradingumu ir įdiegs pasitikėjimą savimi.

Mama Jautis – vaikas Svarstyklės. Jaučio mama švelni, rūpestinga, bet ir gana griežta. Ji visada stengsis išvengti konfliktų, bet Svarstyklių vaiko laisvės sparnus ji suglaus. Šis vaikas turės motyvuoti mamai, kodėl taip ar kitaip leidžia laisvalaikį, kokie jo draugai, aptarti kiekvienos dienos planus. Jam bus beviltiška išsisukinėti, kad savo žaislus susitvarkys ar pamokas paruoš vėliau. Sakoma, kad mamų norai savo vaikams yra patys geriausi, bet Svarstyklių vaikui palikite nors kiek laisvės. Mamos rūpestį jis gali jausti kaip nuolatinį spaudimą ir suvaržymą. Šis dvejetukas ant vienos svarstyklių pusės dės grožio, meilės ir harmonijos principus, ant kitos – materialinę, praktiškąją gyvenimo pusę. Kad ir kokio amžiaus bus šis vaikas, Jaučio mama netoleruos prieštaravimo jai.

Mama Dvyniai – vaikas Svarstyklės. Dvynių mamai atėjęs į pasaulį Svarstykliukas – tai jos sugrįžimas į vaikystę.

Žaidimai ir pramogavimai bus pačios maloniausios judviejų akimirkos, o kitus motiniškus darbus Dvynių mama su džiaugsmu perleis į kitas rankas. Augdamas šalia tokios mamos Svarstyklių vaikas pradės anksti kalbėti. Apie mamą galima pasakyti, kad jai ,,neduok pavalgyti, bet leisk pakalbėti”. Nors abu yra oro stichijos ženklai, jos vaikas santūresnis, viską daro lėčiau, todėl mama turėtų palaukti jo išsakomos nuomonės ir neužgožti savo kalbumu. Svarstyklių vaikui reikia kur kas daugiau poilsio, negu Dvynių mamai, todėl pasivaikščiodami sulėtinkite žingsnį. Ši mama turėtų ką nors žadėti vaikui tik įsitikinusi, kad tikrai galės išpildyti, bet nedaryti to paskubomis. Neįsižeiskite, jeigu vaikas jus pavadins užuomarša.

Mama Vėžys – vaikas Svarstyklės. Vėžio ženklas kur kas emocingesnis ir šiltesnis negu Svarstyklių. Nors Vėžio mama labai stengiasi, kad jos vaikas būtų viskuo aprūpintas, jai labai trūksta švelnaus atpildo jausmo iš savo atžalos. Ši mama labai prisiriša prie Svarstyklių vaiko. Kai vaikas pasielgia netinkamai, mama lyg ir to nemato. Ji nelinkusi taikyti griežtų auklėjimo metodų, nors drausmė, vadovavimas šiam vaikui padėtų. Vėžio mama besirūpindama įsijaučia, kad vaikas – jos nuosavybė, kurią reikia nuo visko saugoti ir ginti. Kai vaikas pasielgia savarankiškai, jai nelengva susitaikyti su tuo. Ši mama turėtų būti atidžiu savo vaiko stebėtoju, padedančiu išsiugdyti savarankiškumą. Vėžio ženklo mama – namisėda, uždaroko būdo, o

Svarstyklių vaikas mėgsta svečiuotis, bendrauti. Šis dvejetukas gal ir nėra idealus, bet didelio priešiškumo tarp jų nebus.Jie turėtų kartu atostogauti, dažniau išeiti pasivaikščioti.

Mama Liūtė – vaikas Svarstyklės. Liūtė mama – ryški ir tvirta asmenybė, galinti bet kam daryti stiprią įtaką. Ji mėgsta nugalėti ir būti matoma. Ji sieks, kad šias savybės išsiugdytų Svarstykliukas. Liūtė visada bus pirma, padrąsinanti vaiką, įtikinanti, kad būtina vienaip ar kitaip pasielgti. O Svarstyklių vaikas bus silpnas pasirinkti ar pakovoti už tai, kas prie širdies jam. Svarstyklės dažniau galvoja apie kitus, negu apie save, nenori nieko įskaudinti. Ši mama turėtų dažniau įsiklausyti į vaiko balsą ir nedrąsiai reiškiamus norus. Viskas bus gerai, jeigu Liūtė stengsis būti geriausiu vaiko draugu, o kad ji rūpinsis vaiko akiračiu – netenka abejoti.

Mama Mergelė – vaikas Svarstyklės. Mama Mergelė Svarstyklių vaikui atrodo visada labai užsiėmusi ir per daug dirbanti. Šis vaikas gali priekaištauti, kad jam trūksta mamos artumo. Mama labai punktuali, darbšti, o jos atžala ilgai svarsto, sunkiai prisiverčia ką nors daryti. Vaikui svarbu patogumas ir grožis, mamai – praktiškumas. Mamai priimtini dalykiniai pokalbiai, disputai, vaikui – romantiška, atpalaiduojanti aplinka. Bet pokalbiuose vaikas atviresnis, labiau už mamą pasitikintis savimi, geriau besijaučiantis žmonių susibūrimuose. Mergelei norisi, kad jos vaikas neleistų tuščiai laiko, kad jo mokslo rezultatai būtų kuo aukštesni, kad jis turėtų konkrečius planus ir tikslus. Svarstykliuko prigimtis padės mamai suprasti, kad nereikia gyventi įsitempus taip, kaip ji.

Astrologė Sonata Varankienė

„Mamos žurnalas“

mamoszurnalas.lt_630x400

Susiję straipsniai

Žymos: , ,

Rekomenduojami video

Komentarų nėra.

Palikite atsiliepimą


7 − trys =

Kitos temos: