Kaip vaikai Vandeniai sugyvena su savo mama

Skaitykite, kaip įvairių horoskopo ženklų mamos sugyvena su vaikais Vandeniais.

Mama Vandenis – vaikas Vandenis. Iš šalies žvelgiant į mamos ir vaiko Vandenių santykius daug kas atrodo keista ir netgi netoleruotina. Šis vaikas gali mamą vadinti vardu. Net ir mažas Vandeniukas nežino kas yra dienos režimas.

Bet, kad ir kas bebūtų – abu kartu jaučiasi gerai. Jeigu vaikas nori kuo nors užsiimti, mama išbandys tai ir pati. Toks vaikas bus atviras mamai. Vaikas nuo pat mažens, sekdamas paskui mamą, pateks į patį gyvenimo šurmulį. Jis išmoks lengvai bendrauti, gaudys, kas kalbama aplink, o ir mamos draugų bus pagiriamas, susilauks išskirtinio dėmesio. Vandeniukai išskirtinai įdomūs ir, jei jaučiasi laukiami ir mylimi, gali daug pasiekti ir lengvai atsiskleisti. Vis tik, pastebėjus, kad toks vaikas darosi maištautoju, reikia imtis ir griežtesnio auklėjimo.

Mama Žuvys – vaikas Vandenis.Žuvų mama iš prigimties yra jautri, bet ir pasyvi, todėl Vandeniukas pasijus gyvenąs tikroje laisvės erdvėje. Jeigu mama nuo mažens paleis vadeles, tai vargu ar kada nors apskritai supras ką su jomis daryti.

Būtų gerai, jeigu tėtis padėtų šiai mamai auklėti Vandenį. Jeigu ir tėtis bus pasyvus, šis vaikas augs ir auklės save pats.

Vandeniukas matys mamoje jautrų draugą, kuris skaudžiai išgyvens vaiko nesėkmes, jaus sąžinės graužatį, kad nesugebėjo jam padėti. Mamai labai svarbus vaiko artumas, tad emocinis ryšys tarp jų turi būti nuolat atgaivinamas. Juos suartins kūrybinės idėjos, jie kartu fantazuos ir svajos. Vandeniukas bus daug tvirtesnis, negu jo mama, kada reikės ką nors iš esmės nuspręsti.

Mama Avinas – vaikas Vandenis. Vandeniukas dažnai mato užimtą įvairiausiais reikalais. Jis nėra įnoringas, bet su mama jam norisi bendrauti daugiau, negu gali pasirodyti mamai. Didelis malonumas Vandenio vaikui – žaidimai su mama.

Jų reikia ir mamai, kaip emocinės iškrovos. Šis vaikas linkęs svajoti, bet taip pat ir planuoti ar sugalvoti neįprastų dalykų. Jis pradėjęs darbą gali jo ir nepabaigti, jeigu nusivils idėja. Mama labai greita, nepersigalvojanti, užsispyrusi ir Vandeniukas gali nesuprasti tokio jos elgesio. Vandeniukas pasitiki savo jėgomis, nori savarankiškumo, bet Avino mama, dažnai primesdama jam savo valią, gali pakenkti jų draugystei. Šis vaikas stebisi, kad mama drąsiai veikia viena, o paaugęs pastebi, kad ji ambicinga ir jai labai svarbus jos įvaizdis. Vandeniukui labiau rūpi kaip padėti kitiems, jis nuo mažens ieško draugų, o užaugęs lengvai įsilieja į socialinę aplinką.

Mama Jautis – vaikas Vandenis.Jaučio ženklo mama labai ilgai mano, kad Vandeniukas kelia daug rūpesčių. Bet taip įsivaizduoja tik ši mama, o iš tikrųjų Vandeniukas nėra mamos lepūnas. Skiriasi jų temperamentai ir charakteriai. Mama nori auklėti vaiką tradiciniais metodais, o  kiekvienam Vandeniui reikalinga atskira auklėjimo metodika. Vandenis nori veržtis iš mamos globos. Mama stengiasi, kad vaikas būtų viskuo aprūpintas, o šis atrodo toks lengvabūdiškas gerovei. Mamai bus gaila žiūrėti į perkonstruojamus, gal ir greitai sulaužytus brangius žaislus. Ją slegia ir tai, kad vaiko susidomėjimas būna trumpalaikis. Jaukius namus kuriančiai mamai graudu žiūrėti, kaip Vandenio fantazija paverčia juos nežinia kuo. Vandenis žingeidus, energingas, išradingas vaikas. Gal su juo reikia dažniau apsilankyti žaidimų kambariuose, atrakcionuose? Šiam vaikui reikia įspūdžių ir erdvės fantazijai. Vandeniukas su meile prisimins vaikystės namus, o jautri mama rūpinsis vaiko ateitimi.

Mama Dvyniai – vaikas Vandenis.Vandenis vaikas ir Dvynių mama lengvai ir artimai bendrauja. Šiai mamai ne našta su savimi visur pasiimti ir vaiką. Jų panašūs temperamentai. Šiam dvejetukui reikia naujovių, judėjimo, įspūdžių nesvarbu koks metų ar paros laikas. Dvynių mama žavisi savo atžala, jo originaliu mąstymu. Ji skatina vaiką dalyvauti įvairiuose renginiuose, konkursuose, būreliuose, tiesiog intuityviai jaučia, kas vaikui prie širdies. Ji skatina vaiką daug kuo domėtis ir mokytis. Augdamas su tokia mama šis vaikas pradeda anksti kalbėti, anksti pažįsta įvairias gyvenimo sritis. ,,Mama – geriausias mano draugas”, – tokia frazė dažnai glosto mamos ausį.

Mama Vėžys – vaikas Vandenis.Vėžio ženklo mama, tai motinystės simbolis, tik Vandeniui gali atrodyti, kad ši mama labai skverbiasi į jo jausmus. Šis vaikas nėra linkęs labai atsiverti ar rodyti prieraišumą. Mamai visada norisi žinoti, ką jos atžala veikia, kaip jaučiasi ir kitus subtilumus. Vandeniukas prisigalvoja keisčiausių žaidimų, istorijų, jis puikiai fantazuoja ir Vėžio mama gali ne juokais nerimauti, kur pasibaigia tiesa, o kur išgalvotos istorijos pradžia. Mama gali pajusti, kad nors ji ir stengiasi būti puikia mama – vaikui su ja ne visada įdomu. Vandeniukui reikia įvairesnės aplinkos, o Vėžio mama labai susikoncentruoja į namų problemas. Vandeniukas gali labai gerai jaustis vaikų darželyje, kur jis greitai suras draugų ir įvairių užsiėmimų. Nors šiai mamai labai norisi turėti tvirtus ryšius su vaikais, Vandenis bus neatskiriamas nuo bendraminčių, draugų, o ateityje – visuomeninės veiklos.

Mama Liūtas – vaikas Vandenis.Mama Liūtė darys didelę klaidą ir labai nusivils, jeigu stengsis sumodeliuoti Vandeniuko elgesį, pomėgius, įvaizdį, kels kitus reikalavimus. Vandeniukas savo sugebėjimais nustebins mamą. Ši mama gali padaryti viską, kad tik galėtų pasididžiuoti savo vaiku, bet svarbiausia – ji turi pajausti ir gerbti Vandenio pomėgius,  padėti ugdyti gal net kelis pasireiškusius vaiko talentus. Šią mamą gali nuvilti ne itin geri vaiko pažymiai, nes vaikui svarbūs ir draugai, ir pomėgiai. Liūtė, daug dėmesio skirianti rūbams, sunkiai privers Vandeniuką gražiai atrodyti. Juk net rūbuose šis vaikas reikalauja laisvės ir patogumo. Mama krimsis, kad šis vaikas atrodo abejingas jos reiškiamiems jausmams, bet iš tikrųjų šis vaikas daug ko neparodo

Mama Mergelė – vaikas Vandenis. Vandeniukas gali ,,pavargti” nuo vis nepatenkintos pedantiškos mamos Mergelės. O dirva nesusipratimams plati: tvarką mėgstančiai Mergelei nemalonu žiūrėti ir tvarkyti išsimėčiusius Vandenio daiktus, jai nesuprantama, kad galima atidėti pamokų ruošą, nes Vandeniui nesinori. Jis gali prisigalvoti keistenybių ir beveik neprisidėti prie buities darbų, į daug ką numoti ranka. Mama Vandeniukui atrodo dogmatiška, griežta, nepasitikinti juo. Bet su laiku Vandenis įvertins, kad vaikystėje mamos pakabinta dienotvarkė davė gyvenime naudos. Nesusikalbėjimas tarp šio dvejetuko slypi vienos pusės prote ir pareigingume, kitos – noru būti laisvumu ir savitumu. Vandeniui labai reikia bendravimo ir, jeigu šis vaikas negalės būti atviras mamai, jis greitai suras draugų ir susigrąžinti ryšį su vaiku bus labai sunku.

Mama Svarstyklės – vaikas Vandenis. Svarstyklių ženklo mama labai tolerantiška vaikui. Ji kantriai, nepertraukdama gali klausyti Vandenio sumanymų ir pati prisideda prie kokios nors vaiko idėjos įgyvendinimo. Ši mama sugeba savo vaikui būti ir draugu, ir mokytoju, gali pasidžiaugti, kad yra autoritetas vaikui. Vandeniui labai svarbios mamos pažiūros. Vandenį žavi mamos atviri pokalbiai su juo, pasitikėjimas, kada reikia ką nors svarbaus nuspręsti. Šalia jos vaikas jaučiasi esąs suaugęs, o tuo pačiu ir atsakingas. Ši mama, nors ir būdama atlaidi, kalbėdama apie pareigas ir vaiko laiko planavimą būna labai konkreti ir reikli. Ji sugeba išugdyti Vandenio atsakomybės už savo poelgius jausmą švelniomis priemonėmis. Šis dvejetukas sutars puikiai, nes juos jungia du svarbūs principai – lygybė ir laisvė.

Mama Skorpionas – vaikas Vandenis. Vandeniui, augančiam Skorpiono mamos globoje, teks dažnai pakovoti dėl savo laisvės ir įrodyti sugebėjimą būti savarankišku. Ši mama ne taip lengvai paleis savo vaiką iš įtakos zonos. Jai bus svarbu su kuo jis bendrauja. Šią mamą žavi netikėtumai, neišbandyti keliai, naujovės, o tai jau artima Vandenio prigimčiai. Mama ugdys vaiko valią, mokys, remdamasi savo patirtimi, išvengti klaidų. Mama yra maksimalistė, ištverminga, todėl ir pastebėjusi vaiko gabumus ragins juos tobulinti. Vandeniukas nėra apdovanotas tokia energija, sugebėjimu mobilizuoti jėgas, ištverme kaip ji. Kad jų nesutarimai neįsisenėtų, mama turi juos spręsti pačioje pradžioje. Mama Skorpionė neturi sutapatinti savo gyvenimo su vaiko gyvenimu ir išmokti pritarti vaiko asmeniniam pasirinkimui.

Mama Šaulys – vaikas Vandenis. Šaulė ir Vandenis mėgsta permainas, naujoves, abiems labai svarbi laisvė. Šis dvejetukas labai sureikšmina draugystę, pritraukia aplinkinių susidomėjimą, bet tai nereiškia, kad jie nesusipyksta. Mama pabrėžia savo autoritetą, nori, kad jos pastangos dėl vaiko būtų įvertintos, kad vaikas padėkotų. Vandenis į visą tai žiūri paprasčiau, su mama nori bendrauti kaip su draugu. Augant tarp šio dvejetuko nyksta barjerai, vis įdomesnės darosi jų diskusijos, jie gali atvirai išsikalbėti, nes mama nebijo atverti savo širdies. Mama Vandeniui yra įdomi asmenybė, o didžiausias malonumas abiems – kelionės, įspūdžiai. Šaulė siekia, kad jos atžala pažintų įžymių žmonių gyvenimo biografijas ir tai skatintų Vandenį į ką nors lygiuotis. Šiai mamai svarbu išugdyti vaiko pasitikėjimą ir sugebėjimą padėti tvirtus pamatus, o ant jų modeliuoti naujoves. Šaulė turėtų daugiau dėmesio skirti kasdieninei vaiko dienotvarkei, nors tai nelengva užduotis ir pačiai mamai.

Mama Ožiaragis – vaikas Vandenis. Ožiaragės ir Vandenio vaiko ryšys vaikystėje gali būti komplikuotas. Ši mama analitiška, mokanti susikoncentruoti į tikslą, griežta sau. Vandenis jaučia rūpestingą, bet labai tvirtą mamos ranką. Mama gali gyventi gana uždarą gyvenimą, o jos vaikui, priešingai, reikia draugų, norisi suktis gyvenimo verpete. Problemų gali kilti ir dėl elgesio taisyklių nepaisymo, ir dėl dažnos vaiko nuomonės, pomėgių kaitos. Jeigu mama matys, kad vaikas siekia ko nors svarbaus, ji bus stiprus ramstis vaikui ir padės įveikti dažnai užklumpančias abejones. Įvairiuose vaiko ir mamos santykių lygiuose reikšis mamos konservatyvumas ir vaiko novatoriškumas. Kaip sugebėsite tai suderinti, taip ir draugausite.

Astrologė Sonata Varankienė

„Mamos žurnalas“

mamoszurnalas.lt_630x400

Susiję straipsniai

 

 

Žymos: , ,

Rekomenduojami video

Komentarų nėra.

Palikite atsiliepimą


− šeši = 3

Kitos temos: