Kaip vaikai Liūtukai sugyvena su savo mama

Skaitykite apie tai, kaip įvairių Zodiako ženklų mamos sugyvena su vaikais Liūtukais

Mama Liūtė – vaikas Liūtas. Tai ryškiai švytintis dvejetukas. Jie abu nori būti dėmesio centre, todėl Liūtė viskuo padės savo vaikui. Nuolat skatinamas mamos, o ir pats būdamas tokios pat prigimties, vaikas stengsis būti pirmas ir moksle, ir bet kokiose rungtyse. Liūtė, pagal galimybes, bus šalia savo vaiko, kai jis kur nors dalyvaus. Ši mama ir jos Liūtukas sugeba įvertinti vienas kito pagalbą ir dosniai dalinasi šiltais abipusiais jausmais. Jų draugystė atrodo džiaugsminga, žaisminga, pilna abipusio pasitikėjimo. Mama neturėtų perlenkti lazdos spausdama Liūtuką pirmauti. Jai reikėtų išmokyti savo vaiką susitaikyti su nesėkmėmis. Išsiskyrus nuomonėms, iškilus nesutarimams abiem bus sunku ištiesti susitaikymo ranką. Išdidūs Liūtai nenori pripažinti savo klaidų.

Mama Mergelė – vaikas Liūtas. Mamai Mergelei vaikas Liūtukas – tai naujas, nepažintas ir nesuprantamas pasaulis. Ją stebina šio vaiko judrumas, idėjos, elgesio laisvė. Mergelė mama nori likti nepastebėta, o jos vaikui labai svarbus dėmesys.

Mergelė viską skrupulingai paskaičiuoja, o jos vaiko elgesyje beveik nėra praktiškumo. Liūtukas emocingas, jam svarbu jausti artimo žmogaus šilumą. Mergelės mamai rodyti jausmus nėra būdinga. Liūtukas užsidega idėja, bet nori greito rezultato ir tuo jis labai skiriasi nuo savo mamos. Dukra Liūtukė tikrai nenešios mamai nebetinkamo drabužio. Kita vertus, galbūt Liūtukė privers mamą labiau rūpintis savo išvaizda ir pakeis jos kuklias manieras. Užaugęs Liūtukas bus dėkingas už praktiškumo pamokas, ugdytą kantrybę, diegtą pareigingumą. Liūtai iš prigimties yra geraširdžiai, todėl ir Mergelės mamos auklėjimo principai turi būti įvilkti į gerumo ir pagarbos marškinėlius.

Mama Svarstyklės – vaikas Liūtas. Mamai, gimusiai po Svarstyklių ženklu, bus lengva rasti bendrą kalbą su Liūtuku. Jiems abiem patinka svečiai, parodos, dalyvavimas visuomenės gyvenime. Tokia aplinka atitiks ir Liūtuko norus būti pastebėtam. Jie visada atras temą pokalbiams, lengvai dėl visko susitars – kur nori eiti vienas, tam paprastai neprieštarauja kitas. Liūtukas neleis mamai liūdėti ir padės įveikti ne itin gerą savybę – abejones. Kaip? Liūtukui reikia viską turėti, žinoti, nuspręsti greitai, tad mamai nelieka laiko abejoti ir svarstyti. Abiem pasisekė, kad yra neabejingi grožiui. Ši mama stengsis Liūtuko kambarį sutvarkyti estetiškai, parinkti skoningus drabužėlius. Švelnumu Liūtukas bet ko išsireikalaus iš mamos. Jie abu meniškos prigimties, mama tolerantiška, bet teisinga, abu neskuba daryti tai, kas nepatinka, abu nori vienas kitam išsipasakoti. Ši draugystė turi idealias galimybes išlikti artima visą gyvenimą.

Mama Skorpionė – vaikas Liūtas. Išdidusis Liūtukas ir valdingoji mama Skorpionė su didele jėga traukia  vienas kitą, bet dažniau gyvena nesutardami. Ši mama nori kontroliuoti kiekvieną Liūtuko žingsnį, o tai šiam vaikui nepakeliama emocinė našta. Skorpiono mama, kad ir turėdama kilniausią tikslą – rūpintis savo vaiku, neturi teisės spręsti už jį. Tai Liūtuką žemina ir priverčia protestuoti, pykti, rodyti kaprizus. Didelis mamos spaudimas gali duoti visiškai priešingą rezultatą – vaikas taps nesukalbamas ir priskirtas sunkiai auklėjamų vaikų grupei. Skorpionė ir Liūtukas bus labai stipri ir vieninga jėga, kai teks spręsti sudėtingas gyvenimo problemas, kai juos sies bendras tikslas. Liūtukas žavėsis savo mamos ištverme ir stengsis būti panašiu. Šio dvejetuko sąjunga gana problematiška.

Mama Šaulė – vaikas Liūtas. Liūtukas labai žavisi mama, gimusia po Šaulio ženklu. Jie abu dideli optimistai, mėgstantys pramogauti. Šaulio mama neatsisako su Liūtuku pažaisti ir vis sugalvoja ką nors nepaprasto. Žaidimas ir kartu patirtos džiaugsmingos emocijos labai stiprina jų abipusį ryšį. Ši mama labai stengiasi įvairiomis kryptimis plėsti vaiko pažinimą. Jai labai svarbu, kas dedasi Liūtuko galvoje, todėl ir į visus vaiko klausimus ji atsakinėja išsamiai bei atsakingai. Šaulio mama, augindama Liūtuką, pati labai daug ko išmoksta žvelgdama į pasaulį vaiko akimis. Liūtukas mėgsta patinginiauti, bet mama greitai nuslopina šį norą žavinčiomis vaiką įdomybėmis. Liūtukas mamą nori visada matyti linksmą. Jam sunku suprasti, kad mama gali būti pavargusi, nori ramybės ir tylos. Šiam dvejetukui nesunku bus išspręsti bet kokius nesutarimus, ir tam turėtų padėti taikliai parinktas humoras.

Mama Ožiaragė – vaikas Liūtas. Liūtukui mama Ožiaragė atrodo labai rimta, bet šalia jos jis jaučiasi saugiai. Šiam dvejetukui nebus lengva suprasti vienas kitą. Juk Ožiaragiai gimsta jau būdami „senučiukais“, o Liūtai gali labai ilgai gyvenime žaisti. Šiai mamai bus sunku suprasti, kad jos vaikui reikia tiek daug draugų ir laiko praleisti su jais. Ji sau to tikrai neleistų. Ją stebins, kad jos vaikas greitai pritraukia kitų dėmesį, simpatijas, sėkmę. Jos teiginys, kad viskas pasiekiama tik tikslingai dirbant, gali atrodyti visiškas absurdas Liūtukui. Šiam vaikui gali labai pakenkti mamos tvirtos rankos auklėjimo principas. Ožiaragio mamai bus sunku suprasti, kad jos vaikas nori būti laisvas, nesuvaržytas jokių rėmų, kad dažnai keičiasi jo norai, netikėtai pasireiškia nauji gebėjimai. Ožiaragio mamą, auginančią Liūtuką, gali nuolat persekioti mintis „Kas jo laukia?“ Ši mama turėtų susitaikyti su tuo, kad jie skirtingi. Galbūt daugelis šio vaiko poelgių bus jai nepriimtini ir net privers kentėti.

Mama Vandenė – vaikas Liūtas. Vandenis ir Liūtas – tai Zodiako rate priešpriešoje esantys ženklai. Vandenio mama Liūtukui duoda pakankamai daug laisvės ir didžiuojasi vaiko savarankiškumu. Deja, Liūtuko savarankiškumas turi daug egoizmo, kad ir ką jis darytų – dominuos jo interesai. O mamos Vandenės principai kitokie. Jai rūpi lygybė, kiti, visuomeninės nuostatos. Todėl Liūtukas mamai priekaištaus, kad jo pasiekimai vertinami nieko neišsiskiriančiomis frazėmis: „Nieko tame nepaprasto nematau“. Didžiausias Vandenio mamos tikslas – išmokyti savo Liūtuką rūpintis kitais. Mamą ir vaiką suartins Liūtuko polinkis užsiimti vis kuo nors nauju, juk ši mama – tai naujovių švyturys, kuri pritars ir skatins vaiką, pati kuo nors sudomins. Paprastai Vandeniai – įvairiapusiškai užimti žmonės, todėl Vandenio mama tikrai negalės visą savo laiką aukoti Liūtukui. Bet įvertinkite tai, kad auginate ryškią, pačios Saulės globojamą asmenybę, kurią reikia pagirti ir nesmerkti už jo norą parodyti save. Liūtukas labai vertina mamos teisingumą, dosnumą. Šis vaikas gal tik sulaukęs sąmoningo amžiaus įvertins tai, ką davė jo mama.

Mama Žuvys – vaikas Liūtas. Žuvų ženklo mamai, auginančiai Liūtuką, gamta padovanojo ir džiaugsmą ir nemažą vargelį. Ši mama emocinga, jautri, jai reikia daugiau poilsio, o jos Liūtukas – energijos kamuoliukas. Nuo mažų dienų jis pradeda „patarinėti“ mamai, kada ir ką daryti. Rūpinimasis šiuo vaiku mamai atrodo kaip nesibaigianti tarnyba be jokio atokvėpio. Žuvų mama ir Liūtukas – tai vanduo ir ugnis, temperamentų skirtumas, ramybė ir judėjimas. Vaiką džiugina mamos švelnumas, atlaidumas. Šis vaikas išblaško jos nerimą. Jo prisiglaudimas mamai – tikra palaima, juk Žuvų mama gyvenime nori būti visų mylima. Šiai mamai laikas nuo laiko norisi pabūti ramybėje, pasvajoti, jai gali trūkti energijos žaisti su nepavargstančiu Liūtuku. Žuvų mama gali atsidurti šio vaiko šešėlyje. Jai bus sunku prieštarauti savo atžalai. Ji turi dažniau priminti jam apie savo norus ir išmokyti vaiką į juos įsiklausyti. Labai svarbu, kad Žuvų mama vaikui atsakytų į visus jo klausimus, kad nekeistų duoto žodžio. Liūtukui labai skaudu žiūrėti į liūdinčią, pavargusią ar per toli su savo svajonėmis nuplaukusią mamą.

Mama Avinas – vaikas Liūtas. Liūtukas ir mama, gimusi po Avino ženklu, – ugningas dvejetukas, kuriame dominuoja spontaniškoji mama. Esminis skirtumas toks, kad šis vaikas iš prigimties jaučia savo didybę, pranašumą, o mama tai pasiekia tik dėl savo energijos, darbo ir veržlumo. Norėdama išlaikyti gerus santykius su vaiku, ši mama turi išmokti valdyti savo žaibiškas emocijas, nes jos Liūtukui skausmingos. Liūtas mėgsta pagyrimus, bet sugeba ir atskirti, kada jie pelnyti, o kada tai pataikavimas. Šis dvejetukas bėgant metams labai aiškiai matys vienas kito silpnybes ir trūkumus. Avino mamai reikės pagalbos atstatant vidinę pusiausvyrą, o Liūtukas vis ieškos, prie ko galėtų priglausti jautrią širdį. Šios ,,ugnys” turi temperamento panašumo. Tikėkime, kad tarp dviejų ugnių atsiras puikiai abi puses suprantantis tėtis. Blogiausiu atveju šios ryškios individualybės puikuosis kiekviena savo soste.

Mama Jautis – vaikas Liūtas. Švelniai ir jautriai mamai, gimusiai po Jaučio ženklu, ne visada bus lengva su Liūtuku. Ji stengsis sukurti savo vaikui kuo šiltesnį emocinį lauką, bet sutriks, išgirdusi Liūtuko įsakmų toną ir reikalavimus. Šis vaikas augs laimingas, jausdamas mamos meilę, rūpestį. Bet Jaučio mama gali nubraukti ir ašarą, kad taip puoselėtas Liūtukas elgiasi su ja kaip su tarnaite. Nesistebėkite savo ir vaiko temperamento skirtumu. Liūtukas – kūrybingas, nemėgstantis nuolatinės kontrolės vaikas. Šiai tvarkingai mamai teks priprasti, kad Liūtukas žaidimų kambarį visada palieka nesutvarkytą. Jaučio mama gerai jaučiasi namuose, bet bus priversta lankytis vaikiškuose renginiuose, daug judėti, nes to reikės jos atžalai. Liūtukas gali būti tas vaikas, kuris augdamas laužys įprastas tradicijas, o mama vis stebėsis, iš kur jis toks. Šie žmonės – tai du skirtingi požiūriai į gyvenimą ir skirtingai matoma jo prasmė. Liūtukas bus dėkingas mamai už diegtą praktiškumą, patarimus prieš darant pamąstyti, neskubėti.

Mama Dvyniai – vaikas Liūtas. Liūtukas džiaugsis tolerantiška Dvynių mama. Šiam dvejetukui gera būti drauge. Mama nepriekaištaus, kad namuose triukšmauja Liūtuko atsivesti draugai, net pati kartais sutiks pažaisti su vaikais. Dvynių mama visada sugalvoja, kuo pralinksminti Liūtuką. Jam tai didžiulis gyvenimo džiaugsmas. Ši mama vis ką nors planuoja, bet gali nė nesusimąsčiusi paskubomis pažadėti, o tik vėliau įvertinti galimybes. Griūvančios idėjos labai skaudžios Liūtukui. Atėjęs į pasaulį Liūtukas gali užgožti visus iki tol buvusius Dvynių mamos interesus. Jai reikėtų nepamiršti, kad šis vaikas turi įgimtą gebėjimą visiems vadovauti. Net ir mama laikui bėgant gali atsidurti Liūtuko valdžioje… Šiam dvejetukui pasiseks lengvai išspręsti konfliktus ir gražiai sutarti. Vis tik ši mama turi dažniau pagalvoti apie save ir skirti laiko savo asmeniniams pomėgiams.

Mama Vėžys – vaikas Liūtas. Vertikalė, einanti per Zodiako ratą, padalina į skirtingas puses Mėnulio ir Saulės įtakos zonas. Vienoje jų atsiduria Vėžio ženklo mama, kitoje – Liūto vaikas. Kad ir kaip norėtų ši mama prie savęs pririšti šį vaiką, jis vis spruks iš jos globos ir norės būti nepriklausomas. Liūtukui mamos rūpinimasis gali panašėti į naštą. Jam nesuprantama, kodėl jo mama taip jaudinasi dėl jo, juk jis protingas, savarankiškas. Šiai mamai bus nelengva suprasti, kodėl jos vaikas negali ramiai žiūrėti į upės tėkmę, o nuolat geidžia vis naujų įspūdžių. Mama tikėjosi, kad jos vaikas iki mokyklos augs namuose, o jis veržiasi į vaikų darželį. Nelaikykite jo. Ten bus patenkintas jo noras būti lyderiu. Liūtukui reikia judėti, o Vėžio mamai malonesnis ramus pasivaikščiojimas. Liūtukas augs laimingas mamos prižiūrėtuose namuose, mėgausis skaniu maistu.

Mamą Liūtukas išmokys pasitikėti savimi nuolat ššalia jos spinduliuodamas džiaugsmu.

Astrologė Sonata Varankienė

„Mamos žurnalas“

mamoszurnalas.lt_630x400

Susiję straipsniai

Žymos: , ,

Rekomenduojami video

Komentarų nėra.

Palikite atsiliepimą


7 + šeši =

Kitos temos: