Kaip vaikai Šauliukai sugyvena su savo mama

Skaitykite, kaip įvairių horoskopo ženklų mamos sugyvena su vaikais Šauliukais.

Mama Šaulys – vaikas Šaulys. Mamai auginti to paties ženklo vaiką labai įdomu.

Tai smalsus mažylis, o mama didžiuojasi, kad jam yra autoritetas ir gali patenkinti jo smalsumą. Toks vaikas – ne našta keliaujančiai mamai. Išvykos juos abu džiugina, ir vaikas tikrai pralenks bendraamžius savo žinojimu. Šauliukas gali nuvilti mamą vėliau pradėjęs kalbėti, bet vėliau mamai lengvai pasiseks tokį vaiką išmokyti užsienio kalbos. Šios mamos nedžiugina buitis, kasdieninė rutina, todėl labai gerai būtų kuriam laikui samdyti auklę. Mamos ryšys su vaiku sustiprėja kada jau galima bendrauti, eiti kartu. Ši mama stengiasi visose situacijose suprasti savo atžalą, ji eina su laiku ir nestabdo vaiko jo ieškojimo keliuose.

Mama Ožiaragė – vaikas Šaulys. Ožiaragė gali būti sutrikusi, kad nesupranta savo vaiko. Šauliukas – tai gyvenimo džiaugsmas, o Ožiaragė – gyvenimo rimtis. Jai malonu matyti žaismingą linksmuolį, bet mama visko gyvenime siekia kryptingai, nekeičia savo planų, o vaikas nori daug ką išbandyti. Ožiaragei būdinga įveikti sunkumus nedejuojant. Ši mama labai anksti numato, kur jos vaikas galėtų padaryti karjerą, kaip jis turėtų elgtis, kokias mokyklas, būrelius lankyti. Tačiau pirmiausia Šauliukas turi jausti entuziazmą, turi būti tuo sudomintas. Šauliukui reikia daug žaislų, kelionių, jausti artumą, jam norisi gauti paskatinimo dovanų, o Ožiaragei mamai trūksta jausmingumo, ji neišlaidaujanti. Ir vaikui ir mamai norisi bendrauti, bet šios energijos eina tarsi skirtinguose aukščiuose, skirtingoje patirtyje. Išlaikyti artimą ryšį bus nelengva.

Mama Vandenis – vaikas Šaulys. Vandenė prioritetą teikia įvairiapusiam Šauliuko vystymuisi, suteikdama daug laisvės.

Šiam vaikui įdomu su Vandenio mama, nes abu sutaria dėl pasivaikščiojimų ir ilgų kelionių ir dažniausiai laiką leidžia kartu.

Jie sugeba išvengti konfliktų. Mama leidžia šiam vaikui dominuoti ir dėl to nesijaučia pažeminta. Kai reikia pakoreguoti Šauliuko veiksmus, mama tai daro nespausdama. Tai optimistiškas dvejetukas. Šalia tokios mamos vaikas gali užaugti labai novatoriška asmenybė. Ši mama nepriekaištaus dėl nesutvarkytų daiktų ir vienu metu pradėtų kelių darbų.

Mama Žuvys – vaikas Šaulys. Žuvų ženklo mamai, auginančiai Šauliuką, teks labai apriboti savo asmeninius poreikius. Šiam vaikui reikalinga visa mama ir visas jos laikas. Šauliukas labai gyvas vaikas ir dažnai pavargstančiai mamai bus sunku jį auginti. Ji nenori konfliktuoti su vaiku, todėl ir jo elgesys kartais atrodo peržengiantis ribas. Mama Žuvys nenori matyti nemalonios realybės, bet kartais nesusivaldydamos pratrūksta. Šaulio vaikas gali būti labai tiesmukas ir įskaudina jautrią mamą. Vaikas pastebi, kad mama dažnai būna išsiblaškiusi, užsisvajojusi, neorganizuota, jai trūksta konkretumo, o Šaulys žavisi stiprios asmenybės savybėmis.

Mama Avinas – vaikas Šaulys. Avino ženklo mamos ir Šauliuko panašūs temperamentai, gyvenimo optimizmas. Mamai atrodo, kad ji yra labai svarbi vaiko gyvenime ir nori, kad jo gyvenimas būtų jos idėjų tąsa. Tai jau konfliktas, nes vaikas turi savo idėjų ir yra pakankamai atkaklus. Kai mama pritaria vaikui, ji savo entuziazmu užaugina vaikui sparnus. Bet ūgtelėjusiam vaikui nepatinka, kai mama reikalauja labai greitai įvykdyti jos paliepimus, o vaikas nori sulaukti sau palankaus momento. Ši mama labai nusivils, jeigu gyvenime jos atžala nepasieks aukštumų. Ji nėra mėgėja skaityti, o Šauliukui labai patinka pažintinės, nuotykinės knygos. Šis dvejetukas, būdamas bet kokio amžiaus, vis suranda savo naujų siekių, todėl kai Šauliukas paliks gimtuosius namus, mama visada suras savo vaiko elgesio pateisinimą ir savęs paguodą.

Mama Jautis – vaikas Šaulys. Jaučio ženklo mamai atėjęs į pasaulį Šauliukas įneš daug sumaišties. Iš anksto pagalvokite apie atskirą jo kambarį, pasiruoškite triukšmingiems vaiko žaidimams, draugų vizitams ir nesusitvarkymui. Jaučio ženklo mamai tai skausminga realybė. Šauliukas džiaugsis, kad turi rūpestingą mamą, bet ar jis visada supras ją, kai mama norės ramybės – klausimas. Mamai patinka jos namai – čia ji gerai jaučiasi ir nenori kelti kojos iš namų. Jos vaikas bet kokiu oru veršis į lauką. Svarbu nuo mažens išugdyti šio vaiko užuojautos ir pagarbos jausmą kitam. Net ir vyresnis žmogus gali būti jam per menkas autoritetas, kai pažeidžiami vaiko interesai. Vaikui augant gali išryškėti dideli skirtumai tarp mamos prioriteto tradicijoms, pastovumo ir Šauliuko naujoviškumo.

Mama Dvynys – vaikas Šaulys. Dvynių ženklo mama ir Šauliukas nors ir yra Zodiako rato priešpriešoje, vis tik daugelyje dalykų sutaria. Žinoma mama yra lengvesnė ir paprastesnė, nes su bet kuo gali bendrauti, bet kokia transporto priemone keliauti, o ir kalbėdama visiškai nesiekia pasirodyti kažkuo ypatinga. Bet, jeigu ji pakritikuoja Šauliuką, jis jaučiasi nepaprastai įžeistas. Mama priversta taikytis, nes juk ji ir negali ilgai nebendrauti. Šauliukas yra pastabus mamos minusams. Jis atsirinks draugų būrį ir pats vadovaus žaidimams, o jo kalbos tonas bus svarus. Šį dvejetuką sieja didelis noras skaityti, mokytis ir sportuoti.

Mama Vėžys – vaikas Šaulys. Vėžio ženklo mamai labai svarbūs namai ir vaikai. Šauliukui ji sukuria patogią namų aplinką, bet jis veržiasi iš jų. Su amžiumi jo poreikis būti savarankišku tik stiprės ir jis nenorės būti kontroliuojamas. Šis vaikas gali ignoruoti šeimos tradicijas, jis orientuotas į ateitį, bet ne į praeities sentimentus. Tai liūdins mamą. Vaiką džiugins šeimos pomėgis keliauti, bet svarbiausia – keliauti su mama. Šio dvejetuko prigimtyje stiprus poreikis būti autoritetingais.

Kuo gi vaikas pralenkia mamą? Jis greičiau suauga, negu jo mama, jis nebijo rizikuoti, lengvai prisitaiko prie permainų ir prie kitos gyvenimo vietos. Jis nėra lengvai pažeidžiama asmenybė, ir bet kokia nesėkmė – tai ne nuosprendis. Šis vaikas spinduliuoja pavydėtinu mamai gyvenimo džiaugsmu.

Mama Liūtas – vaikas Šaulys.Liūtė savo Šauliukui nori padovanoti žaismingą vaikystę. Mamai bus malonu girdėti, jeigu vaiko močiutė (Liūtės mama) pastebės anūko elgesio panašumus su Liūte. Ką ji patyrė malonaus vaikystėje, tą norės duoti ir savo vaikui. Vis tik ši mama dažnai sieks, kad vaikas jos klausytų, priekaištaus, kai vaikas norės elgtis savarankiškai. Šis dvejetukas susideda iš dviejų ryškių individualybių, gerbiančių viena kitą. Čia gali išnykti tradicinis tėvų ir vaikų santykių suvokimas, kai vaikai klauso tėvų. Šauliukas mėgstančiai patinginiauti Liūtei atrodys per judrus ir, jeigu tik ji viena augins, jausis lyg išsunkta. Ji visada entuziastingai stebės savo vaiko veiklą, bet jeigu nepritars – vaikui bus skaudu. Jis didžiuojasi savo mamos autoritetu, todėl ir jos nuomonė jam – arba smūgis arba paskatinimas. Ši mama nori pasirodyti kitiems, koks nuostabus jos vaikas, o vaikui labiau reikia pažintinės aplinkos.

Mama Mergelė – vaikas Šaulys. Mergelė, visada įpratusi prie tvarkos, bus šokiruota Šauliuko netvarkingumu. Bet tai – jo gyvenimo aplinka, jo fantazija, tai dalis jo paties asmenybės. Mėgstanti analizuoti situacijas Mergelė ilgai klaus savęs, ką padarė ne taip. Šis vaikas nesijaudins dėl smulkmenų, o jeigu užsidegs kokia nors idėja – imsis jos neanalizuodamas ir į nesėkmes numos ranka. Šis vaikas nori pramogų, žaidimų, nori daug ką pažinti ir besitvarkanti mama jam bus bloga draugė. Ši mama mielai paskaitys, padės pasimokyti, bet vaikui svarbu eiti, keliauti pažinti. Mama padės vaikui surasti esmę plačiuose informacijos vandenyse, iš daugelio vaiką dominančių sričių išrinkti jam tinkamiausią.

Mama Svarstyklės – vaikas Šaulys. Svarstyklių ženklo mama garsėja savo estetiškumu, todėl pirmiausias jos rūpestis – jaukus vaiko kambarys, graži lovelė ir skoningi vaiko rūbeliai. Nors Šauliukas ir mažas, jam malonu jaustis svarbiam. Mama deda daug pastangų, kad su vaiku būtų kuo glaudesnis ryšys. Tarp jų neturėtų kilti ginčų, nes mama diplomatiška ir vaikui duoda daug laisvės. Gal net perdaug. Būtų naudinga, jeigu mama sugebėtų vaikui konkrečiai patarti ypač tada, kada vaikas blaškosi tarp kelių pasirinkimų. Ši mama stengsis parodyti vaikui tai, kas sukurta gražiausio meno, muzikos srityse, mokys vaiką mandagaus elgesio. Jos tikslas – sukurti kuo harmoningesnę aplinką savo vaikui, o Šauliukas jaučiasi esąs tikras jos džiaugsmas.

Mama Skorpionė – vaikas Šaulys. Skorpionei netrūksta energijos, kuri būtina auginant Šauliuką. Ji nori būti svarbia ir šeimoje, ir daug ką spręsti vaiko gyvenime. Ten, kur Šauliukas negali apsispręsti, ši mama nukerta kaip kirviu. Šio dvejetuko ypatybė ta, kad kiekvienas jų turi savo tiesą ir ją gina. Vaikas supranta, kad turi griežtą mamą, bet ji gali būti ir jautri, ir užsikrėsti nuo Šauliuko žaismingumu. Ši mama – tai labai stiprus ramstis, vaiko apsauga. Apie labai artimą šio dvejetuko ryšį svajoti neverta, bet daug ką lems, kokiame dešimtadienyje yra gimusi mama, ir ar Šaulio ženklo pradžioje ar gale yra gimęs vaikas. Skorpiono ir Šaulio ženkluose projektuojasi ir didelė dalis tryliktojo – Gyvatnešio ženklo. Tai kito lygmens pasaulio supratimas ir kitaip besiklostantys tarpusavio santykiai.

Astrologė Sonata Varankienė

„Mamos žurnalas“

mamoszurnalas.lt_630x400

Susiję

Žymos: , ,

Rekomenduojami video

Komentarų nėra.

Palikite atsiliepimą


2 + = vienuolika

Kitos temos: