Kaip vaikai Vėžiukai sugyvena su savo mama

Skaitykite apie tai, kaip įvairių Zodiako ženklų mamos sugyvena su vaikais Vėžiukais

Mama Vėžys – vaikas Vėžys. Mama, gimusi po Vėžio ženklu, labai rūpestinga ir augina tikrą savo pagalbininką. Nuo pat mažens Vėžiukas sekioja paskui mamą ir yra be galo prie jos prisirišęs. Jie daug kuo panašūs – abu mėgsta leisti laiką savo namuose ir jais rūpintis, abu jautrūs ir dažniausia vienu metu išgyvena tas pačias emocijas. Šiai porai reikia tvirtos tėčio apsaugos nuo visų galimų negandų. Vėžiukas intuityviai jaučia mamos nerimą, nuovargį, susinervinimą, todėl šiai mamai didžiausias rūpestis turėtų būti tik motinystė.

Mama Vėžys jaudinasi, kai turi pabarti savo atžalą, nes abu skaudžiai išgyvena įtampą tarpusavio santykiuose. Abu Vėžiai gali prarasti laiko pojūtį užsisklendę savo kiaute, tad kuo greičiau susitaikysite, tuo geriau abiem. Šiai mamai labai malonus kuo ilgiau besitęsiantis vaiko prieraišumas prie jos. Jai bus sudėtinga išugdyti Vėžiuko savarankiškumą. Tegul mama plečia vaiko pomėgių įvairovę, visur padeda žengti pirmuosius žingsnius ir… laiku paleidžia. Šis dvejetukas, net ir vaikui užaugus, lieka labai artimas.

Mama Liūtas – vaikas Vėžys. Mama Liūtė spinduliuoja energija, optimizmu, žavesiu, ir Vėžiukui atrodo kaip tolima ir nepasiekiama žvaigždė. Vienas jų yra pasitikintis, lyg užlietas saulės šviesos, o kitas tūno šešėlyje ir laukia kas jį padrąsins iš ten išeiti. Liūtė mama turi įgimtą norą kuo nors didžiuotis, žinoma, savo vaiku taip pat. Tik bėda, kad mažajam Vėžiukui svarbiausia būti pačiu brangiausiu ir geriausiu savo mamai, o dirbtinai nevaidinti prieš kitus to, ko nėra. Ši mama sugeba savo atžalą pradžiuginti dovanomis, apsupti gražiais daiktais ir puošniais drabužiais. Jai labai malonu, kad Vėžiukas už viską yra dėkingas, jos išklauso, ja žavisi. Liūtė mama pasakys, kad Vėžiukas geras, paklusnus, tvarkingas vaikas, bet suprasti jo emocijas jai bus nelengva. Liūtė stokoja jautrumo ir subtilumo, per daug laiko skiria sau, save laiko pavyzdžiu, kuriuo turėtų sekti Vėžiukas. Pabardama Vėžiuką, ji neturi sudaryti vaikui pojūčio, kad jį atstumia. Mamai pravartu prisiminti, kad vaikas turi būti pats savimi, kad jis labai skiriasi nuo jos. Tik tokia nuostata garantuoja šiam dvejetukui išlaikyti pagarbą ir dėkingumą vieno kitam.

Mama Mergelė – vaikas Vėžys. Mama Mergelė yra pareiginga ir labai stengiasi būti pavyzdine. Ji be priekaištų ištvers bemieges naktis. Mamą Mergelę jaudina Vėžiuko prieraišumas ir atvirai rodoma meilė, nes pati Mergelė dažnai gyvenime slepia savo jausmus net ir mylimiems žmonėms. Mergelės žemiškumas ir praktiškumas gali būti sunkiai suderinamas su Vėžiuko svajingumu ir emocingumu. Ši mama dažnokai temps savo atžalą iš iliuzijų į realijų pasaulį, gal ne visada bus kantri klausydama Vėžiuko fantazijų. Kažin ar visada ji galės patenkinti vaiko norą išgirsti nepaprastą pasakojimą, bet padėti vaikui suprasti „iš kur kojos dygsta“ ji bus nepakeičiama. Tai tvarkinga mama, kuri džiaugsis tuo, kad Vėžio ženklo vaikas lengvai pripras prie tvarkos ir padės jai. Pirmasis pasaulio pažinimas Vėžiuko laukia namuose. Ši mama nuo mažens kaups biblioteką savo atžalai, pirks mokymo priemones, o pirkdama žaislus vertins jų fizinio ir protinio lavinimo funkciją. Vėžiukui metams bėgant mama bus vis įdomesnė pašnekovė. Mergelė mama norėdama pamokyti ar pabarti savo Vėžiuką turi vengti didaktiškumo ir apie Vėžiuko trūkumus kalbėti neužgaudama, o verčiau pagirdama jį už gerus darbus.

Mama Svarstyklės – vaikas Vėžys. Mama Svarstyklės – santūri, siekia darnos ir vengia konfliktų. Vėžiukas prisiriša prie

Svarstyklių ir būdamas šalia jaučia psichologinį komfortą. Jam labai svarbu, kad mama taktiškai sprendžia visus nesutarimus ir yra teisinga. Augdamas Vėžiukas norėtų, kad ši mama greičiau viską spręstų ir mažiau dvejotų. Jiems abiem svarbi graži namų aplinka, bet ši mama, dėl augančio vaiko saugumo ir nevaržomo vystymosi turėtų atsisakyti mėgstamų gražių interjero mažmožių. Mamai Svarstyklėms norisi, kad jos vaikas elgtųsi kaip suaugęs ir rodytų savarankiškumą. Bet Vėžiuko prisirišimas ir vaikiškumas – tai ne jo kaprizai, o prigimtis. Šiai mamai prie gyvenimo ar aplinkos permainų prisitaikyti kur kas lengviau, negu viską giliai imančiam į širdį Vėžiukui. Jai gana dažnai teks įrodinėti savo vaikui, koks jis jai brangus.

Svarstyklių mama Vėžiukui stengsis atskleisti kuo daugiau grožio, ji rūpinsis vaiko gerove, puoš, stengsis, kad pildytųsi jo svajonės. Jeigu kas neišsipildė jos gyvenime, ji sieks, kad tai padarytų jos Vėžiukas.

Mama Skorpionas – vaikas Vėžys. Jie abu – vandens ženklai, todėl supranta, kaip svarbu jaustis saugiai. Jie turi savo paslaptis ir vienas kitą gina. Mama Skorpionė – stipri asmenybė, niekada neleidžia, kad jos vaiką kas nors skriaustų, bet pati savo geluoniuką kartais įleidžia į Vėžiuką. Ji mėgsta pakritikuoti, pakontroliuoti, o Vėžiukui norisi, kad su juo bendrautų švelnumu. Šis vaikas ne angelas, bet jo kaprizus Skorpiono mama labai greitai sutramdys taip, kad nebepasikartotų. Ji emocinga, bet sugeba nuo kitų nuslėpti savo jausmus ir to moko savo atviraširdį Vėžiuką. Ji energinga, pasitikinti savimi, o Vėžiukas žavisi ir mamai padedant išmoksta pasitikėjimo savimi abėcėlės. Augindama Vėžio ženklo vaiką ši mama išmoks būti diplomatiška, švelnesnė, atlaidesnė. Su laiku jai norėsis įtakoti visas vaiko gyvenimo sritis, bet tokia skvarba tik blogintų jų santykius. Vėžiukui iš tiesų būtina Skorpiono mamos parama ir patirtis, bet neužgožianti trapios asmenybės.

Mama Šaulys – vaikas Vėžys. Mama Šaulė gali tik stebėtis Vėžiuko intuicija, sugebėjimu jausti situaciją ir jo vaikiška išmintimi. Šaulės nepavadinsi „išlaikyta“. Šaulio mamai kartais gali atrodyti, kad jos ir vaiko santykiai tiesiog kritiški, o paauglystėje net katastrofiški. Šaulio mama gali netikėtai ir tiesmukai Vėžiukui ką nors pasakyti ir skaudžiai užgauti. Bet ir išblaškyti, pralinksminti šį vaiką ji moka bet kokioje situacijoje. Ji labai anksti sugeba uždaro būdo Vėžiukui atskleisti džiaugsmingąją gyvenimo pusę, nes pati mėgaujasi gyvenimu. Ši mama žaisminga, išradinga, trokštanti, kad visi pasaulio vaikai juoktųsi ir patirtų daug laimingų akimirkų. Šaulė stengiasi, kad namuose nieko netrūktų, o tai labai vertina mylintis namų aplinką ir pastovumą Vėžiukas. Šaulei   laikas nuo laiko norisi ištrūkti iš namų, pakeliauti, pakeisti aplinką. Tokią mamos savybę mažasis Vėžiukas gali vertinti kaip emocinį tarpusavio šaltumą. Jeigu Šaulė yra karjeros moteris, mamos užimtumas bus ypač skausmingas Vėžiukui.

Mama Ožiaragis – vaikas Vėžys. Mama Ožiaragė emocinį ryšį su vaiku Vėžiuku suras sunkiai. Ši mama nėra emocinga, todėl ir mylės savo Vėžiuką ne jausmingais prisilietimas, glėbesčiavimu, bet parodydama būtiną rūpestį. Vėžiukas jaus Ožiaragio mamos tvirtybę ir už jos jausis kaip už sienos. Vis tik šilto bendravimo ir artumo stoka gali paveikti Vėžiuko fizinį bei emocinį vystymąsi. Ožiaragio mamą gimęs Vėžiukas privers keistis gerąja prasme. Ji turės išmokti atviriau reikšti savo jausmus, o pasaulį suvokti jautriau, emocingiau. Ši mama bet kuriame gyvenimo etape turi kokį nors tikslą, yra labai pareiginga, punktuali, jos veiksmuose nėra blaškymosi, abejonių. Auklėdama savo atžalą ji stengsis kuo anksčiau įdiegti šias savybes. Vėžiukai – ilgai užsitęsiančios vaikystės numylėtiniai, ir vaikystė jiems įsimintiniausias gyvenimo periodas, todėl Ožiaragė mama turi leisti vėžiukui kuo ilgiau pabūti vaiku. Ožiaragio mama – tai puikus pavyzdys tų būdo bruožų, kurių stokoja Vėžiai.

Mama Vandenis – vaikas Vėžys. Mama Vandenė labai stebėsis, kad vaikas gali taip prisirišti prie mamos. Mažylis Vėžiukas suvaržys Vandenės mamos laisvę, ir buvimas su vaiku jai bus panašus į sunkų darbą. Ši mama gali pradėti net sirguliuoti, o vaikelį nepagrįstai vadinti egoistu. Visą vandenišką meilę, paskleistą draugams, bičiuliams ir apskritai pasauliui dabar reikės sutelkti to trokštančiam Vėžiukui. Vėžiuko sveikatai būtinas dienos režimas, o Vandeniui tai nebūdinga.

Vėžiukas gali kentėti ir nuo mamos neapgalvotai pasakutų frazių, nuo jos šalto tono ir nuo jausmingumo stokos. Vėžiukas nebus patenkintas dažnai apsilankančiais svečiais arba vaikščiojimu pas juos. Šiam naminukui įgimtas stiprus noras jaustis saugiai, todėl Vandenio mama turėtų su savo jautriu vaiku kuo daugiau bendrauti, nekeisti planų, jeigu ką jam pažada.

Paaugęs Vėžiukas bus labai dėkingas už tai, kad mama visur jį pasiima, rūpinasi jo pasaulio pažinimo erdve.

Mama Žuvys – vaikas Vėžys. Tailabai darni ir subtili sąjunga. Abu apdovanoti didžiuliu harmonijos, intuicijos, vaizduotės jausmu ir yra labai artimi savo pojūčiais. Bet Žuvų mama stokoja tam tikrų labai svarbių Vėžiukui savybių. Jai stinga konkretumo planuojant ateitį, o kasdieniuose santykiuose Vėžiukas bus nepatenkintas, jeigu mama nesilaikys žodžio arba keis planus.

Augančiam mažyliui Žuvų mama niekada neturi meluoti. Ši mama greitai pavargsta, jos nuotaikos nepastovios, ji dažnai nori pabūti viena. Vaikui gali atrodyti, kad dėl visko kaltas tik jis. Ar tai neliūdins Vėžiuko? Bene maloniausias laikas abiem – pasivaikščiojimai, išvykos į gamtą, pasakų skaitymas. Šiai mamai bus sudėtinga išmokyti vaiką punktualumo, tvarkos, apskritai paklusnumo. Kadangi Žuvų mamai stinga pasitikėjimo savimi, ji tik savo švelnumu, jautrumu užglostys Vėžiuko nesėkmes, bet vargu ar padės vaikui išugdyti pasitikėjimą savimi. Žuvų mama greitai pastebės pirmąsias šio vaiko talentų apraiškas ir labai stengsis, kad jos būtų puoselėjamos.

Mama Avinas – vaikas Vėžys. Jie priešingi jau vien tuo, kad priklauso vienas – ugnies, o kitas – vandens stichijai. Ši mama viską daro greitai – kartais pirma daro, o po to galvoja. Vėžiukas, priešingai, daug galvoja, ruošiasi ir pagaliau… apsiauna vieną batuką. Avino mamai jau vien tai stebėti yra išbandymas. O nutylėti ko nors nepasakius irgi ne jos būdui. Dažniausiai tokie nesusipratimai būna Vėžiuko liejamų ašarų ir įskaudinimo priežastimi. Ši mama turėtų gerbti ir mylėti savo vaiką tokį, koks jis yra. Vėžiukui nėra šansų lygintis su mama aktyvumu, energingumu, veiksmų greičiu. Avino mama gal taip pat niekada netaps tokia jausminga, pastovi kaip jos vaikas. Vėžiukas apdovanotas didžiule intuicijos dovana. Jis gyvenime nujaučia kada virš šios mamos kaupiasi nepasitenkinimo debesys, kurie prapliups nesusivaldymo audra. Avino mama augindama Vėžiuką turi gerą galimybę išmokti pamatyti savo klaidas, sugebėti kontroliuoti savo emocijas ir nebūti visose situacijose ,,teisi”.

Mama Jautis – vaikas Vėžys. Jie daug kuo panašūs, todėl būti kartu jiems malonu. Jaučio mama labai rūpestinga, norinti savo vaikelį palepinti ir maistu, ir daiktais, bet svarbiausia – jausmais. Juk ir ji jautri, jeigu kas ne taip – greitai susijaudina, trokšta meilės, prieraišumo ir draugystės. Ši mama, jeigu tik gali, pasirinks namus ir motinystės rūpesčius, o ne darbą. Ji padarys viską, kad visa šeima jaustųsi laiminga. Galima tik pavydėti, kaip pasisekė Vėžiukui ir, žinoma, mamai. Ši rūpestinga mama turėtų kai kuriuos darbus pavesti atlikti Vėžiukui, o ne viską padaryti už jį. Ji turėtų skatinti bet kokią Vėžiuko iniciatyvą ir labiau juo pasitikėti, net ir tada, kol jis dar vaikas. Ar gali tokioje idilijoje kilti konfliktai? Žinoma. Tik čia ilgai įskaudinta pusė bus principingas Jautis, kuris ne iš karto gali prisileisti norintį atsiprašyti Vėžiuką. Nėra jokio reikalo Jaučio mamai ilgai laikyti nuoskaudą.

Mama Dvyniai – vaikas Vėžys. Mama, gimusi po Dvynių ženklu, lyginant su Vėžiuku, labai greita, emocinga ir labai kalbi. Visas pasaulis, kuriame gyvena ši mama, tokiam vaikeliui atrodo kaip karuselė. Kaip gi paskui ją suspėti? Šiai mamai nėra jokių problemų nuo pat vaiko gimimo su juo lankytis pas draugus ir kuo mažiau laiko praleisti tarp keturių sienų. Bet Vėžiukui jos labai reikalingos, ir mama neturėtų stebėtis nelinksmu, netgi irzliu mažyliu. O kiek daug laiko ji praleidžia kalbėdama telefonu. „Mama, pabūk su manim. Man labai neramu be tavęs…,“ – dažnai norėtų pasiguosti Vėžiukas. Šiai mamai reikia naujovių ir permainų, o Vėžiukui atvirkščiai – pastovumo ir artumo. Vėžiukas šią mamą gerąja prasme pririš prie lopšio, atitolins nuo ją supančių paviršutinių dalykų, skatins gilesnį suvokimą. Dvynių mama sugeba ranka numoti į laikinas nesėkmes, ji to išmokys dėl visko besikremtantį Vėžiuką. Augindama Vėžiuką ši mama taps pastovesnė, atsakingesnė.

Astrologė Sonata Varankienė

„Mamos žurnalas“

mamoszurnalas.lt_630x400

Susiję straipsniai

Žymos: , ,

Rekomenduojami video

Komentarų nėra.

Palikite atsiliepimą


9 − = šeši

Kitos temos: