Kaip vaikai Avinėliai sugyvena su savo mama

Skaitykite, kaip įvairių horoskopo ženklų mamos sugyvena su vaikais, gimusiais po Avino ženklu.

Mama Avinas – vaikas Avinas.
Avino ženklo mamos ir Avinėlio santykiai visada bus permainingi – pavydėtinas sutarimas keis ryškius prieštaravimus, net ir pyktį, juk abu kategoriški, nekantrūs. Mama labai didžiuosis matydama vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, atkaklumą, teisingumą, drąsą. Bet ji gali nematyti savo minusų, o tik vaikui priekaištauti, kad jis nenusileidžia, nepriima kritikos, nebaigia darbų, turi per daug pažįstamų, kurie jį blaško, nori per daug dėmesio sau. Šis vaikas – tai mamos veidrodis, nuo kurio norisi nusigręžti arba, atvirkščiai, žiūrėti ir puikuotis…

Mama turi stengtis savo kritiką vaikui išsakyti apgalvotai, nes šio ženklo žmonės skausmingiausiai į tai reaguoja. Ji turi prisiminti, kad jėga priversti ką nors padaryti Aviną taip pat neįmanoma. Apie Aviną sakoma, kad jis visą gyvenimą gali likti vaiku – žaismingu, jaukiu, kasdien vis naujai besižavinčiu pasauliu.

Mama Jautis – vaikas Avinas. Jaučio mamai Avinėlis kels daug problemų, nes tai, lyginant su mamos temperamentu, judrus, ieškantis aštrių pojūčių, labai savarankiškas vaikas. Ši mama stengsis visur ir visada apsaugoti vaiką, o tai gali paskatinti Avinėlį tik ryžtingiau sprukti iš tokio šilto mamos glėbio. O kai reikės šį vaiką paguosti dėl patirtų nesėkmių – ši mama bus geriausia ramintoja. Vaikas labai greitai pajus, kad mama – patikima draugė, tvirta ir jautri, galinti apsaugoti visose situacijose. Ši mama mokys Avinėlį susivaldyti, derinti poilsį ir darbą, prižiūrės, kad vaikutis nepervargtų ir sveikai maitintųsi. Mama neturėtų peržengti gerumo ribos tvarkydama už jį žaislus, daiktus. Šis vaikas sugeba išsireikalauti sau labai daug dėmesio, o augant Jaučio mamos globoje tai gali virsti egoizmu.

Mama Dvyniai – vaikas Avinas. Dvynių mama Avinėliui – gera, suprantanti ir pateisinanti jį draugė. Šio dvejetuko santykiuose daug lengvumo, visi nemalonumai greitai užmirštami ir veržiamasi pirmyn į gyvenimą. Mama pastebės, kad jos vaikutis nori prie savęs ją pririšti. Ši mama padeda greitai išblaškyti vaiko patirtą stresą, bet nesistengia labai gilintis į vaiko psichologiją. Mama nenusimena, kad vaikas vis ieško naujovių, keičia užsiėmimus, yra ryški, bet nerami siela. Juk ir mama daug kuo panaši. Šis dvejetukas labai greitai kur nors sumanę gali išvykti, nueiti į renginį, aktyviai kartu ką nors suorganizuoti. Dvynių mama patenkins vaiko smalsumą, jis niekada nepasakys, kad su mama nuobodu, mamos ir vaiko draugai bus lyg abiejų bendri.

Mama Vėžys – vaikas Avinas. Vėžio mama laukia iš Avinėlio emocinio artumo ir kasmet vis labiau pajunta, kad šis vaikas veržiasi iš jos globos. Ši mama ir pati gali pasimokyti iš vaiko, kaip ryžtingai reikia veikti, būti iniciatyviai, pakovoti už save.

Avinėlis yra laimingas, kad turi rūpestingą mamą, kuri nuoširdžiai jį išklauso. Tai nuolatos jaučiama apsauga. Vėžio mama sugeba užglostyti Avinėlio nepasitenkinimą, neįsivelia į konfliktą, bet ji nėra akmeninė ir ne visada atlaiko vaiko dominavimą, ambicijas. Ši mama labai atsargiai stebi vaiko užmojus, per daug nesikiša į jo kasdienę veiklą, bet perspektyva, ateitis, vaiko vieta gyvenime jai labai svarbi. Vėžio mamai bus sunku auginti tokį vaiką ankštame bute. Dažnai jo užsiėmimai būna triukšmingi, jam reikia ateinančių draugų, jo stiprus noras savarankiškai kurti savo gyvenamą aplinką. O ir keli pradėti darbai, nesutvarkyti daiktai mamai badys akis. Vėžio mama ne kartą patirs džiaugsmą didžiuodamasi vaiko laimėjimais. Juk tokio amžiaus ji buvo kur kas uždaresnė, ne tokia drąsi, taigi – vaikas kai kuo ir pralenkia ją.

Mama Liūtas – vaikas Avinas. Liūtė ir Avinėlis – džiaugsmingas, optimistiškas dvejetukas. Jie mato žaviąsias pasaulio puses, būdami kartu atkreipia į save dėmesį ir kitiems pakelia nuotaiką. Tai jiems labai malonu. Būdami dviese jie nori užkariauti vienas kito dėmesį. Liūtei norisi, kad ne tik ji, bet ir jos vaikas sulauktų kuo geriausių vertinimų. Jeigu taip nėra – jos nusivylimas stipriai persiduoda vaikui. Bet kokia neigiama emocija kenkia šio vaiko psichikai, ir jis iš mamos Liūtės laukia padrąsinimo. Iš mamos jis išmoks, kaip reikia neparodyti jausmų, pasitikėti savimi. Jeigu Avinėlis ką nors ypatingo sugalvos, nesitikėkite, kad sumanymo lengvai atsisakys. Šis dvejetukas – kūrybinga sąjunga, stiprus abipusis ryšis, žinoma, be liūto arogancijos ir avino buko užsispyrimo.

Mama Mergelė – vaikas Avinas. Mergelė savo Avinėliui atrodys griežta ir reikli. Avinėlio rageliai bus prižiūrimi, ir su jais nepasibadysi. Žinoma, šio vaiko auginimas Mergelei bus nelengva užduotis, gal net visas mokslas, pamiršta ramybė ir paneigtos ankstesnės vaikų auklėjimo žinios. Mamos racionalumui bus keista, kaip galima neapgalvojus griebtis idėjos, o paskui – kitos, negalvoti kaip pabaigti ir, net dėl to nesijaudinti. Daug pastangų teks įdėti, kad šis vaikas būtų tvarkingas.

Avinėlis, mamos nuomone, per daug laiko skirs žaidimams ir nuo mažens veršis ten, kur pramogos, šurmulys, kur galima šėlti ir džiaugtis. Avinėlis pasiges mamos veide šypsenos, jam atrodys, kad mama per daug laiko skiria tokiems neįdomiems dalykams, kaip buitis, tvarkymasis, smulkmenų analizė. Avinėliui bus nelengva gyventi nuolat mamos prižiūrimam, klausant sustyguotų patarimų. Laukia ilgokas priešinimosi laikotarpis, kada Avinas norės viską daryti savaip. Tarpusavio santykiams gali labai pakenkti nuolatinis vaiko klaidų matymas. Mergelę žavės vaiko ištvermė, atkaklumas, sugebėjimas nevaržomai džiaugtis, lengvai bendrauti. Mama turi žinoti, kad jiems abiem reikia tikrų kasmetinių atostogų, kurios padės prakalbėti abiejų jausmams.

Mama Svarstyklės – vaikas Avinas.
Svarstyklių mama Avinėlio elgesyje ir charakteryje matys daug aštrių kampų. Šis vaikas neleis pailsėti ir privers suktis mamą neįprastai greitai. Vaikui reikės skirti daug dėmesio, ir jeigu visi motinystės rūpesčiai guls tik ant jos vienos pečių, apie savo asmeninius interesus teks pamiršti. Svarstyklių mama visur gyvenime ieško tobulumo, todėl ji stengsis surasti raktą nuo harmoningų abipusių santykių, bet kilę konfliktai su vaiku atsilieps jos darbingumui ir santykiuose su kitais žmonėmis. Ši mama bus linkusi nusileisti Avinėliui tuo metu, kai vaikas bus nesukalbamas, pyks, bet nurimus, ramioje aplinkoje aiškinsis priežastis, ieškos teisingo sprendimo. Tokia metodika labai naudinga Avinui, jo sąmonėjimui, emociniam augimui. Mamos įtakojamas vaikas ugdys kantrybę. Mama bus griežta, jeigu Avinėlis stengsis ką nors išsireikalauti kalbėdamas grubiai, piktai ar rėkdamas. Augantis Avinėlis augins ir mamos energiją, o jos sprendimas bus ryžtingesnis ir greitesnis.

Mama Skorpionas – vaikas Avinas. Skorpionė ir Avinėlis – abipusė problema. Abu trykšta energija, entuziazmu, poreikiu veikti, padaryti ką nors nepaprasto, ko negali kiti. Tai teigiama Marso įtaka abiem. Mama, lyginant su vaiku, gerokai įžvalgesnė. Jos didesnės energijos atsargos, todėl tada, kai Avinėlio užsidegimą keičia nusivylimas, Skorpiono mama įžiebia ugnies, negaili kritikos ir pagiežos. Ši mama ne iš tų, kurios ,,girdi” pasiteisinimus ir rodo jautrumą. Jai būdinga išreikalauti, priversti padaryti tai, kas jos manymu būtina. O kritika ir prievarta Avinėliui nepakenčiama. Į priekaištus šių ženklų žmonės reaguoja skirtingai – Avinui tai didžiulis įžeidimas ir po to – stresas, o Skorpionui – tik pretekstas paruošti naują nuodų dozę priešininkui. Labiausiai Avinėlį gniuždo mamos noras visur daryti įtaką ir kontroliuoti. Ši mama niekada neturėtų kritikuoti savo vaiko girdint kitiems. Šis vaikutis yra atviras, ir į jo klausimus, kurie bus ir labai naivūs, reikia atsakyti be pasišaipymo.

Šio dvejetuko problema – besikaupiančios ir neišsakomos abiejų nuoskaudos.

Mama Šaulys – vaikas Avinas. Šaulė, sulaukusi Avinėlio, galės pasidžiaugti – tai vaikas, apie kokį ji ir svajojo. Labai panašūs jų temperamentai, abiem norisi įspūdžių, nuotykių. Ši mama dažnai lygins savo ir vaiko vaikystę. Ji stengsis, kad vaikui ji būtų žaismingesnė, kad jis pagal galimybę patirtų tai, ko neturėjo mama. Jeigu jiems teks keliauti kartu, mama džiaugsis, kad Avinėlis ištvermingas. Bet planuodami kelionę visada pagalvokite apie įdomią programą Avinėliui. Jeigu galvosite tik apie save – klausysite priekaištų ir nepasitenkinimo. Šis vaikas daug kuo lygiuosis į mamą, ypač – į intelektą.

Avinėlis stengsis, kad ir mamos draugai jį pastebėtų, su juo bendrautų. Jeigu vaikas skųsis esąs nuskriaustas draugų, mama nepuls ginti savo atžalos, o išsiaiškins tiesą ir stengsis sutaikyti. Šio ženklo mama atvirai išsakys ką galvoja apie savo vaiką.

Tai Avinui nemalonu girdėti, bet padeda. Šios mamos įtakojamas vaikas išsiugdys sugebėjimą įvertinti savo veiksmų pasekmę – matyti toliau, negu siauri savi interesai.

Mama Ožiaragis – vaikas Avinas. Ožiaragės ir Avinėlio sutarimas priklausys nuo to, kiek yra juos siejančių dalykų.

Bendri tikslai, nuomonių panašumas, atkaklumas šį dvejetuką darys neišskiriamą. Šiai mamai norisi, kad vaikas nuo mažens savo sugebėjimus, energiją naudotų kryptingai. Bet ar tai įmanoma tokiam eksperimentatoriui kaip Avinas? Ožiaragė stengsis kontroliuoti, kaip vaikas leidžia laiką. Nuo mažens šis vaikas žinos, kad jeigu mama pasakė grįžti laiku – nepasiteisinsi, kad labai įdomu buvo pažaisti su draugais ilgėliau. Šiam vaikui, iš prigimties norinčiam išsiveržti iš bet kokios priklausomybės, Ožiaragė uždės griežtą ,,veto”. Jeigu ši mama taikys griežtus auklėjimo metodus, rezultatas gali būti labai graudus: augs vaiko agresija, su juo bus sunku susikalbėti. Avinas – tai pirmieji žingsniai pasaulyje, tai noras viską išbandyti, o Ožiaragis – tai branda ir senatvės ženklas. Suderinti nėra lengva, bet ožiaragiška išmintis turėtų būti atlaidi. Šio dvejetuko geriems santykiams reikėtų patirties semtis iš senelių ir anūkų santykių pavyzdžio.

Mama Vandenis – vaikas Avinas. Vandenio mama Avinėliui sukurs plačią asmenybės laisvės erdvę. Mama žavėsis, kad jos vaikas – ryški asmenybė, kad pats savarankiškai ieško, atranda, susižavi, nusivilia, bet nesustoja judėjęs pirmyn. Juos jungia platus interesų ratas, naujos nepažintos sritys ir tai, kad jausdami teisingai pasirinktą kryptį abu gali atkakliai siekti tikslo. Šie ženklai sunkiai pripažįsta esą neteisūs, nori būti laisvi, nepriklausomi. Kai iškyla nesutarimas, Vandenė sugeba tai blaiviai įvertinti. Kas kita – Avinėlio noras ne tik į save patraukti visų dėmesį, bet ir savo interesus iškelti aukščiau kitų.

Vandenė ne kartą primins vaikui apie pagalbą kitiems ir kitų interesų paisymą. Ji padės vaikui pajusti visuomeninio gyvenimo dėsnius, o tai turėtų mažinti vaiko egocentriškumą. Ši porelė savo santykiams apibūdinti išsakys daug šiltų žodžių, kurie skiriami ištikimiems draugams, bendražygiams.

Mama Žuvys – vaikas Avinas. Žuvų mama švelni, prieraiši, tikinti tuo, kad kaip šauksi taip ir atsilieps. Deja, Avinėlis – gana didelis savimyla, kuriam atrodo, kad visiškai normalu, kai kiti jam visais požiūriais dėmesingi ir atlaidūs. Prieš Žuvų mamą jis gali pakaraliauti darydamas tai, ką nori. Mama viską nori išspręsti be pykčio, o vaiko atkaklumas ir kaprizai garantuoja jam pergalę. Lyginant Žuvų mamos temperamentą, Avinas labai judrus, smalsus, nenuorama. Šiame dvejetuke yra labai palanki Avinui aplinkybė – mamos santūrumas, sugebėjimas nuraminti. Vaiko norą viską pažinti mama stengsis nukreipti kūrybine menine linkme. Jai bus svarbu, ar vaikas nėra per daug užimtas, rūpinsis poilsiu. Šį dvejetuką gali išskirti mamos noras gyventi ramybėje, savuose interesuose ir vaiko poreikis būti dėmesio centre.

Astrologė Sonata Varankienė

„Mamos žurnalas“

mamoszurnalas.lt_630x400

Susiję straipsniai

Žymos: , ,

Rekomenduojami video

Komentarų nėra.

Palikite atsiliepimą


9 − devyni =

Kitos temos: