Kaip užauginti Nobelio premijos laureatą

Ingos Deksnės nuotr.

Ingos Deksnės nuotr.

Ar žinote, kad tokie genijai, kaip Albertas Einšteinas ar Leonardo da Vinči, buvo gabūs ne vienoje srityje. Jų interesų ratas ir smegenų potencialas buvo didžiuliai.

Nobelio premija – už smegenų tyrimus

Antroje XX amžiaus pusėje atlikti tyrimai, atnešę autoriui Nobelio premiją ir pakeitę žmonijos supratimą apie smegenis, be abejonės, turėtų pakeisti ir jūsų supratimą apie vaiko gebėjimus.

Pasirodo, smegenys skirsto visas veiklos rūšis į dvi pagrindines, vieną iš kurių atlieka kairysis smegenų pusrutulis, o kitas – dešinysis. Kairysis pusrutulis veikia, kai žmogus naudoja loginį mąstymą, skaičiuoja, analizuoja, sistemina informaciją, sudaro grafikus.

Dešinysis pusrutulis būna aktyvus, kada smegenys suvokia ritmą, spalvą, vaizdus ir svajones bei fantazijas ir kai jam reikia pateikti visą vaizdą.

Kai kairysis smegenų pusrutulis aktyvus, dešinysis yra atsipalaidavęs, medituoja. Ir, atvirkščiai, kai dešinysis pusrutulis aktyvus, kairysis pereina į pasyvesnę būseną. Įrodyta, kad kiekvienas žmogus turi visą protinių galimybių rinkinį. Deja, dėl nepakankamo išsilavinimo ir gaunamos informacijos stokos, dauguma linkę galvoti turintys gabumų tik keliose protinės veiklos sferose ir nuo gimimo negabūs kitose.

Paprastai mes galvojame, kad tos žinios privalo įeiti tik į kairiojo arba į dešiniojo smegenų pusrutulio veiklą. Retai pagalvojame, kad ji galėtų būti abiejuose pusrutuliuose. Mes dar daugiau sau kenkiame, kai galvojame, kad mūsų silpnos pusės visada tokios ir pasiliks.

Tyrimai rodo, jeigu žmogus išmokytas panaudoti vieną savo smegenų pusę, jam formuojasi tam tikras dominuojantis elgesys, kurį valdo „pamėgtasis“ pusrutulis.

Dažniausiai kairysis smegenų pusrutulis apibendrinamas kaip „akademinis“, „intelektualus“ ir „dalykinis“, o dešinysis, kaip „meninis“, „kūrybinis“ ir „intuityvusis“.

Kiekvienose smegenyse yra visas potencinių galimybių rinkinys, tačiau kai kuriais atvejais tam tikri gebėjimai išsivystę geriau negu kiti.

Kodėl turi dominuoti abu pusrutuliai

daiva sirvydiene1

Daivos Sirvydienės nuotr.

Jūsų vaikas turi daug potencinių galimybių, tačiau svarbu smegenis vystyti harmoningai. Norint visiškai realizuoti smegenų potencialą, reikia tiesiog panaudoti tas jos žievės galimybes, kurios yra Gamtos dovanotos žmogui.

Deja, XX amžiuje daugiau dėmesio skiriama vaikų kairiajam smegenų pusrutuliui vystyti. Mes daugiau mokome vaikus matematikos, kalbos ir kitų mokslų, mažai dėmesio skirdami menui, muzikai ir gebėjimui kūrybiškai galvoti. Mūsų pedagogika iš esmės augina „pusiau protingus“ žmones.

O iš tikrųjų viskas dar blogiau. Kairioji ir dešinioji galvos smegenų žievės dalis be perstojo keičiasi pranešimais, sukurdamos bendro veikimo mąstymo ir vystymosi galimybę.

Ignoruodami tokio nenutrūkstamo vystymosi galimybę, mes sukuriame ne „pusiau protingus“ žmones, o žmones, panaudojančius tik 1 procentą savo protinio potencialo! Todėl dabar galime suprasti genialių įžymių mokslininkų paslaptį: jie aktyviai naudoja abiejų savo smegenų dalių galimybes.

Kad geriau suprastume, kokį poveikį tai turi vaiko smegenims, pasinaudokime tokia paprasta metafora. Tarkime, jeigu mes paprašytume jūsų nubėgti trumpą distanciją visa jėga, tai yra panaudodami abi kojas ir abi rankas, jūs lengvai įvykdytumėte šią užduotį.

O dabar, jeigu jums suteiktų galimybę nubėgti tą distanciją antrą kartą, tačiau galėtumėte panaudoti tik pusę savo potencialo. Dėl to pririštume jūsų dešinę ranką prie dešinės kojos ir paprašysime pakartoti bėgimą. Jūs turėsite tik pusę potencialo, ir rezultatas bus toks, kad po kelių bandymų jūs tiesiog parkrisite ant žemės…

Lygiai taip pat yra ir su vaiko smegenimis. Jeigu leisite vaikui panaudoti visas savo protines galimybes, jis sugebės išvystyti savo sugebėjimus šimtus, net tūkstančius kartų.

Jūsų vaiko smegenys

danielalex23

Daivos Sirvydienės nuotr.

Jeigu įdomu sužinoti, ar „dirba“ jūsų vaiko (o ir jūsų!) kairysis pusrutulis, atkreipkite dėmesį, ar vaikas mėgsta mokytis kitos kalbos. Jeigu taip, tai jo kairysis smegenų pusrutulis aktyvus, ir tas darbas pagal sudėtingumą pranoksta šiuolaikinį kompiuterį, nes norint išmokti kalbos, reikia panaudoti logiką, analizę, nuoseklumą ir t.t.

Norėdami patikrinti dešiniojo smegenų pusrutulio veiklą, paklauskite savęs: „Kur aš esu, kai man ateina nuostabios idėjos, susijusios su kūryba ar problemų sprendimu?“ Dauguma žmonių tokias idėjas sugalvoja vonioje (prisiminkime, kad Archimedas žinomą fizikos dėsnį sugalvojo gulėdamas vonioje!), duše, lovoje, tualete (!), vairuodami automobilį arba kai jie vaikščioja užmiestyje ar prie jūros. Minėtose situacijose žmogus niekur neskuba, jis atsipalaidavęs, jaučiasi ramus ir dažnai yra pats su savimi. Kai jums ateina panašios idėjos, dirba dešinysis smegenų pusrutulis. Būtent minėtomis sąlygomis jis veikia geriausiai.

Tyrimai įrodė, kad „dešiniojo“ bei „kairiojo“ mąstymo tipo jėga ar silpnumas yra greičiau auklėjimo ir įpročio pasekmė, o ne įgimtas reiškinys.

Žmonės su ryškiai išreikšta mąstymo asimetrija po atitinkamų treniruočių gali kur kas padidinti savo galimybes toje sferoje, kuri buvo „nuskriausta“. Įdomu tai, kad kartu tobulėja jų gebėjimai ir kitose srityse. Pavyzdžiui, jeigu vaikas, neturintis sugebėjimų piešimui, pradeda mokytis piešti, kartu gerėja jo laimėjimai tiksliuose moksluose, ypač tokiuose, kuriuose reikalaujamas geras suvokimas ir vaizduotė (pavyzdžiui, geometrija).

Kitas pavyzdys. Svajonės ir fantazijos yra dešiniojo smegenų pusrutulio veikla. Svajonės suteikia būtiną poilsį toms vaiko smegenų dalims, kurios atlieka analitinį darbą. Jos treniruoja nestandartinį mąstymą bei vaizduotę, kūrybiškumą. Tad skatinkite ir leiskite vaikui kuo daugiau svajoti bei fantazuoti!

Ką jūs galite padaryti?

Daivos Sirvydienės nuotr.

Daivos Sirvydienės nuotr.

Pasistenkite, kad vaiko protiniame vystymesi dalyvautų ir kairysis, ir dešinysis pusrutuliai. Dėl to nuo pat ankstyvo amžiaus stenkitės sužadinti jo susidomėjimą įvairiausiais daiktais ir temomis. Neleiskite „vienpusiškumo“. Skatinkite vaiko polinkį ir fizinei, ir protinei veiklai, pabrėžkite įvairiapusiškumo vertę. Puiku, pavyzdžiui, jeigu jis aktyviai domėsis ir menu, ir fizika. Tai ypač svarbu šiandien, kai visuomenė vis daugiau reikalauja įvairiapusiškumo ir kūrybos.

Yra žinoma, kad kiekviena ranka susijusi su priešinga smegenų dalimi (pavyzdžiui, kairioji smegenų pusė su dešiniąja ranka ir atvirkščiai). Todėl skatinkite, kad vaikas naudotųsi abiem rankutėmis, tada geriau vystysis abu smegenų pusrutuliai. Atkreipkite dėmesį, kokia ranka jis naudojasi dažniau ir pasiūlykite žaidimų, kuriuose veiktų kita ranka arba kartu abi. Iš pradžių tai gali būti paprastos užduotys, pavyzdžiui, paimti puodelį arba piešti abiem rankomis. Vėliau skatinkite abiem rankomis naudotis įvairiais instrumentais. Stebėkite, kad vaikas paeiliui naudotų ir kairę, ir dešinę ranką sportiniuose pratimuose, žaidimuose, kituose veiksmuose, kuriuos tik galite sugalvoti. Tai gali tapti įdomiu, kūrybingu ir labai linksmu žaidimu.

Skatinkite vaiką išsakyti ar užrašyti savo nuomonę tam tikru klausimu.

Pateikite klausimus, kurie padės jam apibendrinti savo patirtį ir duoti naują įvertinimą. Paskaitykite su juo kokių nors apsakymų ir paklauskite, ką naudingo jis sugebėjo sužinoti ir pajausti. Arba, kalbėdami apie spalvas, paklauskite, kokią nuotaiką jos sukelia ir kaip jos jį veikia.

Mokykite vaiką domėtis naujais laimėjimais įvairiose srityse: lingvistikoje, matematikoje, medicinoje, dailėje, muzikoje, žmonių santykiuose.

Mokykite vaiką piešti, lipdyti, groti, šokti, vaidinti scenoje. Visi šie užsiėmimai vysto vaiko gebėjimus. Skatinkite aprašyti tai, ką naujo sužinojo ir kas jam patiko.

Skatinkite norą rašyti dienoraštį ar kolektyvinį žurnalą.

Vaikai mėgsta fantazuoti, todėl skatinkite išgalvoti fantastines istorijas.

Kiek galima dažniau suteikite vaikui galimybę pasirinkti. Tai ugdo individualumą.

Naudokite muzikinį foną, kai vaikas ilsisi dienos metu.

as pats

Daivos Sirvydienės nuotr. www.fotodina.lt

Šeimininkaukite virtuvėje kartu su vaiku. Duokite jam ką nors maišyti, plakti. Leiskite lipdyti iš tešlos. Mokykite vaiką pirkti reikalingus pirkinius (kad įgytų organizacinių sugebėjimų), padengti stalą (kad lavėtų meninis skonis).

Mokykite vaiką didžiuotis savo gebėjimais įvairiose srityse, taip pat vertinti kitų žmonių gebėjimus. Tai padės jam surasti savo vietą visuomeniniame gyvenime.

Skaitykite vaikui įdomius straipsnius iš laikraščių ir žurnalų, knygas, eiles. Užbaikite dieną kokios nors knygos skaitymu.

Darykite pertraukas! Kad ir kaip būtų keista, jeigu norite, kad vaikas būtų išties kūrybinga asmenybė, jo smegenims būtina reguliariai pailsėti. Kai pertraukų metu kūnas ir protas atsipalaidavę, būtent tomis ramybės minutėmis abu pusrutuliai sugeba bendrauti vienas su kitu ir tuo pačiu reiškiasi neišsenkamos kūrybos šaltinis.

Skatinkite vaiką kiek galima ilgiau vaikščioti gryname ore. Reguliarus judėjimas, aktyvesnis širdies plakimo ritmas, papildomos deguonies porcijos labai naudingos.

Kasdieniame gyvenime lavinkite vaiko kūrybinius pradus. Išvardinkite visas kasdienio gyvenimo kūrybingas ir nekūrybingas sferas. Net nežymūs veiksmai, reikalaujantys visiškai mažai pastangų, gali suteikti neįkainuojamą kūrybinį impulsą vaiko gyvenimui. Atostogų metas ir ypač sezoninės šventės yra nuostabios galimybės pasireikšti vaiko kūrybiniam intelektui. Organizuokite kūrybingai šventę: su dekoracijomis, papuošimais ir vizualinėmis humoristinėmis medžiagomis ir pan. Sukurkite savo asmenines korteles ir dovanas artimiesiems.

Tegul vaikas turi savo mėgstamą herojų ar autoritetą. Šio metodo esmė: vaikas gali mintyse bendrauti su juo, kreiptis patarimo, ieškoti įkvėpimo.

Šią metodiką galima panaudoti tiek mokantis, tiek ir kasdieniame gyvenime. Skatinkite ir paremkite, kad kiekvieną kartą, susidūręs su kūrybine situacija ar problema, vaikas kalbėtų su savo vidiniu herojumi ir įsivaizduotų, kokius patarimus jis galėtų jam duoti šioje situacijoje.

Romualdas Šemeta, akušeris ginekologas, Nėščiųjų mokyklos vadovas, tel. 8 687 64757

„Mamos žurnalas“

mamoszurnalas.lt_630x400

Susiję straipsniai

.

Žymos: ,

Rekomenduojami video

Komentarų nėra.

Palikite atsiliepimą


8 − = keturi

Kitos temos: