Klaipėdos licėjus – mokykla kiekvieno vaiko gebėjimams ir poreikiams

Klaipėdos licėjaus direktorė, docentė dr. Regina Kontautienė

Klaipėdos licėjus buvo viena pirmųjų privačių mokyklų Klaipėdoje. Prieš 26-erius metus jis pradėjo savo veiklą kaip pradinė mokykla, išaugo iki gimnazijos ir jau išleido ne vieną abiturientų laidą.

Pagal programų skaičių, tai unikali gimnazija visoje Lietuvoje. Ko vaikai joje mokosi ir kaip pasiruošia tolesniam gyvenimui, kalbamės su direktore, docente dr. Regina Kontautiene.

Kokią mokyklą matėte savo vizijose, kai prieš 26-erius metus nusprendėte steigti privačią? 

Kurti privačią mokyklą pasiryžau dar studijuodama doktorantūroje ir rengdama daktaro disertaciją. Nepriklausomybė Lietuvoje sukūrė teisinę bazę privačių mokyklų kūrimuisi. Viena pirmųjų privačių mokyklų Lietuvoje, o ir Klaipėdoje, buvo įkurta „Abėcėlės“ pradinė mokykla, vėliau išaugusi į „Universa Via“ pagrindinę mokyklą, o beveik prieš dešimtmetį – į gimnaziją – Klaipėdos licėjų.

„Abėcėlė“ pirmuosius mokslo metus pradėjo su 18 mokinukų: 10 pirmokų ir 8 priešmokyklinio ugdymo klasės mokiniais. Šiandien Klaipėdos licėjuje mokosi per 800 mokinių. Nuo pat pirmųjų mokyklos įkūrimo metų visus metus buvau mokyk-
los steigėja ir direktorė.

Šiuo metu Klaipėdos licėjus veikia keliuose pastatuose: Mokyklos g. 3 mokosi pradinių klasių mokiniai, Kretingos g. 44 mokosi 5–8 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi kitose, darželiui pritaikytose patalpose, – Mažajame Klaipėdos licėjuje, įsikūrusiame gamtos apsuptyje, prie jūros, Melnragėje. Šio vaikų darželio pedagogai nuolat kelia kvalifikaciją užsienyje, patirties semiasi Jungtinės Karalystės darželiuose ir mokyklose, kurių praktika paremta ir visa Klaipėdos licėjaus ugdymo metodika. Klaipėdos licėjuje vaikai ugdomi jau nuo 3 metų amžiaus.

Kas svarbiausia tėvams, renkantis mokyklą?

Tėvai renkasi Klaipėdos licėjų ieškodami jaukesnės atmosferos, mažesnio vaikų skaičiaus klasėse, individualaus dėmesio savo vaikui, inovatyvių mokymo metodikų, papildyto ugdymo turinio ir savo darbui atsidavusių pedagogų. Pradinėse klasėse ir darželio grupėse su pagrindiniu pedagogu kartu dirba ir mokytojai padėjėjai. Konsultacijos ir pagilintų dalykų moduliai Klaipėdos licėjuje organizuojami dirbant mažose grupėse ir individualiai. Tad mokytojas visada gali padėti kiekvienam vaikui. Be to, mokykloje yra sukurta pagalbos vaikui sistema, daug dėmesio skiriama vaiko individualios pažangos vertinimui.

Klaipėdos licėjaus darželinukai

Mokykla jau daug metų realizuoja į sėkmę orientuoto mokymo strategiją, kurios esmę sudaro tai, kad mokymas organizuojamas atliepiant kiekvieno mokinio gebėjimus, interesus, psichologinę ir socialinę brandą. Todėl mokymas organizuojamas taip, kad gebantys daugiau mokosi peržengdami bendrosios mokymo programos ribas, o turintiems mokymosi sunkumų sudaroma galimybė be įtampos ir streso, savo tempu, gaunant reikiamą pagalbą siekti programos minimumo.

Rinkdamiesi mokyklą tėvai dažnai domisi Klaipėdos licėjuje vykdomomis ugdymo programomis. Daugeliui tėvų labai svarbus ugdymo tęstinumo užtikrinimas visose ugdymo pakopose: nuo 3 metų iki pat valstybinių egzaminų.

Klaipėdos licėjus, pagal programų skaičių, yra unikali gimnazija visoje Lietuvoje. Čia įgyvendinamos visos nacionalinės ugdymo programos (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo). Taip pat Klaipėdos licėjuje vykdomos ir dvikalbio ugdymo (lietuvių-anglų k.) programos. Nuo pirmos gimnazijos klasės mokiniai renkasi mokymąsi pagal papildomą mokslo krypties programą: biomedicinos, inžinerijos, visuomenės mokslų ir menų arba mokymąsi parengiamojoje tarptautinio bakalaureato klasėje. Taip mokiniams sudaroma galimybė gilinti savo žinias pasirinktoje mokslo kryptyje ir tapti šios mokslo srities lyderiais. Taigi Klaipėdos licėjuje save realizuoja tiek „tiksliukai“, tiek meniškos prigimties vaikai.

Kai kuriems tėvams svarbu tai, kad licėjaus bendruomenė kuria ir puoselėja aukštą bendruomenės kultūrą, skiepijamos dvasinės, bendražmogiškos vertybės. Estetiška, profesionalių dailininkų darbais puošta mokyklos aplinka formuoja mokinių meninį skonį bei suvokimą.

Per daugybę metų Klaipėdos licėjus stipriai išaugo ne tik pagal mokinių skaičių, bet užaugino ir labai brandžią bei socialiai atsakingą Klaipėdos licėjaus mokinių, mokytojų ir tėvų bendruomenę. Susiformavo gražios savanorystės tradicijos, kuriose itin aktyvūs licėjaus mokiniai. Mokyklos savanoriai įsitraukia į labdaringą veiklą su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais, mokyklomis, centrais, kuriuose ugdomi fizinę ir psichinę negalią turintys vaikai, onkologiniai ligoniai, aktyviai palaiko pranciškonų brolio Benedikto Sigito Jurčio įvairias savanorystės idėjas.

Daugeliui tėvų labai svarbus ugdymo tęstinumo užtikrinimas visose ugdymo pakopose: nuo 3 metų iki pat valstybinių egzaminų

Kuo ypatinga tarptautinio bakalaureato programa?

Mokantis pagal tarptautinio bakalaureato (IB) programas, ruošiamasi studijoms geriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose: vadovaujamasi vienodu, objektyviu ir patikimu vertinimu, kurį pripažįsta geriausi pasaulio universitetai, mokslai vyksta tik anglų kalba, remiasi aukštais akademiniais reikalavimais, suderintu ugdymo turiniu.

Pageidaujantiems mokytis pagal IB programą mokiniams vyksta anglų kalbos ir matematikos žinių patikrinimas.

Visas mokymasis vyksta anglų kalba. Taip pat svarbu turėti gerus matematikos pagrindus, nes visiems mokiniams, besimokantiems pagal IB programą, reikia mokytis matematikos ir laikyti matematikos egzaminą.

Pasiruošti vykdyti tarptautinio bakalaureato programą buvo didžiulis iššūkis visai Klaipėdos licėjaus bendruomenei. Reikėjo įgyti ne tik dalykinių bei metodinių žinių, kaip realizuoti IB programos ugdymo turinį, bet ir pasirengti kiekvieno dalyko mokymui anglų kalba, modernizuoti mokyklos mokymo ir mokymosi aplinkas. Pasiruošimas dėstyti tarptautinio bakalaureato programoje užtruko apie trejus metus. Paruošiamuoju laikotarpiu tobulinosi 23 pedagogai.

Visi IB programoje pasiruošę dirbti Klaipėdos licėjaus pedagogai dalyvavo net 31 profesinio vystymosi kursuose įvairiose Europos šalyse, lankė intensyvius anglų kalbos mokymo kursus Lietuvoje ir užsienyje, gavo sertifikatus, patvirtinančius jų kvalifikaciją dirbti pagal Tarptautinio bakalaureato programą. Taip pat beveik visi pedagogai dalyvavo stebėsenos vizituose užsienio mokyklose, kuriose ši programa sėkmingai vykdoma. Mokytojai patirties sėmėsi Suomijoje, Anglijoje, Danijoje, Švedijoje, Italijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Belgijoje ir kt.

Motyvuotiems, aukštus akademinius pasiekimus turintiems mokiniams skiriamos Klaipėdos licėjaus stipendijos arba nuolaida mokesčiui už mokslą. Mokykla ypač remia vaikus iš Lietuvos rajoninių, kaimo mokyklų. Motyvuotiems ir darbštiems mokiniams sudaromos sąlygos ne tik mokytis nemokant už mokslą, bet ir pasirūpinama jų apgyvendinimu.

Klaipėdos licėjaus pradinukai

Kokių savybių gyvenime labiausiai reikės šiuolaikiniams vaikams?

Pirmiausia – kalbų mokėjimo. Jau nuo pirmos klasės vaikai Klaipėdos licėjuje turi galimybę mokytis dvikalbio ugdymo klasėse, kur pedagogai moko ir lietuviškai, ir angliškai.

Turbūt nereikia sakyti, kad tokių pradinio ugdymo pedagogų, kurie anglų kalba kalbėtų tarsi gimtąja ir ja sugebėtų vesti pamokas, Lietuvoje nėra daug. Licėjus atsirenka pačius geriausius, kūrybingus, novatoriškus.

Pedagogai šitoje mokykloje skatinami ir vertinami. Taip pat vaikų ateičiai labai svarbu suvokti jų individualius poreikius ir pažinti stip- riąsias savo puses. Jei vaikas gabus vienoje srityje, bet negabus kitoje, svarbu jo nespausti, neslopinti, padėti jam. Tai, kad Klaipėdos licėjus šeštus metus iš eilės yra tarp geriausiai Lietuvoje valstybinius brandos egzaminus išlaikiusių mokyklų, džiugina, bet tiek mokyklos bendruomenė, tiek partneriai visada džiaugiasi, kad vaikai šią mokyklą baigia turėdami ne tik stiprių mokslo žinių, bet ir tvirtą vertybių sistemą, kuri padeda prisitaikyti prie besikeičiančio gyvenimo ir judėti pirmyn.

Ginta Liaugminienė

mamoszurnalas.lt_630x400

Susiję straipsniai

 

Žymos: , , , ,

Rekomenduojami video

Komentarų nėra.

Palikite atsiliepimą


7 + aštuoni =

Kitos temos: