Laukiatės? Mokykitės galvoti apie gimdymo sėkmę

Echoskopija_sweetdola

Dovilės Linkuvienės nuotr,

Sąmonė ir pasąmonė – tai tos sferos, kuriose slypi pačios didžiausios žmogaus galimybės. Nustatyta, kad vidutinis žmogus išnaudoja tik iki 5 procentus savo galimybių potencialo.

Kompiuterijos terminais kalbant, sąmonė yra programuotoja, o pasąmonė – techninė kompiuterio įranga, sistema, kurioje sukaupti duomenys. Tad pažvelkime, kaip šios dalys veikia, ir kaip jūs galite jomis pasinaudoti ruošdamasi gimdymui.

Sąmonė

Reikėtų suprasti, kad sąmonė – tai sodininkas, o jūsų uždavinys – suprasti ir atrinkti, kas turi patekti į jūsų vidinį sodą. Tačiau, deja, dauguma ir neįtaria šio sodininko vaidmens.

Neužsiimdami atranka, leidžiame patekti į mūsų vidinį sodą įvairioms sėkloms, tiek geroms, tiek ir blogoms.

Norint suprasti, kodėl daugumai moterų nesiseka natūraliai ir lengvai pagimdyti, verta pažvelgti į šį vidinį pasaulį.

Jeigu norite pakeisti savo požiūrį į gimdymo kančias, reikėtų ieškoti priežasties: to, kaip jūs naudojate savo sąmonę, jūsų mąstymo būdą ir vizualizaciją. Jūs nesugebate vienu metu galvoti pozityviai ir negatyviai. Tam tikru metu visada vyrauja koks nors vienas mąstymo būdas, ir jis pavirsta įpročiu. Todėl privalote stebėti, kad visada vyrautų teigiamos mintys ir emocijos apie lengvą gimdymą.

Kad pakeistume išorines aplinkybes, iš pradžių reikia pakeisti vidines. O dauguma moterų bando pakeisti būtent išorines aplinkybes. Jeigu nepakeisime minčių ir įsitikinimų, tokie bandymai nieko gero neduos arba bus tik trumpalaikis efektas.

Suvokite tai, ir prieš jus atsivers aiškus kelias lengvesniam gimdymui. Mokykitės galvoti apie gimdymo sėkmę, sveikatą ir vykite iš savo minčių nerimą ir baimę.

Pasąmonė

Pasąmonė – vien tik stimulo ir atsako įtaisas, joje nėra jokios „dvasios“, kuri svarstytų, kokie padariniai laukia atlikus tam tikrą programą.

Pasąmonė veikia tik dabar, ji apie padarinius negalvoja. Pasąmonės įtakojamas elgesys būdingas gyvūnams. Todėl, esant normaliai gimdymo eigai, gyvūnai neskleidžia jokių garsų. O žmonės turi gerai išvystytą smegenų sritį, kuri siejama su mąstymu, todėl neteisingos nuostatos iškreipia natūralią gimdymo eigą.

Žmogaus smegenų galia priklauso pasąmonei. Čia atliekama daugiausia darbų, susidaro įpročiai. Sąmonė suformuluoja tikslus, o pasąmonė atlieka milijonus veiksmų, kad tie tikslai būtų įgyvendinti. Jeigu sąmonei būdinga trumpalaikė atmintis, tai pasąmonė visam gyvenimui įsimena viską, kas įvyko su žmogumi ir ko ji išmoksta nuo pat gimimo. Ten registruojamas kiekvienas mūsų gyvenimo įvykis, o kartu ir su juo susiję mintys ir jausmai.

Pasąmonėje saugomi visi tiek fiziniai, tiek ir mentaliniai įpročiai.

semeta111

R.Šemeta: Nuolat kartojami pozityvūs teiginiai, natūralaus gimdymo vizualizacija, įsitikinimai dėl sėkmės, požiūris ir norai nuolat veikia tikrovę

Pasąmonė – kaip didžiulė atminties saugykla. Iš esmės jos galimybės neribotos. Jos atmintis yra tobula ir ji veikia trisdešimt tūkstančių kartų greičiau negu sąmoninga proto dalis. Ji įsijungia tada, kai gauna signalą iš sąmonės.

Pasąmonė – subjektyvus dalykas. Ji neveikia savarankiškai, o tik paklūsta komandoms, kurias gauna iš sąmonės. Jūsų mintys ir požiūris – tai sėklos, nuolat sėjamos į šią dirvą. Iš jų išauga tai, kas buvo pasėta. Prisiminkite: ką pasėsi – tą ir pjausi. Toks gamtos dėsnis.

Pasąmonės galingumas tiesiog pribloškiantis. Yra žinoma, kad ji kontroliuoja ir valdo visas žmogaus organizmo gyvybiškai svarbias funkcijas, nuo kraujo apytakos iki kvėpavimo ir virškinimo, palaiko kūno temperatūrą, širdies ritmą bei kitas gyvybines funkcijas, išlaiko jūsų mąstyseną stabilią, kad dabar ji būtų tokia, kokia buvo praeityje. Pasąmonėje saugomi jūsų mąstymo ir elgsenos šablonai. Kai tik pabandote iš jų ištrūkti, pasąmonė jus ima stabdyti.

Vos pabandote pasielgti kitaip, įsijungia pasąmonė – ji stengiasi grąžinti jus į senas mąstysenos ir elgsenos ribas. Jūs tada pasijuntate nejaukiai, imate nervintis, pykti, sutrinkate. Didžiausi mūšiai vyksta tada, kai kaunatės su savimi ir bandote išsilaisvinti iš senų mąstysenos modelių nelaisvės. Pagalvokite, kaip sunku atsisakyti senos mąstysenos apie gimdymo kančias.

Kai tik nusibrėžiate naują gimdymo būdą – Svajonių gimdymą, pasąmonė šį jūsų poelgį priima kaip įsakymą ir ima taip vadovauti jums, kad jūs kuo greičiau tą tikslą pasiektumėte. Ji padeda jums išsivaduoti iš senos mąstysenos apie gimdymo kančias ir sukurti naują – natūralų ir lengvą gimdymą, gimdymą su šypsena.

Kuo daugiau pozityvumo!

Vieną parą, ištisas dvidešimt keturias valandas, stenkitės galvoti ir kalbėti tik apie vieną vienintelį dalyką, pavyzdžiui, savo Svajonių gimdymą.

Venkite bet kokių negatyvių minčių, emocijų, žodžių. Bus nelengva. Bet šis pratimas parodys jums, kiek daug laiko iššvaistote galvodamos ir kalbėdamos apie visai jums nereikalingus dalykus.

Kadangi sąmonė vienu metu gali turėti tik vieną mintį, jūs galite ją pakeisti kita, jeigu ji neparanki. Šis „išstūmimo“ principas leidžia jums neigiamas mintis pakeisti teigiamomis. Taip darydamos, jūs imate kontroliuoti savo emocinį gyvenimą, padedate formuoti pozityvias nuostatas ir atsikratyti negatyvių. Jūsų sąmonė niekada nėra tuščia, joje nuolat sukasi viena ar kita mintis apie gimdymą. Ir jūs galite tą mintį pakeisti bet kokia kita palankia mintimi.

Šis galingas proto veiklos kontrolės metodas padeda išsaugoti ramybę, nes jūs pasirenkate galvoti apie tai, kas pakylėja dvasią. Jūs galite nukreipti visas mintis į sprendimus ir atitraukti jas nuo problemų. Galite galvoti apie džiugius dalykus, pavyzdžiui, apie artėjantį gimdymą, apie savo žavų mažylį, kuris gulės ant jūsų rankų. Jūs tokiu būdu vengiate negatyvių minčių, ir kai tik jos kyla, pakeičiate jas pozityviomis. Pavyzdžiui, kai tik jus apima baimė, nerimas dėl skausmingo gimdymo, tokią būseną galite neutralizuoti žodžiais: „Aš gimdau natūraliai ir lengvai“, kartu paremdama juos atitinkančiu vaizdiniu. Kai tik tvirtai įsijausdama ir mintyse regėdama pasakote tuos žodžius, jūsų pasąmonė tuoj pat priima tai kaip naują komandą ir pašalina senus įrašus, kurie nedera su jūsų nauja savivoka. Paprasčiausiai kartodama „aš gimdau natūraliai ir lengvai“ penkiasdešimt ar šimtą kartų kiekvieną dieną pasijusite geriau. Netrukus ateis diena, kai jūs apie sunkų gimdymą negalvosite. Šis teiginys jau taps jūsų gyvenimo sudėtine dalimi.

Gera savijauta sužadina atitinkamus poelgius, o poelgiai savo ruožtu veikia nuotaiką, jausmus. Subjektyvi būsena – jausmai, savijauta – kuria objektyvią tikrovę. Jeigu sugebate išgyventi pojūtį ar emociją, kurią jūs paprastai jaučiate pasiekę savo tikslą, ir ilgai ją išlaikyti mintyse, tai ji savaime sukels atitinkamus fizinio pasaulio pokyčius ir priartins jus prie naujų tikslų.

Būtent pasąmonė dažnai padeda žmogui, nukreipdama jo veiklą. Per intuiciją, sapnus ir nuojautas ji praneša būtinas idėjas ir sprendimus. Kartą atvėręs šį nuostabų gebėjimą, žmogus daugiau nebus bejėgis bet kokioje situacijoje.

Būtent pasąmonė yra tas mechanizmas, kuriam padedant minties impulsai – jausmai ir emocijos – greitėja ir fiziškai materializuojasi. Jūs galite sąmoningai užtvirtinti savo pasąmonėje planą, mintį arba pojūtį, kuriuos norėtumėte materializuoti. Deja, tik nedaugelis bando panaudoti šią jėgą.

Pasąmonė neišranki. Ji pasiruošusi vienodai atspindėti tiek nesėkmę – sunkų gimdymą, tiek ir sėkmę – Svajonių gimdymą, atgamindama jūsų gyvenime tai, ką jūs pačios įdiegėte į ją. Pasąmonė priima viską, kas jai pateikiama, su jau paruoštu pozityviu ar negatyviu požiūriu į tai. Ji nesugeba įvertinti situacijos, kaip tai atlieka sąmonė, ir ginčytis su ja.

Vanduo būna indo formos, kuriame jis yra. Lygiai taip pat jūsų pasąmonė sukurs realius dalykus, priklausomai nuo to, kokius vaizdus jūs į ją įdėsite savo kasdieniuose apmąstymuose. Taip kuriamas jūsų gimdymas, jūsų gyvenimas. Jūsų gyvenimas – jūsų rankose ir jūs galite padaryti jį tokį, kokį panorėsite.

Reikėtų suprasti, kad pasąmonė visada duos pageidaujamą rezultatą. Tai natūralių Gamtos dėsnių pasekmė, ir ji vyksta veikiama jūsų minčių. Kai pateikiate savo pasąmonei tikslą – Svajonių gimdymą, tai sukelia organizmo energijos rezonansą. Pasąmonė nenutrūkstamai priima šio gimdymo energijos virpesius, pritraukdama prie jūsų žmones ir aplinkybes, būtinus jūsų sėkmei. Nereikėtų pamiršti, kad su tokia pačia sėkme pasąmonė gali pritraukti ir gimdymo nesėkmę, jeigu galvojate apie gimdymo kančias.

Laimei, kai kurios besilaukiančios moterys jau pradeda suprasti materialaus pasaulio dėsnius, kuriems pavaldžios žmogaus smegenys. Šiais laikais požiūris į šias problemas pasikeitė, ir moterys supranta, kaip vyksta šis procesas, pradeda keisti požiūrį į senas pažiūras apie kančias gimdymo metu. Jūsų mintys, galvoje nuolat kartojami pozityvūs teiginiai, natūralaus gimdymo vizualizacija, įsitikinimai dėl sėkmės, požiūris ir norai nuolat veikia tikrovę.

Romualdas Šemeta, akušeris-ginekologas
Nėščiųjų mokyklos vadovas, tel. 8*687 64 757

„Mamos žurnalas“

mamoszurnalas.lt_630x400

Susiję straipsniai

Žymos: , , , ,

Rekomenduojami video

Komentarų nėra.

Palikite atsiliepimą


septyni + = 8

Kitos temos: