Lanas

Pasakoja mama:

Mūsų sūnaus vardas vienintelis toks pasaulyje, mat jį sugalvojome patys. Kai laukiausi, sutarėme, kad jei bus berniukas, vardą rinks tėtis, jei mergaitė – aš. Tyrimo ultragarsu metu sužinojome, kad gims berniukas, tad viena vakarą Tomas parėjo iš darbo ir parsinešė penkių vardų sąrašą, iš kurio paprašė išsirinkti vieną. Apgalvojusi ir pasvarsčiusi, pasitarusi su Tomu, pasirinkau Lano vardą. Tai mūsų dvasiškos ir fizinės sąjungos vaisius, mūsų ryšys, mažas berniukas. Susipažinome mudu internetu, tai irgi savotiškas to įprasminimas. Taip atsirado jo vardas.

Comments are closed.

Kitos temos: