Vaiko smegenys: kaip teisingai užprogramuoti šį kompiuterį

smegenys

Vėtrės Antanavičiūtės nuotr.

Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad vaikų smegenys dirba ne pagal aritmetinį principą, kaip buvo manoma anksčiau. Kitais žodžiais tariant, smegenys ne tiesiog sumuoja skirtingus informacijos fragmentus.

Paprasčiausias paaiškinimas būtų toks: kai žmogus svajoja, jis ima „vieną“ (save), prideda dar „vieno“ (kito žmogaus). Su šia paprasčiausia kombinacija „vienas plius vienas“ smegenys gali fantazuoti ištisas paras, savaitę, mėnesį, metus, o kartais ir visą gyvenimą. Rezultatas – neįtikėtini meilės romanai, tragedijos ir komedijos. Tai vadinama sinergetiniu smegenų darbo principu.

Šis principas – tai dar vienas patvirtinimas, kad jūsų vaiko smegenys turi beribį mąstymo potencialą.

Vaikas gali sukurti mąstymo spiralę ir gali mokytis visą gyvenimą, o jo atmintis ir kūrybiniai sugebėjimai nuolat augs ir vystysis.

Tai prieštarauja ankstesnei teorijai, kad ir atminties, ir kūrybos potencialas mažėja su amžiumi. To tarpu sinergetinis principas nurodo naują mąstysenos formulę: kuo stropiau bei su didesnėm pastangom jūs kažką darote, tuo lengviau ir greičiau jums tai pavyks padaryti.

Šioje formulėje „kažkas“ reiškia bet kokią mąstysenos patirtį. Tad kuo stropiau jūs užsiimsite kūryba, tuo sėkmingesnis bus kūrybinis procesas, kuo daugiau jūs stengsitės atsiminti, tuo geresnė bus jūsų atmintis.

Smegenys kai kuo panašios į kompiuterį

Sinergetinis principas turi neigiamą pusę. Kaip teigia viena kompiuterinė tiesa, jeigu įvesi į sistemą šiukšlę, tai ir galutinį rezultatą gausi šiukšlę.

Anksčiau buvo manoma, kad žmogaus smegenys dirba taip pat. Tačiau iš tiesų situacija dar blogesnė. Įvesta į smegenis klaida daug kartų išauga.

Neteisinga informacija arba neteisingi duomenys užsitvirtina smegenyse ir pradeda daugintis bei stiprėti. O tokio augimo potencialas yra begalinis.

Todėl vaiko smegenys, turėdamos neribotus kūrybinius sugebėjimus, gali lygiai taip pat būti ir begaliniai destruktyvios. Tai gali sukelti trys sąlygos:

1. Į vaiko smegenis įvesta neteisinga formulė.
2. Vaikas patikėjo šia neteisinga formule.
3. Vaikas pradėjo elgtis pagal šią formulę.

semeta111

Akušeris ginekologas Romualdas Šemeta

Dauguma didelių klaidų ir tragedijų gyvenime įvyksta ne dėl pastangų stokos, o dėl jų pertekliaus, nukreiptų tiesiog į priešingą pusę. Kitais žodžiais tariant, jų priežastimi tampa per daug kruopštus neteisingos formulės naudojimas. Todėl labai svarbu kuo ankstyvesniame vaiko amžiuje duoti jo smegenims teisingą elgesio formulę.

Ką jūs galite padaryti?

• Nuolat vaikui kartokite, kad jo mąstymas ir kūrybiniai sugebėjimai begaliniai ir niekada neišnyks. Paaiškinkite, kad jo žinios ir sugebėjimai formuojami per visą gyvenimą, panašiai taip, kaip jis stato iš kaladėlių aukštą bokštą. Pati žemiausia kaladėlė lygiai tiek pat svarbi, kaip ir pati viršutinė.

• Vis priminkite mažyliui, kad jo atmintis turi išimtinę galią ir sugeba įsiminti viską, ką jis panorės. Jeigu jis ją tinkamai naudos, ji gerės iki gilios senatvės.

• Suvokite, kad dėl sinergetinės smegenų prigimties vis stipriau augs vaiko individualumas ir unikalumas. Dėl to jis vis mažiau bus panašus į jus, kitus šeimos narius, o ir apskritai į kitus žmones. Tai reikėtų visapusiškai skatinti. Deja, kai kuriose šeimose egzistuoja tendencija, kai tėvai stengiasi, kad vaikai būtų panašūs į kurį nors iš jų (arba į abu iškart), į senelį ar senelę. Visa tai riboja vaiko galimybes. Paveldimi veiksniai gilūs bei įvairiapusiški ir jūsų vaikas greičiausiai bus panašus tik į save. Ir su tuo reikia susitaikyti.

• Smegenų darbo tyrimą padarykite savo pomėgiu ir visur ieškokite teisingos formulės. Pasidalinkite jomis su vaiku. Kai kurie teisingų ir neteisingų formulių pavyzdžiai pateikti šioje lentelėje.

Neteisinga formulė: Mano vaikas kvailas.
Teisinga formulė: Mano vaikas nuostabiai mąsto.

Neteisinga formulė: Galima panaudoti tik vieną smegenų pusę .
Teisinga formulė: Reikia panaudoti visas smegenis.

Neteisinga formulė: Užrašus galima rašyti viena spalva.
Teisinga formulė: Užrašus reikia rašyti įvairiomis spalvomis.

Neteisinga formulė: Atminties galimybės silpsta su amžiumi.
Teisinga formulė: Atmintis remiasi vaizduote bei asociacijomis ir gali gerėti per visą gyvenimą.

Neteisinga formulė: Piešti piešinėlius – vadinasi, grįžti į vaikystę.
Teisinga formulė: Piešti piešinėlius – vadinasi, prilygti vaikui.

Neteisinga formulė: Vienodai aulėti vaikai turi būti vienodi.
Teisinga formulė: Kiekvienas vaikas unikalus.

Neteisinga formulė: Vaikus reikia kontroliuoti.
Teisinga formulė: Vaikams reikia suteikti visišką laisvę mokymuisi ir saviraiškai.

Neteisinga formulė: Kopijavimas – tai sukčiavimas, taip elgtis nepridera.
Teisinga formulė: Mėgdžiojimas naudingas, nes tai kiekvieno mokymo pagrindas.

Neteisinga formulė: Smegenys dirba pagal aritmetinį principą.
Teisinga formulė: Smegenys dirba sinergetiniu principu.

Neteisinga formulė: Nesėkmė turi sukelti kaltės jausmą.
Teisinga formulė: Nesėkmė – tai būtina mokymosi proceso dalis ir prielaida sėkmei.

Neteisinga formulė: Žmogaus prigimties pakeisti negalima.
Teisinga formulė: Jūsų vaiko smegenys nuolat gali keistis.

Neteisinga formulė: Vaikas silpnas ir bejėgis.
Teisinga formulė: Vaikas yra stiprus ir sugeba neįtikėtinomis mąstysenos galimybėmis.

Neteisinga formulė: Žmogus gali būti kairiarankis arba dešiniarankis.
Teisinga formulė: Visi žmonės nuo prigimties vienodai gerai gali naudoti abi rankas.

Neteisinga formulė: Klausimai kartais gali būti kvaili.
Teisinga formulė: Visi klausimai protingi.

Neteisinga formulė: Dauguma žmonių iš prigimties negabūs piešimui ir muzikai.
Teisinga formulė: Kiekvienas žmogus turi sugebėjimus piešti ir muzikuoti.

Neteisinga formulė: Vaikus nereikia mokyti skaityti.
Teisinga formulė: Vaikai mėgsta, kai juos moko skaityti.

Sėkmė

Jūsų vaikas – tai sistema, užprogramuota sėkmei. Jo istorija – tai sėkmės istorija.

Beveik iki pačios praėjusio šimtmečio pabaigos dauguma pedagogų ir psichologų manė, kad smegenys veikia pagal bandymų ir klaidų principą. Tai buvo klaidinga nuomonė.

Vaiko smegenys – tai bandymų ir sėkmių sistema. Jeigu tėvai ir mokytojai laukia iš vaiko nesėkmių ir klaidų, rezultatas greičiausiai būtent toks ir bus. O jeigu jie laukia laimėjimų, progreso ir sėkmės, būtent tai dažniausiai ir įvyksta.

O dabar įsivaizduokime penkiametę mergaitę, kuri tik ką parodė tėčiui savo pirmą piešinį. Įsivaizduokime tokią tėčio reakciją: „Kas per baisi, šlykšti, niekam tikusi teplionė! Man tai nepatinka. Tu niekada netapsi gera dailininke. Daugiau nepristok prie manęs su panašiais daiktais!“

Kaip sureaguos į tai mergaitė? Kokias emocijas ji išgyvens? Kokiais žodžiais galima apibūdinti jos išvaizdą? Panarinta galva, nuliūdęs, o gal ir išsigandęs veidas, akys, pilnos ašarų, ji nusivylusi, beviltiška ir nusiminusi.

Atsukime atgal situacijos juostelę ir įsivaizduokime kitą tėčio reakciją: „Ačiū! Ačiū! Kokia nuostabi dovana! Kokia tu šauni! Sėskis man ant kelių ir papasakok smulkiau apie šį piešinį. Ką reiškia ši spalva? Oho! O kas čia nupiešta? Tu tapsi nuostabia dailininke. Prašau, nupiešk man dar ką nors!“

Mergaitė iškart pasidaro išdidi. Jos dvasia perpildyta džiugesiu, veidas švyti, akys spinduliuoja. Mergaitė skleidžia meilę ir viltį.

Jūsų vaiko smegenys – tai mechanizmas, suderintas sėkmei. Jos maitinamos sėkme ir jūsų parama, pripažinimu bei laukimu. Negailėkite pagyrų savo vaikui!

Ką jūs galite padaryti?

• Jūs turėtumėte turėti žinių bei išmonės jas panaudoti. Tikėkite, kad vaikas pakankamai gabus, kad pasiektų viską, ką jūs jo mokote. Jūsų mažylis privalo tikėti jūsų žiniomis, bei tuo, kad jūs sugebate jas perduoti jam. Jis privalo norėti, kad jūs jį mokytumėte (tam jums būtina paruošti dirvą) ir tikėti savo gabumais įsisavinti tai, ką jūs norite jam perduoti.

• Užėjusi į prekybos centrą ar pan., kur suaugusieji dažnai pasirodo kartu su vaikais, atidžiai paklausykite ir įvertinkite teigiamų ir neigiamų replikų santykį, kurias suaugusieji išsako vaikams bet kokia dingstimi. Nustebsite, deja tas santykis Toks: 15 negatyvių teiginių ir 1 pozityvus.

Pavyzdžiui:

1. Tu nepaklusni mergaitė!
2. Nurimk, tuoj pat!
3. Neliesk!
4. Nebėgiok!
5. Su maistu nežaisk!
6. Tu blogai elgiesi!
7. Tu idiotas!
8. Kokias kvailybes tu kalbi!
9. Tuoj pat nustok triukšmavęs!
10. Tu man jau nusibodai!
11. Kiek kartų tau kartoti, kol iki tavo bukos galvos nueis?
12. Nustok išdykauti!
13. Dėl Dievo, sėdėk ramiai!
14. Man nuo tavęs jau galvą pradėjo skaudėti!
15. Tavo žodžiai nieko nedomina!

Ir visa tai išsakyta tik prieš vieną vienintelį teigiamą posakį:
16. Kaip aš tave myliu!

• Pokalbyje su vaiku naudokite kuo daugiau pozityvių išsireiškimų. Aišku, šios taisyklės nelengva laikytis, jeigu mažylis blogai elgiasi viešoje vietoje.

Jeigu jūs jaučiate, kad tuoj ištarsite panašią į čia minėtas frazes, pasistenkite susilaikyti ir paveikti į vaiko elgesį daug švelnesniu būdu. Aišku, būtina vadovautis sveiku protu, kadangi būna atvejų, kai dėl paties vaiko interesų jį reikia tuoj pat sutramdyti. Po to, daug ramesnėje aplinkoje, leiskite vaikui suprasti, kad yra tam tikros elgesio taisyklės.

• Kontroliuokite savo žodžius ir tai, kokį – teigiamą ar neigiamą – poveikį vaikui jie turi. Kontroliuokite vidinį dialogą su savimi, kad jame atsirastų kuo daugiau teigiamų pasakymų.

Akušeris-ginekologas Romualdas Šemeta

„Mamos žurnalas“

mamoszurnalas.lt_630x400

Susiję straipsniai

Žymos: , , ,

Rekomenduojami video

Komentarų nėra.

Palikite atsiliepimą


+ 5 = dvylika

Kitos temos: