PAGAVA: pagalba vaikui, gimusiam pasaulyje be garsų

IMG_0003 (1)

Bendrijos PAGAVA atstovės svečiuojasi Signo centre Norvegijoje

Patirties Norvegijoje pavyzdys – kelias teigiamų pokyčių Lietuvoje link

Vaikui, gimusiam pasaulyje be garsų, jį suprasti, mokytis ir tobulėti – didelis iššūkis. Didelis iššūkis ir tėvams auginti klausos sutrikimą turintį vaiką, nes tenka didžiulė atsakomybė pasirinkti klausos reabilitacijos kelią, išmokyti vaiką kalbėti, suprasti pasaulį, užauginti pilnavertį pilietį. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA daugiau kaip 20 m. dirba tam, kad prisidėtų prie šių vaikų ir jų šeimų sėkmingos integracijos, palengvintų kasdienį gyvenimą.

Su partneriais iš Norvegijos bendrija PAGAVA kelerius metus įgyvendina projektus, kurie leidžia  pasidalinti patirtimi ir pasimokyti iš sėkmingų šios šalies pavyzdžių. Jau turime rezultatų, prie kurių siekimo prisidėjo įgyvendinti projektai – 2014 m. Lietuvoje pradėta įgyvendinti visuotinė naujagimių klausos patikra. Tai pirmas žingsnis sėkmingos reabilitacijos link. Pastaruoju metu pagrindinis organizacijos PAGAVA tikslas – sukurti ankstyvosios pagalbos specialistų grupę, kuri suteiktų šeimai reikiamą pagalbą iš karto gimus klausos negalią turinčiam kūdikiui, nepriklausomai nuo šeimos gyvenamosios vietos, pajamų ar socialinės padėties. Taip pat siekiama, kad šeimai būtų teikiama tęstinė pagalba, atsižvelgiant į vaiko ir šeimos poreikius.

Šiuo tikslu, bendrija PAGAVA tęsia bendradarbiavimą su partneriais Norvegijoje, kur socialinės apsaugos sistema stebina užtikrintumu ir atsižvelgia į individualius poreikius. Praėjusiais metais PAGAVA užmezgė kontaktus su Signo centru, kuris Norvegijoje teikia plataus spektro paslaugas kurtiems, neprigirdintiems ir papildomų negalių turintiems vaikams, suaugusiems bei jų šeimų nariams.

Bendrijos PAGAVA atstovų vizitas Norvegijoje

Vienas pagrindinių NVO programos Lietuvoje dvišalių santykių fondo finansuotos iniciatyvos „Paslaugų kurtiems ir neprigirdintiems vaikams gerinimas pasitelkiant Norvegijos patirtį“, kurios dėka Lietuvos atstovai lankėsi Norvegijoje tikslas, – betarpiškai susipažinti su Norvegijoje organizuojamais tėvų mokymais. Pirmasis susitikimas su partneriais įvyko nedideliame miestelyje Andebu. Čia į mokymus, kurie vyksta 4 savaites per metus, susirenka šeimos iš artimiausių regionų. Atvyksta visa šeima – tėvai, girdintys broliai ir seserys, klausos ir papildomas negalias turintys vaikai. Visų pirma nustebino aplinka – tai tarsi nedidelis kurortinis miestelis, kur tiek darbo, tiek laisvalaikio aplinka, atrodo, pritaikyta visiems pagal poreikius. Artimiau susipažinus su mokymų struktūra ir organizavimu, stebina kruopščiai apgalvotos detalės ir valstybės dėmesys kiekvienam gyventojui. Socialinės gerovės sistema čia siekia, kad gyventi būtų gera net ir sunkią negalią turinčiam asmeniui.

Mokymai šeimoms, kuriose auga kurtieji, neprigirdintys ir papildomų negalių turintys vaikai

Signo centro organizuojami mokymai šeimoms „Pamatyk mano kalbą“ („See my language“) –apima gestų kalbos, kurčiųjų kultūros pamokas ir psichologinius seminarus. Mokymai šeimoms organizuojami iki vaikui sukanka 16 m., periodiškumas parenkamas pagal poreikius ir pagrindinis tikslas – išmokti bendrauti tarpusavyje ir suprasti vieniems kitus.

Kiekviena šeima gali dalyvauti mokymuose, nes socialinės apsaugos sistema užtikrina tėvams galimybę šiuo laikotarpiu nedirbti ir gauti 100% darbo užmokesčio. Taigi visi šeimos nariai gali būti kartu. Girdintieji broliai ir seserys mokosi pagal bendrąsias ugdymo programas, mažieji lanko darželio grupes, papildomai mokosi gestų kalbos. Po dienos mokymuose šeimos grįžta į „namus“, kur joms skirti kambariai ir bendra erdvė. Teritorijoje įkurta unikali sensorinė bažnyčia, baseinas, sporto salė, puošia graži gamtos apsuptis, šeimos pačios renkasi, kaip praleisti laisvalaikį. Tačiau dalyviai labiausiai mėgaujasi bendravimu, dalijasi patirtimi su kitomis panašaus likimo šeimomis. Kartu gamindamos vakarienę ir bendraudamos neformalioje aplinkoje šeimos įgauna daug reikšmingos patirties – tai svarbu ir tėvams, ir vaikams.

Šeimos iš Lietuvos patirtis Norvegijoje

Šeimų mokymuose vizito Norvegijoje metu dalyvavo ir lietuvių šeima, auginanti klausos negalią turinčią dukrą. Apie pagalbą šeimoms Norvegijoje mama sužinojo bendrijos PAGAVA organizuotuose mokymuose 2010 m., kuriuos vedė  partneriai iš Norvegijos. Tuomet šeima ir nusprendė persikraustyti į Norvegiją, nes pasak mamos, kitos išeities nebuvo.

Lietuvoje tiesiog nebuvo tokios įstaigos, kurioje jų dukra, turinti ir kitų genetinių sutrikimų, galėtų būti ugdoma ir prižiūrima, kol tėvai dirba. Šiuo metu šeima džiaugiasi gyvenanti Norvegijoje – šalyje, kur jų dukra aprūpinama būtinomis techninėmis priemonėmis bei paslaugomis ir gali saugiai jaustis lankydama bendrojo lavinimo mokyklą. Mama iš Lietuvos pasidalijo savo įspūdžiais. Visų pirma, šeimai atvykus į šalį, su ja susisiekė organizacijos Signo atstovai, papasakojo apie visas prieinamas paslaugas ir suorganizavo pirmąjį susitikimą. Šiuo metu šeima jau yra nuolatiniai mokymų dalyviai, kurių dukrytė visada laukia su nekantrumu, o ir tėvai bei mažasis broliukas čia pasisemia teigiamos energijos. Po kiekvienų mokymų šeima išmoksta vis geriau suprasti vieni kitus, džiaugtis nors ir mažais pasiekimais. Labai svarbus jiems užmegztas ryšys su kitomis šeimomis, taip pat ir mergaitei bendravimas su kitais vaikais, turinčiais panašias negalias. Pasak mamos, šiuo metu kasdieniame gyvenime to labiausiai ir trūksta – bendravimo su panašaus likimo žmonėmis, todėl šeimų susibūrimas mokymų metu tam puiki proga.

Partnerių iš Norvegijos vizitas Lietuvoje

Šių metų balandžio mėnesį partneriai iš Norvegijos atvyko į Lietuvą. Bendrija PAGAVA, siekdama, kad kuo daugiau suinteresuotų žmonių susipažintų su Norvegijos patirtimi, organizavo 2 dalių susitikimą. Pirmoje dalyje dalyvavo valstybės institucijų atstovai, švietimo, medicinos ir kiti specialistai, antroji susitikimo dalis buvo skirta tėvų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, auditorijai.

Partneriai iš Norvegijos –  valstybinės švietimo pagalbos institucijos Statped ir NVO Signo atstovai – supažindino dalyvius su atstovaujamų institucijų veikla. Statped veiklos spektras, siekiant sėkmingos kurčiųjų ir jų šeimų integracijos, labai platus, teikiama pagalba ne tik kurtiesiems, bet ir su kurčiaisiais dirbantiems specialistams. Buvo aptartas paslaugų kurtiesiems vaikams tobulinimas Norvegijoje, pradedant visuotine naujagimių klausos patikra 2008 m. Šiuo metu šalyje sėkmingai veikia ankstyvosios operatyvios pagalbos mobili specialistų grupė STRAKS, kuri susisiekia su šeima iš karto po to, kai vaikui diagnozuojamas klausos sutrikimas. Taip pat organizuojami net 6 programų mokymai šeimoms, kad jos nuolat gautų reikiamą paramą ir palaikymą. Signo atstovas papasakojo apie jų organizuojamus mokymus šeimoms bei kitas teikiamas stacionarias ir dienos socialines paslaugas.

Diskusijoje aptarti visuomenei ir specialistams aktualūs klausimai

Tiek pirmosios, tiek antrosios susitikimo dalies dalyviai pranešėjams turėjo daug klausimų. Specialistams vienas svarbiausių klausimų – organizaciniai darbai perduodant duomenis apie kūdikį su klausos negalia, duomenų apsaugos reikalavimai. Natūralu, kad šie klausimai aktualūs, nes šiuo metu bendrija PAGAVA intensyviai diskutuoja su valstybinėmis institucijomis apie ankstyvosios pagalbos komandos kūrimą kurčių vaikų šeimoms nacionaliniu lygmeniu.

Gavus Sveikatos apsaugos ministerijos pritarimą, reikia išspręsti įvairius techninius klausimus, todėl Norvegijos patirtis šiame kelyje itin aktuali. Buvo ir tokių klausimų, į kuriuos pranešėjai atsakyti tiesiog negalėjo – tai klausimai susiję su finansiniais resursais. Atsižvelgiant į šalių ekonominius skirtumus, Lietuvoje tai vienas aktualiausių klausimų, tuo tarpu specialistai iš Norvegijos tiksliai nežino, kokiu būdu tvarkomas finansavimas. Nemokamos paslaugos neįgaliesiems – natūralus ir universalus šalies socialinės apsaugos sistemos rūpestis Norvegijoje.

Tėvai, dalyvavę antroje susitikimo dalyje, taip pat aktyviai įsitraukė į diskusiją. Dalyviams buvo įdomu sužinoti apie tėvų organizacijas, veikiančias Norvegijoje. Specialistų atsakymas drauge ir nuliūdino ir nustebino – tėvų organizacijų, veikiančių panašiu principu kaip bendrija PAGAVA, Norvegijoje nėra. Tačiau kurčių vaikų integracijos srityje dirbantys specialistai supranta, koks svarbus šeimų tarpusavio kontaktas, patirties sklaida, todėl sudaromos galimybės šeimoms susitikti, patyrę tėvai įtraukiami į ankstyvosios pagalbos grupę, vyksta į susitikimus su naujomis šeimomis. Dideles bendravimo ir savipagalbos galimybes atveria ir organizuojami mokymai šeimoms.

Naudinga patirtis

Susitikimo dalyvių susidomėjimas lektorių iš Norvegijos pristatymais ir įsitraukimas į diskusijas tik patvirtina, kad dvišalių santykių iniciatyva, kurią įgyvendino bendrija PAGAVA, suteikė galimybę aptarti aktualius visuomenei klausimus. Tikimės, kad diskusijų rezultatai ateityje taps labiau apčiuopiami ir Lietuvoje galėsime džiaugtis sėkmingai pradėtu keliu Norvegijos patirties link.

Susiję straipsniai

Žymos: ,

Sponsored Video

Komentarų nėra.

Palikite atsiliepimą


+ keturi = 13

Kitos temos: