Britiškas išsilavinimas Lietuvoje – tėvams, siekiantiems aukščiausios kokybės

british-international-school

Didžiosios Britanijos švietimo standartus gerbia viso pasaulio universitetai ir darbdaviai

Britiška išsilavinimo kokybė turi puikią reputaciją visame pasaulyje. Didžiosios Britanijos švietimo standartus gerbia viso pasaulio universitetai ir darbdaviai, Didžiosios Britanijos mokyklos nuolat užima aukštas vietas reitinguose dėl aukštos švietimo kokybės, mokinių lūkesčių ir įsidarbinimo galimybių. Šiuo metu visame pasaulyje yra daugiau nei 3700 britų mokyklų, teikiančių britišką išsilavinimą tarptautiniu mastu.

Kuo ypatingos britų mokyklos?

Anglijos mokymo programa buvo sukurta siekiant skatinti savarankišką mąstymą ir kūrybiškumą. Vaikai mokosi visų būtinų dalykų, daugiausia dėmesio skirdami kūrybiniam mąstymui, ilgalaikiam planavimui ir įgūdžių ugdymui, kurie yra svarbūs gyvenime. Vienodai pabrėžiant tiek savarankišką, tiek grupinį darbą, ugdymo procesas turi vieną pagrindinį tikslą: padėti jauniems žmonėms klestėti akademiškai ir asmeniškai.

Galų gale tai padeda jaunuoliams įgyvendinti savo tikslus ir drąsiai sutikti besikeičiančio pasaulio iššūkius.

Kuo unikali ši mokymo programa?

Anglijos mokymo programa užtikrina, kad moksleiviai įgis platų ir subalansuotą išsilavinimą, daugiausia dėmesio skirdami pagrindiniams dalykams, tokiems kaip anglų kalba, matematika ir gamtos mokslai, kurie tikrai svarbūs vaiko vystymuisi. Mokymo programa buvo sukurta taip, kad mokiniai, tėvai ir mokytojai gautų aiškią informaciją apie pažangą kiekvienoje ugdymo pakopoje. Išsami sistema suteikia moksleiviams lengvai naršomą žemėlapį, kuris padėtų jiems nustatyti, siekti ir pasiekti savo akademinių ir asmeninių tikslų.

Didelis dėmesys skiriamas ir bendram vaiko vystymuisi, muzikos, dramos, kalbos ir menų užsiėmimai, suteikiamos galimybės mokytis lauke ir užsiimti kita veikla.

Vilniaus britų mokykloje (The British School of Vilnius), kaip ir visose kitose tarptautinėse mokyklose, galima pasirinkti ir pritaikyti pasirinktą ugdymo programą, kad ji atitiktų mūsų ugdomų vaikų poreikius. Siūlome savo vaikams aukštos kokybės britų išsilavinimą, pagrįstą Anglijos nacionaline mokymo programa, pabrėždami visame pasaulyje svarbias XXI amžiaus temas ir įgūdžius. Esame vienintelė Lietuvos mokykla, kurioje Anglijos nacionalinė mokymo programa yra patvirtinta Lietuvos vyriausybės.

british-international-school

Bazinio ankstyvojo amžiaus etapo (EYFS) programa yra skirta vystyti visus labai mažo vaiko socialinius ir akademinius aspektus

Akreditacija ir visuotinis pripažinimas

Tarptautinės mokyklos turi galimybę būti įvertintos daugybės akreditacijos institucijų, kurios patvirtintų, kad mokykla atitinka tam tikrus standartus. Vilniaus britų mokykla didžiuojasi būdama akredituota vienos iš pirmaujančių akreditavimo agentūrų pasaulyje: Tarptautinių britų mokyklų tarybos (COBIS). Narystė šioje labai gerbiamoje institucijoje įrodo Vilniaus britų mokyklos savybes ir stiprybę.

Mokytojų laisvė tenkinti visų vaikų individualius poreikius

Daugelio švietimo sistemų mokytojai turi tam tikrą asmeninę laisvę vystyti savo mokymo stilių pagal mokymo programą. Anglijos nacionalinėje mokymo programoje (ENC) yra išsamiai aprašytos gairės, kurių vaikai turėtų pasiekti, bei jų progresas viso mokymosi mokykloje metu. Vaikai yra nuolat išsamiai vertinami mokytojų pagal numatytus standartizuotus kriterijų rinkinius mokinių pažangumo lygiui nustatyti.

Naudojami ir standartizuoti testai, kurie labai tiksliai parodo, kaip gerai sekasi vaikui, lyginant su nacionaliniais standartais.

Lyginant standartus su geriausiais pasaulyje!

Tarptautinės mokyklos, besivadovaudamos Anglijos nacionaline mokymo programa, tokios kaip Vilniaus britų mokykla, naudoja tą patį standartizuotą testavimo režimą ir kriterijus kaip ir Anglijos mokyklos. Tai leidžia Tarptautinei britų mokyklai palyginti save su geriausiomis DB mokyklomis. Svarbu pažymėti, kad mokyklų užduotis yra užtikrinti ne tik labai gabių mokinių pažangą, bet ir tų, kurių gabumai nėra paties aukščiausio lygio. Svarbu, kad mokyklos užtikrintų, kad kiekvienas mokinys mokytųsi pagal savo gebėjimus ir jam būtų mestas iššūkis siekti pažangos. Šie tikslai dažnai naudojami kaip kriterijai, kuriais tėvai gali įvertinti savo mokyklos pridėtinę vertę.

Pridėtinė vertė – tai pažanga, kurios pasiekia kiekvienos mokyklos mokiniai viršydami vidutinę pažangą, kurios tikimasi iš vaiko.

Kaip taikoma mokymo programa?

Bazinio ankstyvojo amžiaus etapo (EYFS) programa yra skirta vystyti visus labai mažo vaiko socialinius ir akademinius aspektus. Ji stebi ir vertina svarbiausius vystymosi etapus. Mokosi žaisdami visose mokymo programose. Dar prieš pradedant skaityti yra svarbu, kad vaiko aplinkoje būtų knygų, kurios pradėtų formuotis įpročiams, kurie leistų mokytis visą gyvenimą. Priėmimo į pradinę mokyklą metu mokiniai yra vertinami pagal Anglijos nacionalinio ugdymo programą, kurią galima palyginti su kitomis DB mokymo programomis.

Vidurinėje mokykloje pagal daugelį standartų vidutinio vaiko, kuris mokėsi pagal britų nacionalinę programą, matematikos ir anglų kalbos žinios metams lenkia vaikų, besimokiusių pagal JAV programą, žinias (remiantis šalies vidurkio statistika).

Vidurinėje mokykloje pagrindinis dėmesys skiriamas įgūdžių ir gabumų ugdymui nuo ankstyvojo amžiaus ir pradinio ugdymo. Tikslas yra tai, kad mokiniai baigtų 13-uosius mokymosi metus būdami tiek akademiškai, tiek socialiai pasirengę aukštajam mokslui ir suaugusiųjų gyvenimui.

Akademinė sėkmė grindžiama holistiniu požiūriu, mokant kritinio mąstymo įgūdžių ir suteikiant mokiniams galimybę mąstyti analitiškai. Siekdama šių tikslų, Vilniaus britų mokykla stengiasi ugdyti vaiką socialiai, morališkai ir etiškai. Mokykla siekia ugdyti vaikus taip, kad jie ateityje taptų lyderiais!

Tradicinių vertybių puoselėjimas

A. Prosser, The British School of Vilnius mokyklos vadovas

Viena pagrindinių sričių, į kurią reikia atsižvelgti, yra tradicijos. Daugelyje britų mokyklų, tokių kaip Vilniaus britų mokykla, vis dar yra uniformos, jose pabrėžiamas gerų manierų bei socialinių įgūdžių mokymas. Daugelis tėvų gali manyti, kad gerų manierų mokymas yra gana senamadiškas, ar kad mokyklinė uniforma riboja vaikų saviraiškos laisvę.

Gerb. A. Prosser, The British School of Vilnius mokyklos vadovas, atsakytų, kad uniformos sukuria šeimyninę atmosferą, bendruomenės jausmą ir sumažina mados spaudimą tiek vaikams, tiek tėvams.

Ar lietuvių kalbos pamokų yra tiek pat, kiek kitose Lietuvos mokyklose?

Vilniaus britų mokykloje yra tiek pat lietuvių kalbos pamokų, kiek ir kitose Lietuvos mokyklose, – penkios savaitinės pamokos.  Lietuvos kalbos mokytojos J. Jodkienės teigimu, pamokoje dirbama skirtingais lygiais. Priklauso nuo vaiko gebėjimų ir poreikių, darbo tempo ir gebėjimo dirbti savarankiškai. Mokiniai, kurių lietuvių kalba yra gimtoji, turi visas sąlygas išeiti Lietuvos Respublikos mokslo ministerijos patvirtintą mokymo (-si) programą, remiamasi ministerijos patvirtintais trumpalaikiais planais ir rekomenduojamais vadovėliais. Su mokiniais, kurie kalba angliškai, dirbama individualiai, diferencijuojami ir klasės darbai, ir namų darbai. Ruošiamos atskiros užduotys, kaupiamas žodynas, mokoma praktiškos kalbos, reikalingos kasdieniame gyvenime.

Lietuvos kalbos mokytoja J. Jodkienė

Lietuvos kalbos mokytoja J. Jodkienė

Pamokos struktūra apima visas mokymosi sritis: klausymą, kalbėjimą, skaitymą, rašymą, diskusijas.

Yra sąlygos naudotis gausiomis informacinių technologijų priemonėmis: išmaniąja lenta, planšetėmis, kompiuteriais.

Ar verta rinktis Vilniaus britų mokyklą? Tai priklausys nuo tėvų pasirinkimo!

DB pradinio ir ankstyvojo ugdymo sistema įrodė, kad ji labai sėkmingai puoselėja jaunus protus. GCSE (egzaminų bendrojo išsilavinimo pažymėjimui gauti) ir A lygis yra pripažinti pagrindiniais išoriniais egzaminais, kurių A lygis pripažįstamas viso pasaulio universitetuose.

Vilniaus britų mokyklos mokiniai ruošiasi laikyti tarptautiniu mastu pripažintus ir patvirtintus išorinius egzaminus. Vilniaus britų mokykla yra moderni sistema, orientuota į ateitį, kuria siekiama išlaikyti tradicines vertybes. Apsilankykite mūsų svetainėje norėdami pamatyti galimybes, kurias Vilniaus britų mokykla gali pasiūlyti jums ir jūsų vaikui.

british-international-school

Tarptautinės mokyklos, besivadovaudamos Anglijos nacionaline mokymo programa, tokios kaip Vilniaus britų mokykla, naudoja tą patį standartizuotą testavimo režimą ir kriterijus kaip ir Anglijos mokyklos

Ką apie mokyklą mano tėveliai?

Rimantė, 5 metų sūnaus ir 2 metų dukryčių mama:

Mūsų dvynukės, ko gero, jauniausios šios mokyklos  mokinės. Kai pradėjome ieškoti ugdymo įstaigos penkiamečiui, nemanėme, kad išleisime į ją ir dukrytes. Pagal lietuvišką sistemą, jos turėtų lankyti lopšelį-darželį, bet užsienyje vaikai nuo tokio amžiaus kartais jau lanko mokyklą.

Pavyzdžiui, mūsų sūnus Amerikoje mokyklėlę lankyti pradėjo irgi būdamas dvejų metų. Ten pamokos trukdavo tik po 2–3 valandas, porą kartų per savaitę. Dabar vaikams labai smagu visiems ryte važiuoti į tą pačią mokyklą, susitikti bendruose mokyklos renginiuose. Dvynukės, dar nemokėdamos taisyklingai ištarti ilgų savo vardų, moka skaičiuoti iki 10 dviem kalbomis.

Mano vyras vis sakydavo, kad svarbiausia nuo pat mažens išmokti mokytis. Šiuo požiūriu priimtiniausia pasirodė Vilniaus britų mokykla. Kai susipažinome su pačia mokykla, jos sistema, mokytojais, pamatėme, kiek dėmesio čia skiriama vaiko emociniam intelektui vystyti. Aš dar niekada nemačiau, kad vaikui taip patiktų mokytis.

Šeimoje mes bendraujame 2 kalbomis. Vyras gimė ir augo Amerikoje,  kai susipažinome, lietuviškai mokėjo tik keletą žodžių. Jis su vaikais bendrauja angliškai, aš lietuviškai.

Kadangi esame dvikalbė šeima, kuria kalba vaikai mokysis mokykloje, nebuvo svarbiausias kriterijus. Mums, kaip ir daugumai tėvų, atrodė svarbiau, kad klasės nebūtų labai didelės, mokytojai galėtų skirti individualiai dėmesio kiekvienam vaikui.

Atsakomybė už mokymosi rezultatus neužkraunama tik ant mokinių ar jų tėvų pečių.

Daug atsakomybės prisiima patys mokytojai, jie stengiasi rasti būdų, kaip dirbti su vaiku. Penkiametis sūnus jau laisvai skaito lietuvių ir anglų kalbomis. Moka ir daugybos lentelę. Mums patiems nuostabu, kad per tokį trumpą laiką vaikas įgijo tiek daug žinių.

Kartu su mokykla esame viena edukacinė komanda, sakoma, kad vaikui užauginti reikia visos bendruomenės,  jaučiu, kad mes visi kartu vaikus ir auginame.

british-international-school

Mokykla siekia ugdyti vaikus taip, kad jie ateityje taptų lyderiais!

Aistė, 6 metų sūnaus ir 9 metų dukros mama:

Ši mokykla mūsų vaikams ne pirmoji. Teko išbandyti ir lietuvišką švietimo sistemą,  privačią mokyklą. O į Vilniaus britų mokyklą atėjome todėl, kad jos programa orientuota į pasaulinio lygio mokslo įstaigas. Vaikai skatinami mąstyti, būti aktyvūs, kūrybingi.

Kaip ir visi tėvai, norime auginti sėkmingus vaikus, kurie gebėtų gyventi taip greitai besikeičiančiame pasaulyje. Anglų kalba atveria platesnes galimybes ateityje.

Mes esame lietuviška šeima, bet vaikai atėjo čia jau neblogai kalbėdami angliškai. Mums teko daug keliauti ir net pagyventi užsienyje. Prieš pradedant lankyti Vilniaus britų mokyklą, jie laikė testą, kad būtų įvertintos anglų kalbos žinios. Kiek žinau, net ir nelabai gerai mokantys angliškai vaikai greitai įgauna kalbos žinių.

Mums nuostabu tai, kad vaikai nori eiti į mokyklą. Neseniai grįžome iš atostogų ir vaikai jau kalbėjo, kad pasiilgo mokyklos. Turiu su kuo palyginti – į kitas mokyklas jie tikrai nesiverždavo.

„Mamos žurnalas“

mamoszurnalas.lt_630x400

Susiję strapsniai

Žymos: , ,

Rekomenduojami video

Komentarų nėra.

Palikite atsiliepimą


devyni − = 7

Kitos temos: