Kaip išsirinkti geriausią darželį

egles10

Eglės Gelažiūtės nuotr.

Ruduo kiekvienais metais daugeliui šeimų atneša permainų. Rugsėjį ne tik mokyklos, bet ir darželiai atveria duris naujokėliams. Kaip išsirinkti tokį darželį, kuriame vaikui būtų gera, jis eitų su džiaugsmu, o atsisveikintų su mama be ašarų?

Būsimųjų darželinukų tėvams norėtume pateikti keletą patarimų.

Vienai šeimai geriausias, kitai – ne

Pasitaiko, kad skambina tėveliai ir specialistų prašo patarti, koks darželis mieste geriausias. Bet juk sąvoka „geras darželis“ yra gana subjektyvi.

Vienai šeimai darželis atrodo idealus, kitai – eilinis, niekuo neišsiskiriantis. Tai priklauso nuo to, ko tėveliai tikisi iš darželio. Vieniems patinka, kai darželyje laikomasi griežtos tvarkos, kitiems priimtinesnė demokratiška, laisva atmosfera, kai yra skatinamas vaiko kūrybiškumas, jo aktyvumas ir savarankiškumas. Ruošiantis leisti vaiką į darželį, pirmiausia reikėtų atsakyti į svarbų klausimą: koks darželis labiausiai tiktų Jūsų vaikui ir kokie yra Jūsų šeimos lūkesčiai.

Kitas žingsnis – susirinkti apie tą darželį informacijos iš kuo įvairesnių šaltinių. Visada verta pasikalbėti su tėvais, kurių vaikai lanko ar lankė tą darželį. Daugelis darželių jau turi internetines svetaines, galima susipažinti su darželio tradicijomis, ugdymo programa, papildomomis paslaugomis, kurios darželyje yra teikiamos vaikui ir šeimai (logopedo, specialiojo ugdymo pedagogo ar kitų specialistų), mokomasi kalbų, papildomai organizuojami dramos, dailės, muzikos ar kiti būreliai, susipažinti su personalo kvalifikacija, daugiau sužinoti apie darželio „virtuvę“.

Didžiuosiuose miestuose išleidžiami informaciniai leidiniai apie visas veikiančias ikimokyklines įstaigas, pristatomos jų pakraipos, tad galima pasidomėti ir palyginti darželius.

Darželis ne tik „gano“

Kartais tėveliai mano, kad darželis – tai įstaiga, kuriai svarbiausia prižiūrėti, kad žaisdami vaikai nesusižeistų, būtų pavalgę, pamiegoję. Bet darželis ar lopšelis – tai pirmiausia švietimo įstaiga, kurioje vaikai ne tik globojami, bet ir ugdomi pagal tam tikras programas. Todėl renkantis darželį, labai svarbu pasidomėti, ir kokia ugdymo programa yra vykdoma darželyje.

Nuo 2007 m. visi darželiai dirba pagal savo pasirengtas ugdymo programas, kurios rengiamos atsižvelgiant į konkrečius darželį lankančių vaikų ir šeimų poreikius, į darželio ir visos bendruomenės tradicijas, patirtį įgytą nacionaliniuose ar tarptautiniuose projektuose, specialistų, dirbančių darželyje, pasirengimą ir pan. Ir nors visų darželių ugdymo programos turi panašumų, tačiau daugelyje programų išskiriama viena ar kita ugdymo sritis, kuriai darželyje yra skiriama daugiau dėmesio – vaikų sveikatai ar saugumui, meniniam ar netradiciniam ugdymui, mokymuisi spręsti problemas, specialiųjų poreikių turinčių ar kitakalbių vaikų ugdymui ir pan.

Galbūt darželyje yra ne tik „ikimokyklinukų“ grupės skirtos vaikams nuo 3 iki 6 metų, bet yra ir lopšelio grupė patiems mažiausiems (nuo 1 iki 3 metų) arba priešmokyklinio ugdymo grupė, kuriose vaikai rengiasi mokymuisi mokykloje (grupė skirta vaikams nuo 6 iki 7 metų)? Tokiu atveju šių amžiaus grupių ugdymo programos irgi turės skirtumų.

Tradiciniai darželiai

Visose šiandienėse ugdymo programose dėmesys skiriamas visuminiam vaiko ugdymui – pažinimo, socialiniams, emociniams, kalbos, fiziniams ar meniniams gebėjimams ugdyti.

Tačiau kai kuriose programose daugiau dėmesio yra skiriama:

Vaikų sveikatos ir saugios gyvensenos įgūdžiams ugdyti

Šiuose darželiuose didelis dėmesys skiriamas vaikų mokymuisi gyventi sveikai ir saugiai – grūdinimuisi, sveikai mitybai, saugiam elgesiui, žalingų įgūdžių prevencijai ir kt. Kadangi daug dabartinių vaikų linkę į alergijas, turi silpnesnį imunitetą, tėveliai labai noriai renkasi tokius darželius, kuriuose bus sveikai maitinama, daugiau dėmesio skiriama sportui, mankštoms, buvimui gryname ore, taisyklingai laikysenai. Tokie darželiai yra susivieniję į šalies „Sveikatos želmenėlių“ sambūrį, kurio dalyviai aktyviai dalinasi gerąją praktine patirtimi. Paprastai tokiuose darželiuose dirba specialiuose mokymuose dalyvavę pedagogai. Kai kurie sveikatinimo darželiai turi savo baseinus.

Kai kurių darželių ugdymo programos yra papildytos tarptautine „Zipio draugų“ programa, kurios metu vaikai mokosi įgūdžių, labai svarbių norint įveikti kasdieninius sunkumus ir darančių visų mūsų gyvenimą laimingesniu. Tai mažiems vaikams skirta programa, kuri skatina puoselėti vaikų emocinę sveikatą, moko vaikus, kaip atpažinti ir kalbėti apie jausmus, kaip atidžiai klausytis, kaip paprašyti pagalbos, kaip įveikti vienatvę ar atstūmimą, kaip atsiprašyti ar spręsti konfliktus ir t.t. „Zipio draugų“ programą vykdo specialiai šiai programai pasirengusios auklėtojos.

Meniniam ugdymui

Gana populiarūs, vaikams smagūs ir tėvelių vertinami darželiai, kurių programose daugiau dėmesio skiriama meniniam vaikų ugdymui – dailei, teatrui, šokiui, muzikai. Tokiuose darželiuose daugiau dėmesio skiriama vaikų kūrybiškumui ugdyti vaizduojant, muzikuojant, vaidinant, šokant, žaidžiant.

Kartais meno pakraipa dirba ne visas darželis, o tik tam tikros jo grupės.

Etnokultūros ugdymas

Etninė kultūra ir papročiai, liaudies dainos, muzikavimas liaudiškais instrumentais, liaudies amatų puoselėjimas – tai sritys, kurias vaikai labai mėgsta. Tokiuose darželiuos paprastai dirba puikūs ir entuziastingi pedagogai, kartu su tėveliais ir vaikais puoselėjantys liaudies tradicijas, dalyvaujantys įvairiose bendruomenės šventėse

Tarptautinių projektų patirtis

Populiarūs ir tėvelių gerai vertinami darželiai, kurie savo programose pasitelkia tarptautiniuose projektuose įgytą patirtį. Nuo pat Nepriklausomybės pradžios nemažai Lietuvos darželių dalyvavo Geros pradžios (daugumai žinomas kaip „Step by step“ projektas) ir Egmonto projektuose, kurie buvo ir yra lyg mažos demokratijos mokyklėlės vaikams. Geros pradžios darželių savitumas yra ypatingas dėmesys vaikui, šeimos dalyvavimui ugdymo procese, vaiko asmenybės raidą skatinančiai veiklai, pasirinkimus skatinančios ugdomosios aplinkos kūrimui, aktyvaus mokymosi metodų taikymui ir kt.

Skandinaviškojo Egmonto projekto vienas išskirtinių bruožų yra tai, kad pagal šią programą dirbantys darželiai organizuoja veiklą, iškeldami problemas ir burdami tam tikras grupes toms problemoms įveikti. Pavyzdžiui, darželio vaikams nepatinka triukšmas, nes namuose jie įpratę gyventi ramiai. Tada visi grupės nariai, ir vaikai, ir suaugusieji, tardamiesi nusprendžia, ko imtis, kad ta problema būtų išspręsta, kad to triukšmo būtų mažiau. Visi turi laikytis tam tikrų susitarimų. Kita problema – kai kurie vaikai nemėgsta valgyti sriubos. O dar dažniau – nenori eiti pietų miego.

Grupė sprendžia, kokį kompromisą reikėtų priimti, kad visi būtų laimingi.

Specialių poreikių turintys vaikai

Yra darželių, į kuriuos priimami vaikai, turintys specialių poreikių – klausos, regos, logopedinių ar intelekto sutrikimų, negalintys judėti taip, kaip sveiki vaikai. Tai gali būti viso darželio arba tik kelių grupių kryptis.

Netradicinio ugdymo darželiai (dirbantys pagal Valdorfo, M.Montessori, Š.Suzuki metodikas)

Kai kurie darželiai dirba vadovaudamiesi netradicinio ugdymo koncepcija. Lietuvoje šiuo metu veikia Valdorfo ir M.Montessori darželiai.

Netradicinio ugdymo darželiuose paprastai yra suburta kvalifikuotų specialistų komanda. Ir Valdorfo, ir M.Montessori metodais dirbantys pedagogai dažnai stažuojasi užsienyje. Reikėtų žinoti, kad yra darželių, kurie organizuodami ugdymo procesą, tvarkydami darželio ar atskirų grupių aplinką taiko tik atskirus vienos ar kitos metodikos elementus, priemones, o yra ir tokių, kurie taiko visą M.Montesori ar Valdorfo pedagogikos sistemą.

Pagal Š.Suzuki ugdymo metodą dirbančios mokyklėlės itin populiarios Kaune, kur yra pedagogų entuziastų. Tai muzikinio ugdymo mokyklėlė, kurioje nuo pat ankstyvo amžiaus vaikai mokosi ne tik dainuoti, klausyti muzikos, bet ir groti vienu ar kitu muzikos instrumentu (smuiku, violančėle, fleita, gitara ar pan.).

Renkantis netradicinio ugdymo darželį, reikėtų gerai susipažinti su ugdymo programa, ar ji atitinka šeimos vertybes ir auklėjimo principus.

Nereikėtų kliautis tik pažįstamų rekomendacijomis, kad neva geras darželis. Netradicinio ugdymo darželiuose yra tam tikrų specifinių dalykų – viename, pavyzdžiui, vaikams neskaitomos pasakos, tad jeigu šeima mėgsta skaityti ar sekti pasakas, gali kilti prieštaravimų, kad darželyje propaguojamos vienos vertybės, namuose – kitos. Tai tik vienas iš nedidelių pavyzdžių, iš tiesų ugdymo programose gali būti tam tikrų specifinių reikalavimų.

Geras darželis – tai pirmiausia geros auklėtojos

Kad ir kokia pakraipa dirbtų darželis, labai daug kas priklauso nuo auklėtojų asmenybių ir kompetencijos. Neveltui tėveliai sako, kad svarbiausia pakliūti pas gerą auklėtoją.

Galima pasidžiaugti, kad mūsų darželiuose dirbantys pedagogai tikrai labai aukšto lygio. Į Lietuvą pastaraisiais metais atvyksta daug specialistų iš Didžiosios Britanijos, Skandinavijos ir kitų šalių, kurie domisi ikimokykliniu ugdymu pas mus, ir negali atsistebėti darbuotojų kūrybingumu.

Žinoma, jie neigiamai vertina lietuviškų darželių dydį, kai viename darželyje yra 12 ir daugiau grupių – užsienyje darželiai perpus mažesni. Tačiau užsieniečiai negali atsistebėti sutvarkyta aplinka, sukurtomis priemonėmis.

Tėveliai, rinkdamiesi darželį, turėtų iš anksto susipažinti ir su būsimomis auklėtojomis. Vieniems mielesnės griežtos, discipliną mėgstančias auklėtojos, kiti vertina demokratiškas ar meniškas asmenybes.

Gana svarbus pirmasis įspūdis atėjus į grupę. Net per trumpą laiką galima pastebėti, kaip auklėtoja elgiasi kasdienybėje, kaip ji bendrauja su vaikais ir svetimais žmonėmis. Daug ką pasako ir vaikų rūbinėlė, kokia informacija tėveliams joje pateikiama – ar formali, su pageltusiais lapais, ar tikrai aktuali, naudinga informacija, kurią perskaitys net ir labiausiai užimtos šeimos, kurios neturi laiko kasdien kalbėtis ar dalyvauti tėvų susirinkimuose.

Būtinai apsilankykite ir darželio vadovo kabinte, net pagal tai galima spręsti, kokį toną visai įstaigai duoda jos vadovas. Jei kabinete šalta, asketiška tvarka, griežtos priėmimo valandos, tai nemažai ką pasako apie visą darželį. O kito direktoriaus kabinete pamatysite svetingai pravertas duris, kur galima užsukti bet kada, kabinete net įrengtas kampelis vaikams, kad jie turėtų kuo užsiimti, kol dalykiškai kalbėsitės su darželio vadovu.

Konsultavo Švietimo ir mokslo ministerijos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jankauskienė

Parengė Ginta Liaugminienė

„Mamos žurnalas“

mamoszurnalas.lt_630x400

Susiję straipsniai

Žymos: , , , ,

Rekomenduojami video

Komentarų nėra.

Palikite atsiliepimą


šeši − = 3

Kitos temos: