Privatiems darželiams „Vaikystės sodas“ – jau 10 metų. O viskas prasidėjo nuo tinklaraščio

vaikystės sodas

Esate matę mieste mažylių grupę su ryškiomis liemenėmis? Tai „Vaikystės sodo“ įvesta tradicija, nes vaikų saugumas yra svarbiausia

Dabartinius paauglius auginančios šeimos prisimena, kaip kilus klausimams apie mažylių raidą, ugdymą ar susidūrus su sudėtingesne tėvystės situacija, pirmiausia atsakymo ieškojo „Austėjos bloge“, kurį rašė 4 vaikų mama. Kaip domėjosi, stebėjosi ir žavėjosi ypatinga naujiena Lietuvoje – privačiais darželiais „Vaikystės sodas“, kuriuose vaikai buvo ne tik prižiūrimi, kad liktų sveiki, bet ir ugdomi pagal naujausias pasaulio tendencijas, mokslinių tyrimų duomenis ir rekomendacijas bei atsižvelgiant į amžiaus tarpsnių ypatumus.

Esate matę mieste mažylių grupę su ryškiomis liemenėmis? Tai „Vaikystės sodo“ įvesta tradicija, nes vaikų saugumas yra svarbiausia. O mažylius, įsikibusius į virvelę? Arba kad vaikai geria tik vandenį, o ne saldintus gėrimus?

Per 10 metų pasikeitė daug dalykų – šiuolaikinės šeimos patarimų ieško ne „Austėjos bloge“, o informatyvioje ir kartu linksmoje tinklalaidėje „Mamos be dramos“. Ryškiomis liemenėmis dėvi, sveikos mitybos principus vertina ir vaikus ugdo, o ne tik prižiūri didžioji dalis vaikų darželių Lietuvoje, tačiau „Vaikystės sodas“ nuolat sugeba likti inovacijų, modernumo smaigalyje ir būti pavyzdys kitoms vaikų ugdymo įstaigoms.

Rinkis sau tinkamą!

Šiuo metu Lietuvoje veikia 14 „Vaikystės sodo“ darželių – dešimt jų įsikūrę Vilniuje, du Kaune ir po vieną Klaipėdoje ir Panevėžyje. Darželiai vadinami Sodeliais, o jų yra įvairaus dydžio (nuo dviejų iki septynių grupių), įsikūrę skirtingose miesto vietose – vieni pačiame miesto centre, kiti – gyvenamuosiuose rajonuose, vieni moderniose verslo biurų patalpose, kiti – individualiuose namuose ir pan. Todėl kiekviena šeima gali pasirinkti sau tinkamą – arti namų arba arti darbo vietos, su dideliu žaliu kiemu arba kur netoliese yra muziejų, miesto aikščių ir parkų.

Tačiau visus Sodelius vienija filosofija – kuriama vienoda kultūra, vaikai ugdomi remiantis autorinės kontekstinio ugdymo programos principais, pozityvia disciplina, visi mokytojai yra paruošti dirbti su vaikais vidinėje Mokytojų akademijoje.

vaikystės sodas

„Vaikystės sode“ vaikas ugdomas nuosekliai ir natūraliai, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnių ypatumus

Ateities lyderių ugdymas

Dalį mažylių tėvų gąsdina terminas „ugdymas“, ypač kai kalbame apie vienerių ar dvejų metų vaikus. Yra ir kitas požiūris – vaikas nuo pat gimimo užkraunamas nuolatinėmis pamokėlėmis ir užduotėlėmis. Abu kraštutinumai nėra tinkami. „Vaikystės sode“ vaikai tyrinėja pasaulį visais pojūčiais: eina į parkus, miestus, stadioną, vyksta į temines išvykas. „Vaikystės sode“ nėra tokių atskirų dalykų, kaip matematika, muzika, anglų kalba, gamtos pažinimas, – čia dirbama temomis, kurios sujungia visą ugdymo(si) procesą.

„Vaikystės sode“ vaikas ugdomas nuosekliai ir natūraliai, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnių ypatumus bei asmeninius vaiko gebėjimus. „Vaikystės sodo“ ugdymo programos temos, nors kartais skamba ir sudėtingai, iš tikrųjų yra įdomios ir vaikams puikiai suprantamos. Kontekstinis ugdymas visas temas jungia tarpusavyje, taip jas įprasmindamas, programa yra praturtinta ne tik akademinėmis ir kūrybinėmis užduotimis, bet ir emocinio intelekto ugdymu bei vertybėmis.

Svarbu nepamiršti, kad šiuolaikiniame pasaulyje nebeužtenka mokyti įprastų dalykų – skaitymo, matematikos pradmenų, smulkiosios ir stambiosios motorikos, menų ir t.t. Žinoma, tai yra būtina, siekiant, kad vaikas įgytų reikalingus įgūdžius ir atitiktų jo amžiaus tarpsniui keliamus reikalavimus, tačiau to negana, jei norime, kad vaikas būtų sėkmingas ateityje.

„Vaikystės sode“ ypatingas dėmesys skiriamas kompetencijų ugdymui – ne tik žinojimui, bet ir gebėjimui žinias tinkamai pritaikyti, nebijoti klysti, nes klaida yra tik teisinga kryptis. Sodeliuose vaikai pratinami mąstyti globaliai, t.y. suprasti, kad pasaulis neturi sienų ir yra įvairus, besikeičiantis, todėl Sodeliuose daug keliaujama, klase tampa visas pasaulis, o atvykę svečiai papasakoja apie keistus dalykus įvairiose pasaulio šalyse ir įvairiose srityse.

Ugdomi ir komunikaciniai gebėjimai – mokėjimas laisvai save išreikšti, argumentuoti savo nuomonę, išklausyti, diskutuoti. Todėl Sodeliuose net su pačiais mažiausiais diskutuojama apie aktualias problemas. Inovatyvų mąstymą, t.y. iniciatyvumą, drąsą išbandyti naujus dalykus, eksperimentavimą, laisvę kurti, Sodeliuose vaikai ugdo eksperimentuodami unikaliose „Vaikystės sodo“ Mažojo mokslininko laboratorijose. Sodeliuose tikslinių žaidimų bei užsiėmimų metu smagiai ir linksmai ugdomos ir kitos nevaikiškai skambančios vaikų kompetencijos: gebėjimas spręsti problemas, adaptabilumas (gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių ir suvokimas, kad pokyčiai vyksta), charakteris – empatija, tolerancija, etinis sprendimų priėmimas, kilnumas, bendradarbiavimas.

vaikystės sodas

„Vaikystės sode“ ypatingas dėmesys skiriamas kompetencijų ugdymui – ne tik žinojimui, bet ir gebėjimui žinias tinkamai pritaikyti, nebijoti klysti, nes klaida yra tik teisinga kryptis

Emocinis intelektas

„Vaikystės sodas“ yra pirmoji ikimokyklinio ugdymo įstaiga Lietuvoje, pradėjusi įgyvendinti Kimočių emocinio intelekto ugdymo programą. Ši programa moko vaikus įvardinti ir kontroliuoti savo jausmus, parinkti balso toną, kūno kalbą, gerbti save ir aplinkinius.

„Vaikystės sode“ vaikams nuo vienerių metukų padedama pažinti savo emocijas ir mokoma jas įvardinti. Pavyzdžiui, galiu būti piktas, bet negaliu būti nemalonus. Vyresniems vaikams su Kimočiais kuriamos įvairios situacijos, kurios atspindi tinkamą ir netinkamą elgesį, po to situacijos su vaikais aptariamos ir analizuojamos.

Į „Vaikystės sodą“ vaikai atkeliauja vos sulaukę pirmojo gimtadienio, kai kurie ir pirmuosius žingsnius žengia būtent Sodelyje. Mažyliams ypač svarbu pažinti ir tyrinėti pasaulį per pojūčius, todėl klasėse daug žaidžiama pojūčių dėžėse bei ant šviesos stalų. Visi pojūčių, kaip ir bet kurie kiti, žaidimai yra sujungti į kontekstą, tam, kad vaikams būtų kuo lengviau atrasti žaidimo smagumą ir ugdyti gebėjimus bei kompetencijas.

Smagiosios šventės

„Vaikystės sode“ visa bendruomenė (ne tik mokytojai ir vaikai, bet ir visa šeima) švenčia daug ir labai ypatingai, tad pirmą kartą dalyvaujantys nustemba švenčių išradingumu ir prasmingumu.

Pavyzdžiui, viena gražiausių pavasario švenčių – Velykos „Vaikystės sode“ virsta Kiaušinmėte. Po Velykų likusiems margučiams visa šeima namuose kuria ypatingas apsaugas – kūrybingai ir apskaičiuodami. Na o šventės dieną visi šarvuotieji margučiai spygaujant iš džiaugsmo vaikams ir nekantraujant tėvams, sviedžiami pro langą ant grindinio ir vėliau tikrinami – kurie atlaikė išbandymą.

Šimtadienis – šimtas mokslo metų dienų – paminimas, kai vaikai į Sodelį atsineša šimtą pačių įvairiausių daiktų. Puiki mankšta ne tik kūrybai, bet ir skaičiavimas bei atkaklumo ugdymas.

Rudeninio Siautulio metu (kitur vadinamo Helovinu) ir vaikai, ir mokytojai Sodelyje dieną leidžia pasipuošę įvairiausiais karnavaliniais kostiumais ir kalbasi, kaip keičiasi gamta, kodėl žiemą yra taip tamsu ir baisu. O Pusiaužiemio šventę (sausio 25-ąją) visą dieną vilki pižamas bei tingiai žaidžia ir mokosi (iš tiesų tas tingulys kažkodėl kaskart pavirsta siautuliu).

Ypatingai švenčiamos ir tautinės šventės – pilietiškumas Sodeliuose itin svarbus. Visų švenčių metu vaikams daug pasakojama apie Lietuvos istoriją ir kodėl šios šventės švenčiamos, visuomet giedamas Lietuvos himnas. Baltijos kelio dieną yra tradicija rinktis prie Laisvės kelio paminklo Vilniuje ir čia visiems drauge giedoti Tautišką giesmę. Liepos 6-ąją švenčiama Karalių diena, kai visi vaikai tampa karaliais ir karalienėmis. O vasario 16-oji ir šalia esanti Valentino diena – sumaniai supinta pavirsta į Meilės Lietuvai savaitę.

Į „Vaikystės sodą“ vaikai atkeliauja vos sulaukę pirmojo gimtadienio, kai kurie ir pirmuosius žingsnius žengia būtent Sodelyje

Tarptautinis projektas EDUCAS

2018 metų rudenį  „Vaikystės sodas“ buvo pakviestas dalyvauti tarptautiniame trejų metų trukmės projekte – EDUCAS, kurio pagrindinis tikslas yra draugiškos aplinkos, atsižvelgiant į įvairius vaikų ir šeimų poreikius, kūrimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Projektui pasibaigus, atrinkta mokslininkų komanda kartu su ugdymo praktikais iš Italijos, Lietuvos (būtent „Vaikystės sodas“) ir Belgijos teiks rekomendacijas Europos komisijai apie draugiškos aplinkos kūrimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose Europoje. Visi projekto dalyviai yra ISSA organizacijos nariai.

„Vaikystės sode“ vyko tėvelių ir pedagogų diskusija, kurios metu buvo aiškinamasi, ką apie ugdymo įstaigose esančią aplinką galvoja tėvai ir pedagogai, kaip, jų nuomone, tos aplinkos susijusios su ugdymu ir vaikų priežiūra. Tėveliams yra itin svarbi ne tik fizinė, bet ir emocinė aplinka. Jie džiaugėsi, kad „Vaikystės sode“ yra matomas kiekvienas vaikas, su juo bendraujama kaip su suaugusiu ir atsakingu žmogumi, kad su kiekvienu vaiku pasisveikinama, į jį kreipiamasi vardu, ryšys personalizuojamas.

Tėveliams patinka, kad „Vaikystės sode“ vaikai susiduria su namų apyvokos daiktais: „Smagu, kad vaikai turi galimybę žaisti lauko virtuvėlėse su tikromis keptuvėmis ar puodais. Sodelyje visi mūsų atnešti daiktai gali įgauti naują kvėpavimą“, – pasakojo mažylio-šnekučio mama. Tėveliai pastebėjo, kad „Vaikystės sode“ net fizinė aplinka formuojama taip, kad svarbiausia įstaigoje yra vaikai.

mamoszurnalas.lt_630x400

Susiję straipsniai

Žymos: ,

Rekomenduojami video

Komentarų nėra.

Palikite atsiliepimą


− 4 = trys

Kitos temos: